به گزارش واحد روابط عمومی شهرداری، طبق برنامه و وعده شهردار نمین مبنی بر آسفالت خیابان وحدت که بر اثر فرسایش و تردد ماشینهای سنگین، دچار تخریب شده بود، عملیات کاتر زنی، برداشت آسفالت تخریب شده، زیر سازی و اجرای آسفالت قسمتی از این خیابان توسط واحد عمران شهرداری نمین در حال انجام است.