شهردار نمین گفت: بیش ازده هزار متر مربع پازل و سنگفرش در بازار نمین اجرا می شود.
براتعلی شوقی در بازدید از عملیات احیای بافت سنتی و قدیمی بازار تاریخی شهر نمین که با حضور کریمی نماینده مجلس و فرماندار نمین انجام شد با بیان اینکه بیش از دههزار متر مربع سنگفرش در کف این بازار اجرا می گردد گفت: برای اجرای این عملیات بالغ بر ۱۴ میلیارد ریال هزینه می شود.
وی افزود: در مراحل بعدی دیوارها و نمای این بازار تاریخی همچنین سقف آن نیز طراحی و اجرا می شود که با اتمام آن بازار نمین به بازاری سرپوشیده و دارای ارزش معنوی تبدیل خواهد شد.