به گزارش واحد روابط عمومی شهرداری ،‌عملیات ترمیم و اجرای روکش آسفالت قسمتی از محله امام حسین (گونی) که بدلیل گذشت زمان دچار تخریب و فرسایش شده بود توسط واحد عمران شهرداری نمین انجام گرفت.