شهردار نمین گفت : عملیات لکه گیری و آسفالت کوچه های عدالت ، فرهنگ ، شهبازی و سعادت نمین به پایان رسید.
براتعلی شوقی در بازدید از عملیات آسفالت این ۴ کوچه با بیان اینکه مجموعا ۷ هزار و ۵۰۰ متر مربع آسفالت و لکه گیری در این کوچه ها انجام شده است افزود : بیش از ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال نیز برای اجرای عملیات آسفالت و لکه گیری این کوچه ها هزینه شده است.
وی ادامه داد : روند اجرای فعالیت های عمرانی شهر با رویکرد تحقق اهداف مدیریت شهری و اجرای تعهدات با عنوان خدمات محله ای در راستای تامین رفاه و آسایش و جلب رضایت مندی شهروندان در حال انجام است.
شوقی اظهار داشت : بنا بر نیازسنجی کارشناسی حوزه فنی و عمرانی و اولویت بندی ها و درخواست های شهروندان، به آسفالت خیابان وکوچه هاو روکش آسفالت، ترمیم نوارهای حفاری شده، رفع نقاط آبگیر در خیابان های اصلی و فرعی و معابر و کوچه های سطح شهر اقدام می شود.