به گزارش واحد روابط عمومی ، اعضای پنجمین دوره شورای اسلامی شهر نمین کار خود را آغاز به طور رسمی آغاز کردند.

اعضای  شورای اسلامی شهر نمین طی انتخاباتی در نشست پنج نفره اعضای شورای این شهر مشخص و فعالیت خود را به صورت رسمی آغاز کردند.