به گزارش روابط عمومی شهرداری نمین ، با وجود گذشت ۶ ماه از سالجاری و فرارسیدن فصل پاییز انجام عملیات های عمرانی ، زیباسازی معابر شهری و خدمات رسانی به اهالی شهر توسط شهرداری نمین همچنان در حال انجام است.
ساماندهی رودخانه نمین چایی ، جانمایی گلدانهای زینتی و زیباسازی محوطه بازار سنتی و قدیمی نمین ، آسفالت ریزی محله امام حسین (ع) و جدول گذاری کوچه های خیابان امام خمینی (ره) به طول ۸۰۰ متر از جمله فعالیت های شهرداری نمین در سطح این شهر است.
تصاویری از این فعالیت ها را مشاهده کنید