به گزارش واحد روابط عمومی ،مرتضی مقدم شهردار نمین از روند اجرایی پروژه ساماندهی محل دفن زباله شهر نمین از نزدیک بازدید کردند.

در این بازدید شهردار نمین از روند اجرایی پروژه ساماندهی محل دفن زباله بازدید و خواستار تسریع این پروژه شد. گفتنی است مرحله نخست این پروژه که شامل عملیات فنس کشی محوطه دفن زباله میباشد ، با اعتباری بالغ بر هشتصد میلیون ریال توسط واحد عمران شهرداری نمین در حال اجرا می باشد.