آگهی مزایده نوبت دوم واگذاری 6 قطعه از قطعات مسکونی واقع در بلوار فرهنگ

آگهی مزایده نوبت دوم واگذاری ۶ قطعه از قطعات مسکونی واقع در بلوار فرهنگ جنب ساختمان ایران خودرو

جهت کسب اطلاعات بیشتر و مشاهده موقعیت زمینها در ساعات اداری به واحد حقوقی واملاک شهرداری نمین مراجعه نمایید.