به گزارش واحد روابط عمومی شهرداری، شهردار نمین  از برگزاری انتخابات نماینده کارگران شهرداری این شهر خبر داد.
مرتضی مقدم با اشاره به اهداف برگزاری این انتخابات افزود: برابر تبصره ۴ ماده ۱۳۱ قانون کار و در راستای حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی و بهبود وضع اقتصادی کارگران که خود متضمن حفظ منافع جامعه کارگری می‌باشد این انتخابات برگزار شد.
انتخابات نماینده کارگران شهرداری نمین با حضور شهردار و نمایندگان  اداره کار و رفاه اجتماعی شهرستان نمین در محل واحدهای کارگاهی شهرداری برگزار شد.
شایان ذکر است در این انتخابات که با کاندیداتوری سه نفر برگزار و آقای جاوید بیرامی به عنوان نماینده جدید کارگران شهرداری و همچنین آقای کیوان رضایی به عنوان نفر دوم (علی البدل)  برای دو سال انتخاب گردید. مقدم  درپایان این انتخابات از نمایندگان اداره کار و دیگر کارکنان شهرداری که در برگزاری منظم این انتخابات یاری رساندند قدردانی نمود.