به گزارش واحد روابط عمومی شهرداری ،  به مناسبت هفته دولت و آغاز هفته دفاع مقدس شهرداری نمین به استناد مجوز شورای اسلامی شهر، به عوارض خود ۲۰درصد تخفیف از مورخه ۲۰شهریور لغایت ۲۰مهرماه اعطاء می نماید. شهروندان جهت بهره مندی استفاده از این فرصت به واحد درآمد و نوسازی شهرداری در ساعات اداری مراجعه نمایند.