به گزارش واحد روابط عمومی شهرداری ، به مناسبت هفته دولت عبدالعلی پور فرماندار شهرستان، علایی سرپرست شهرداری و اعضای شورای اسلامی شهر نمین از روند آماده سازی پل تقاطع غیر همسطح نمین جهت انجام عملیات زیباسازیبازدید کردند.

در این بازدید فرماندار نمین با اشاره به ساماندهی ورودیهای سطح شهر ، تاکید کرد: با افزایش زیبایی بصری و اقدامات زیباسازی در ورودیهای سطح شهر خصوصا پل تقاطع غیر همسطح که مسیر اصلی وردی به شهر نمین است ، می توان گردشگران و مسافرین را جذب و پتانسیل و قابلیت های این شهر فرهنگی را یعنوان مقصد گردشگری شناساند.