تعرفه عوارض تصویبی شهرداری نمین ( براي اجراء در سال 1398 )

تعرفه عوارض تصویبی

شهرداری نمین

( برای اجراء در سال ۱۳۹۸ )

 

 

 

( فهرست )

ماده ۱- عوارض زیر بنا مسکونی تک واحدی

ماده ۲ – عوارض زیربنا مجتمع و آپارتمان های مسکونی

ماده ۳- عوارض پذیره یک متر مربع از یک واحد تجاری

ماده ۴ – عوارض پذیره یک متر مربع از چند واحد تجاری

ماده ۵ – عوارض پذبره واحدهای صنعتی، اداری،آموزشی، ورزشی، بهداشتی درمانی و غیره

ماده ۶- عوارض اضافه ارتفاع مغایر با ضوابط طرحهای توسعه شهری و مفاد پروانه ساختمانی

ماده ۷- عوارض صدور پروانه ساختمانی واحدهای مطب پزشکان، دندانپزشکان،بینایی سنجی، رادیولوژی، سونوگرافی، داروخانه ها و حرف وابسته

 

ماده ۸- عوارض صدور مجوز احصار    

ماده ۹-    عوارض جبران کمبود پارکینگ برای واحدهای مسکونی،تجاری، اداری و غیره

ماده ۱۰- بهاء خدمات ناشی از کارشناسی املاک    

ماده ۱۱- عوارض نوسازی

ماده ۱۲– بهاء خدمات بازدید کارشناسی موقع نقل و انتقال ملک

ماده ۱۳- عوارض ارزش افزوده ناشی از کاربری جدید و غیره  

 

 

ماده ۱۴– بهاء خدمات ناشی از کرایه حمل دام و گوشت

ماده ۱۵  عوارض بهاء خدمات به خودروهای بین شهری

ماده ۱۶ – عوارض پیش آمدگی مشرف به معابر

ماده ۱۷ – عوارض حق مشرفیت

ماده ۱۸  عوارض غرفه ها و نمایشگاه های فروش فصلی و دائمی، بازار روز و میدان دواب و غیره

ماده ۱۹ – جریمه قطع اشجار وتخریب چمن در معابر  

ماده ۲۰ – عوارض دکل های مخابراتی و ایرانسل

ماده ۲۱  عوارض قطعه بندی عرصه املاک در اجرای تبصره ۳ اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها

ماده ۲۲ – عوارض رفع سد معبر

ماده ۲۳  بهاء خدمات مدیریت پسماند ( خدمات شهری)

ماده ۲۴ – بهاء خدمات رفاهی سایت فندقلو

ماده ۲۵– عوارض ساماندهی سیما و منظر شهری  

ماده ۲۶ – عوارض بهاء خدمات آماده سازی

ماده ۲۷- بهاء خدمات ناشی از کرایه ماشین آلات شهرداری

ماده ۲۸- آیین نامه تقسیط بدهی متقاضی        

ماده ۲۹ – بهاء خدمات غسالخانه

ماده ۳۰ – هزینه مرمت و عوارض نظارت بر حفاریها

ماده ۳۱- عوارض خدمات شهری

ماده ۳۲ – عوارض شرکتهای تعاونی مسافربری و تاکسیرانی

ماده ۳۳ – آیین نامه ارزش معاملاتی ساختمان

ماده ۳۴ –  عوارض سالیانه موتورسیکلت و وسایل نقلیه سنگین

ماده ۳۵- عوارض سالیانه بانکها و موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه

ماده ۳۶ – ارزش منطقه ای شهرداری نمین      

ماده ۳۷ – تعرفه عوارض کسب و پیشه

 

( مستندات قانونی وضع عوارض و سایر مستندات قانونی مرتبط با عوارض )

 

۱- همانگونه که در تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نو سازی آمده چنانچه مالک هر مرحله از ساختمان خویش را در طول سه سال نخست پروانه ساختمانی(یک       سال تجهیز کارگاه بعنوان مهلت شروع و دو سال عمر پروانه ساختمانی) به اتمام نرساند عوارض نو سازی ملک دو برابر اخذ خواهد شد.

 

۲- چنانچه مالک تا اتمام مهلت پروانه ساختمانی ( یکسال اول عمر پروانه ) شروع به احداث ساختمان ننماید پروانه مربوطه از درجه اعتبار ساقط بوده              و چنین پروانه ای قابل تمدید نیست و عوارض وصولی آن قابل استرداد نخواهد بود و باید مجدداً اقدام به درخواست پروانه ساختمانی برابر ضوابط شهر سازی و محاسبه عوارض طی تعرفه روز اقدام نماید، و شهرداری باید بابت اطلاع رسانی مراتب را در پروانه های صادره درج نماید.

 

۳-   مالکینی که قبل از اتمام مهلت مقرر در پروانه (سال اول) از احداث بنا صرف نظر نمایند و درخواست ابطال پروانه را داشته باشند شهرداری میبایست   نسبت به استرداد عوارض پرداختی پس از کسر۱۰% اقدام نماید، ولی در صورت شروع بکار و احداث قسمتی از بنا و غیره، غیرقابل عودت می باشد.

 

۴- طبق بخشنامه شماره ۵۸۷ مورخ ۲۵/۱۱/۸۳ و همچنین دادنامه شماره ۴۸ مورخ ۳/۲/۸۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مورد عوارض ابقاء بعد از جریمه ماده صد بوده و جرایم ساختمانی به نرخ زمان وقوع تخلف، و کلیه عوارضات متعلقه بر مبـنای محاسبات زمان پرداخت، احتساب و اخذ خواهد شد..

۵- هر گونه تخفیف، بخشودگی حقوق و عوارض شهرداریها توسط دولت و قوانین مصوب منوط به تامین آن از بودجه عمومی دولت میباشد، در غیر این صورت بخشودگی و تخفیف حقوق و عوارض شهرداری ممنوع است.

 

۶- چنانچه ملکی دارای چند بر باشد در محاسبه عوارض مربوط بالاترین قیمت منطقه ای بر ملک مشرف به معبر ملاک عمل خواهد بود.  

۷- این تعرفه در داخل محدوده و حریم شهر قابل وصول است.

۸- مدت اعتبار هر یک از پروانه های صادره در شهرداری نمین ۳ سال تمام از تاریخ صدور بوده و صرفاً در دو نوبت و هر نوبت به مدت یک سال قابل     تمدید می باشد پس از انقضای مدت مزبور در صورت عدم تکمیل ساختمان با اخذ عوارضات متعلقه به قیمت روز فقط صدور پروانه جدید امکان پذیر بوده       و پروانه قبلی قابل تمدید نخواهد بود.  

 

۹- در هر حال تعرفه عوارض سال ۱۳۹۸ از مجموع عوارض ۱۳۹۷ به اضافه ۱۰% بیشتر نخواهد بود به استثناء جریمه ماده صد.

۱۰- شهرداری موظف است در اولین مراجعه صاحبان ا ملاک جهت اخذ پروانه ساختمانی – تفکیک – نقل انتقال –   استعلام های بانکی و غیره کلیه عوارضات متعلقه مربوط به ملک را محاسبه و اخذ نماید.

۱۱ – شهرداری می تواند به جهت رعایت وقت اشخاص، املاکی که کمتر از ۱۰ متر مربع خلافی ساختمان دارند را بدون رای کمیسیون ماده ۱۰۰                   با ضریب۲ محاسبه و اخذ نماید.

 

۱۲-   K ضریبی است که در تعرفه های مختلف با توجه به مقتضیات هر شهر توسط شورای اسلامی تعیین می گردد.

 

۱۳-   S مساحت عرصه ملک می باشد.

 

۱۴ – p ارزش منطقه ای دارایی یا ارزش منطقه ای شهرسازی شهرداری نمین می باشد.

 

۱۴ –   A بر ملک مشرف بر خیابان تعریضی می باشد.

 

 

 

 

ماده ۱

عوارض زیر بنا مسکونی تک واحدی ( هر متر مربع ) :

ردیفعنوان تعرفه عوارضماخذ و نحوه محاسبه عوارض

 

۱تازیربنای ۶۰ مترمربعp  ۳
۲تازیربنای ۱۰۰ مترمربعp    ۵/۳
۳تازیربنای ۱۵۰ مترمربعp    ۵/۴
۴تازیربنای ۲۰۰   مترمربعp  ۶
۵تازیربنای ۳۰۰   مترمربعp    ۷
۶تازیربنای ۴۰۰ مترمربعp      ۸
۷تازیربنای ۵۰۰ مترمربعp    ۵/۹
۸تازیربنای ۶۰۰ مترمربعp   ۵/۹

بند(۱) : منظور از واحد مسکونی تک واحدی، اعیانی است که در سطح و یا هر طبقه، بیش از یک واحد احداث نشود.

بند (۲ ) : در صورت احداث استخر، سونا، جکوزی ( خارج از اعیانی ) با رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی به ازای هر متر مربع p ۴ قابل وصول می باشد.

بند (۳ ) : مساحت پارکینگ، راه پله، آسانسور، شوتینگ زباله و خرپشته با رعایت ضوابط طرح تفصیلی شامل محاسبه عوارض نمی گردد.

بند( ۴ ) : در صورت صدور رأی کمیسیون ماده صد منجر به جریمه، سایر عوارضات متعلق به قسمت اعیانی آن (به غیر از عوارض متعلق به عرصه ملک )               ۵/۱ برابر محاسبه و اخذ خواهد شد.

بند ( ۵ ) : در محاسبه عوارض در حد تراکم برابر جدول فوق اقدام اما بالای تراکم ۱۲۰% تا ۲۴۰% با ضریب p ۱۱ محاسبه و از ۲۴۰% تا ۳۶۰% با ضریبp  ۱۳     عمل خواهد شد.                        فرمول محاسبه: عوارض مربوط  =   ضریب بند ۵ × درصد جدول ارزش منطقه ای بالا ×   ارزش منطقه ×   مساحت زیر بنا

۱- تراکم سطح اشغال ۶۰% و تراکم پایه ۱۲۰% می باشد.

۲- تراکم مازاد تا سقف پیش بینی شده در طرح ۲۴۰% می باشد.

۳- ولیتراکم پایه حداقل تراکمی است که در ضوابط طرح در هرمنطقه پیش بینی شده است .

۴- مازاد تراکم پیش بینی شده در طرح : تراکمی است که ضوابط طرح افزون بر تراکم پایه در هر شهر می باشد .

ماده ۲

عوارض زیربنا مجتمع و آپارتمان های مسکونی( هر متر مربع ) :

ردیفعنوان تعرفه عوارضماخذ و نحوه محاسبه عوارض

 

۱تازیربنای ۲۰۰   مترمربعP /100 ۵/۲ × میانگین سطح واحد
۲تازیربنای ۴۰۰   مترمربعP /100 ۷۵/۲   میانگین سطح واحد
۳تازیربنای ۶۰۰   مترمربعP /1003 × میانگین سطح واحد
۴تازیربنای ۱۵۰۰ متر مربعP /100 ۵/۳ × میانگین سطح واحد
۵تازیربنای ۳۰۰۰ متر مربعP /100 ۴ × میانگین سطح واحد
۶بیش از ۳۰۰۰   متر مربعP /100 ۴ × میانگین سطح واحد

توضیحات :

بند ( ۱ ) : منظور از مجتمع ها و آپارتمان های مسکونی اعیانی است که در هر طبقه بیش از یک واحد مسکونی احداث گردد.

بند ( ۲ ) : منظور از میانگین سطح واحد، مساحت کل اعیانی ملک تقسیم بر تعداد واحدهای احداثی می باشد.

 

ماده ۳

عوارض پذیره یک متر مربع از یک واحد تجاری :

ردیفعنوان تعرفه عوارض

 

ماخذ و نحوه محاسبه عوارض

 

۱عوارض پذیره در زیر زمین 

 

۲عوارض پذیره در همکف
۳عوارض پذیره در طبقه اول
۴عوارض پذیره در طبقه دوم
۵عوارض پذیره در طبقه سوم به بالا
۶عوارض پذیره در نیم طبقه ( بالکن داخل مغازه )
L  = طول دهنه به متر             –             o L طول دهنه مجاز به متر ( ۵ )    

   h طول ارتفاع به متر      –           ho طول ارتفاع مجاز به متر ( ۵/۴ )

 

توضیحات :

بند ( ۱ ) : عوارض پذیره طبقات پایین تر از زیر زمین، به ازای هر طبقه پایین تر از زیر زمین ۱۰ % کمتر از عوارض پذیره زیر زمین محاسبه خواهد شد.

بند(۲ ): درصورت تجدید بناهای تجاری تا میزان مساحت قبل ۵۰ % عوارض پذیره ملاک محاسبه قرار می گیرد.

بند (۳ ) : مساحت پارکینگ، راه پله، آسانسور، شوتینگ زباله و خرپشته با رعایت ضوابط طرح تفصیلی شامل محاسبه عوارض نمی گردد.

ماده ۴

عوارض پذیره یک متر مربع از چند واحد تجاری :

ردیفعنوان تعرفه عوارض

 

ماخذ و نحوه محاسبه عوارض

 

۱در زیر زمین 

 

۲در همکف
۳در طبقه اول
۴در طبقه دوم
۵در طبقه سوم به بالا
۶نیم طبقه ( بالکن داخل مغازه )
L  = طول دهنه به متر                  –                           o L طول دهنه مجاز به متر ( ۵ )              

h  = طول ارتفاع به متر                 –                           o h طول ارتفاع مجاز به متر ( ۵/۴ )        

n   = تعداد واحد تجاری

 

بند ( ۱ ) : مساحت پارکینگ، راه پله، آسانسور، شوتینگ زباله و خرپشته با رعایت ضوابط طرح تفصیلی شامل محاسبه عوارض نمی گردد.

 

 

 

ماده ۵

عوارض پذیره واحدهای صنعتی، اداری،آموزشی، ورزشی، بهداشتی درمانی و غیره :

ردیفعنوان تعرفه عوارضماخذ و نحوه محاسبه عوارض
۱عوارض پذیره واحدهای صنعتی به ازای هر متر مربعP             ۱۵
۲عوارض پذیره واحدهای اداری به ازای هر متر مربعP              ۱۷
۳عوارض پذیره واحدهای خدماتی به ازای هر متر مربعP              ۳۰
۴عوارض پذیره صدور پروانه یا مجوز برای هتل و اماکن گردشگری و مسافرخانه ها به ازای هر متر مربعP              ۱۷
۵فضای تجاری خارج از ساختمان هتلP             ۱۲
۶عوارض پذیره واحدهای آموزشی، ورزشی، فرهنگی، هنری، بهداشتی درمانی به ازای هر متر مربعP            ۷
۷عوارض پذیره تاسیسات و تجهیزات شهری مانند منبع آب،پست ترانسفورماتور، پست گاز، پست مخابرات، تصفیه خانه های آب و فاضلاب، دکل های برق و مخابرات و کلیه دکلهای ارتباطی، کیوسک تلفن و غیره به ازای هر متر مربعP              ۱۶

توضیحات :

بند (۱): وصول عوارض مزبور درخصوص واحدهایی که کاربری واحد موردنظر صنعتی باشد و یا آنکه کاربری غیر مرتبط بوده که با طرح موضوع در کمیته فنی و یا کمیسیون ماده ۵ حسب مورد تغییر کاربری یافته باشد عوارض های متعلقه بابت واحدهای صنعتی مطابق با این تعرفه وصول خواهد شد.

بند(۲ ): چنانچه در قسمتی از کاربری مذکور، واحدهای مسکونی، تجاری یا اداری احداث شود، عوارض آن مطابق تعرفه های مربوطه وصول خواهد شد.

بند(۳ ): آموزشگاهها و مراکز آموزشی غیرانتفاعی برای اخذ پروانه ساختمانی براساس ماده ۱۹ قانون اصلاحی تأسیس و اداره مدارس، مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی مصوب ۱۳۸۷/۵/۱۶ در برخورداری از تخفیفات، ترجیحات و کلیه معافیت های مالیاتی و عوارض در حکم مدارس دولتی هستند.

 

بند(۴ ): طبق جزء۲ بند چ ماده ۸۰ قانون برنامه ششم توسعه کشور، افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام (ره) از عوارض پروانه ساختمانی در حد الگوی مصرف ( ۷۵ متر مربع )، و همچنین مساجد، تکایا، حسینیه ها، امامزاده ها، اماکن مقدسه با تأیید اوقاف (موضوع نامه شماره ۲۳۴۹۹۱/۸۹ مورخ ۲۵/۵/۱۳۸۹ رئیس ستاد پشتیبانی و هماهنگی امور مساجد کشور) در حد ضوابط طرح تفصیلی (مصوب) از پرداخت کلیه هزینه ها و عوارض پروانه ساختمانی برای یک بار معاف می باشند.

ماده ۶

عوارض اضافه ارتفاع مغایر با ضوابط طرحهای توسعه شهری و مفاد پروانه ساختمانی :

ردیفعنوان تعرفه عوارض

 

ماخذ و نحوه محاسبه عوارض
۱مسکونیارتفاع مجاز ÷ ( P ۸ × سطح بنا ×   اختلاف ارتفاع احداثی با ارتفاع مجاز )
۲تجاریارتفاع مجاز ÷ ( P ۷۰ × سطح بنا ×   اختلاف ارتفاع احداثی با ارتفاع مجاز )
۳اداری و صنعتیارتفاع مجاز ÷ ( P ۳۰ × سطح بنا ×   اختلاف ارتفاع احداثی با ارتفاع مجاز )
۴آموزشی، ورزشی، فرهنگی، هنری، بهداشتی درمانی، پزشکی وغیرهارتفاع مجاز ÷ ( P ۳۰ × سطح بنا × اختلاف ارتفاع احداثی با ارتفاع مجاز )

توضیحات :

بند (۱) : وصول عوارض موضوع این تعرفه در موارد مغایر با مفاد پروانه ساختمانی ، صرفا در صورت ابقای بنا توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ ، مجاز می باشد .

بند (۲ ) : منظور از سطح بنا، سطح طبقه ای است که اضافه ارتفاع دارد.

بند (۳ ) : ارتفاع مجاز برای مسکونی ۸۰/۲ و برای تجاری ۵/۴ متر طبق طرح تفضیلی می باشد.

ماده ۷

عوارض صدور پروانه ساختمانی واحدهای مطب پزشکان، دندانپزشکان،بینایی سنجی، رادیولوژی، سونوگرافی، داروخانه ها و حرف وابسته :

ردیفعنوان تعرفه عوارضماخذ و نحوه محاسبه عوارض
۱در زیرزمینP     ۱۰
۲در همکفP        ۱۲
۳از طبقه اول به بالاP        ۱۵
۴انباری در زیرزمین یا همکف و دیگر طبقات۵۰% تعرفه مصوب

ماده ۸

عوارض صدور مجوز احصار :

ردیفعنوان تعرفه عوارض

 

ماخذ و نحوه محاسبه عوارض
۱

 

عوارض حصارکشی املاک واقع در حریم شهر به درخواست و توسط مالک به ازای هر متر طولP     ۶

 

 

توضیحات :

بند(۱): عوارض صدور مجوز احصار درخصوص ماده ۱۱۰ قانون شهرداری که مقرر می دارد: نسبت به زمین یا بناهای مخروبه و غیرمناسب با وضع محل و یا نیمه تمام واقع در محدوده شهر که در خیابان یا کوچه و یا میدان قرار گرفته و منافی با پاکی و پاکیزگی و زیبائی شهر یا موازین شهرسازی باشد، شهرداری     با تصویب شورای شهر می تواند به مالک اخطار دهد نهایت ظرف دو ماه به ایجاد نرده یا دیوار و یا مرمت آن که منطبق با نقشه مصوب طرح جامع باشد.           اقدام کند اگر مالک مسامحه و یا امتناع کرد شهرداری می تواند به منظور تأمین نظر و اجرای طرح مصوب شورا در زمینه زیبائی و پاکیزگی و شهرسازی و قانون ماده ۱۱۰ شهرداریها هرگونه اقدامی را که لازم بداند معمول و هزینه آن را به اضافه صدی ده از مالک یا متولی و یا متصدی موقوفه دریافت نماید در این مورد صورت حساب شهرداری بدواً به مالک ابلاغ می شود درصورتی که مالک ظرف پانزده روز از تاریخ ابلاغ به صورت حساب شهرداری اعتراض نکرد صورتی حساب قطعی تلقی می شود و هر گاه ظرف مهلت مقرره اعتراض کرد موضوع به کمیسیون مذکور در ماده ۷۷ ارجاع خواهد شد. صورت حساب هائی که مورد اعتراض واقع نشده و همچنین آرای کمیسیون رفع اختلاف مذکور در ماده ۷۷ در حکم سند قطعی و لازم الاجرا بوده و اجراء ثبت مکلف است بر طبق مقررات اجرای اسناد رسمی لازم الاجراء نسبت به وصول طلب شهرداری اجرائیه صادر و به مورد اجرا بگذارد. از شمول این تعرفه مستثنی است.

بند(۲ ): شهرداری مکلف به درج ارتفاع دیوار و فنس یا نرده مطابق ضوابط طرح تفصیلی شهر در مجور صادره می باشد.

باشد .

ماده ۹

عوارض جبران کمبود پارکینگ برای واحدهای مسکونی،تجاری، اداری و غیره :

ردیفعنوان تعرفه عوارضماخذ و نحوه محاسبه عوارض
۱عوارض جبران کمبود پارکینگ برای واحدهای مسکونی به ازای هر متر مربعP    ۳۰
۲عوارض جبران کمبود پارکینگ برای واحدهای تجاری به ازای هر متر مربعP    ۳۵
۳عوارض جبران کمبود پارکینگ برای واحدهای اداری به ازای هر متر مربعP   ۳۰
۴عوارض جبران کمبود پارکینگ برای سایر کاربری ها به ازای هر متر مربعP   ۲۵

توضیحات :

بند (۱) : طبق آرای عمومی دیوان عدالت اداری عوارض حذف پارکینگ ممنوع بوده مگر در شرایط ذیل اخذ عوارض یادشده بلامانع بوده و قابل اخذ       می باشد.

۱- ساختمان در فاصله یکصد متری تقاطع خیابان های به عرض ۲۰ متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل را نداشته باشد .

۲- ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن باشد که شهرداری اجازه قطع آن را نداده است .

۳- ساختمان در بر کوچه هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه ، امکان عبور اتومبیل نباشد .

۴- ساختمان در بر معبر ی قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد ، احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد .

۵- در صورتی که وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود .

۶- شیب مقرر در بند ۵ بر اساس ضوابط فنی و شهرداری تعیین می گردد .

۷- ساختمان های منجر به رأی جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰ از پرداخت عوارض این تعرفه معاف و فقط مشمول پرداخت جرائم کمیسیون می باشند.

 

 

 

 

ماده ۱۰

بهاء خدمات ناشی از کارشناسی املاک :

ردیفعنوان عوارض

 

محاسبه عوارض
۱بابت بازدید و کارشناسی املاک در داخل حریم شهر برای هر درخواست یا استعلام از شهرداری

 

۰۰۰/۱۷۰ریال
۲بابت بازدید و کارشناسی املاک در خارج از حریم شهر برای هر درخواست یا استعلام از شهرداری

 

۰۰۰/۲۰۰ ریال
۳بابت فروش نقشه کامل شهری به ادارات و سازمانها بر حسب تقاضای وارده و موافقت شهردار در فایل pd f۰۰۰/۵۰۰۰ ریال
۴بابت فروش نقشه به صورت موردی از نقاط مختلف شهر بر حسب تقاضای وارده و موافقت شهردار در فایل pd f۰۰۰/۲۰۰ ریال

 

ماده ۱۱

عوارض نوسازی :

ردیفماخذ و نحوه محاسبه عوارض نوسازی
۱عوارض نوسازی اعیانی =   تعداد سال ×   ۵/۱% × ارزش معاملاتی ماده ۴ قانون نوسازی یا شهرسازی شهرداری نمین ×   مساحت اعیانی
۲عوارض نوسازی عرصه دارای اعیانی تعداد سال × ۵ /۱% × ارزش منطقه ای دارایی یا شهرسازی شهرداری نمین × مساحت عرصه
۳عوارض نوسازی عرصه فاقد اعیانی =   تعداد سال ×   ۳% × ارزش منطقه ای دارایی یا شهرسازی شهرداری نمین × مساحت عرصه

 

ماده ۱۲

بهاء خدمات بازدید کارشناسی موقع نقل و انتقال ملک:

ردیفعنوان تعرفه عوارض

 

ماخذ و نحوه محاسبه عوارض
۱بهاء خدمات بازدید کارشناسی موقع نقل و انتقال ملک در معاملات تجاری برای ۶ دانگ واقع در داخل محدوده خدماتی در مساحت ۲۰ الی ۲۵ مترمربع    ۱۷۵۰۰۰۰۰ ریال
۲بهاء خدمات بازدید کارشناسی موقع نقل و انتقال ملک در معاملات تجاری برای ۶ دانگ واقع در داخل محدوده خدماتی در مساحت ۲۵ الی ۳۵   مترمربع۲۲۰۰۰۰۰۰ ریال
۳بهاء خدمات بازدید کارشناسی موقع نقل و انتقال ملک در معاملات تجاری برای ۶ دانگ واقع در داخل محدوده خدماتی در مساحت ۳۵   الی ۴۵ مترمربع  ۳۰۰۰۰۰۰۰ ریال
۴بهاء خدمات بازدید کارشناسی موقع نقل و انتقال ملک در معاملات تجاری برای ۶ دانگ واقع در داخل محدوده خدماتی از مساحت ۴۵ مترمربع به بالا  ۳۵۰۰۰۰۰۰ ریال
۵عوارض بر تامین هزینه های خدمات عمومی و شهری برای املاک، مستغلات ، مستحدثات واقع در محدوده شهری و داخل حوزه استحفاظی۳% ارزش عرصه و اعیان دارایی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ماده ۱۳

عوارض بر ارزش افزوده ناشی از کاربری جدید و غیره :

ردیفعنوان تعرفه عوارض

 

ماخذ و نحوه

محاسبه عوارض

۱عوارض بر ارزش افزوده ناشی از کاربری جدید، از مسکونی و غیره به تجاری با درخواست کتبی متقاضی هر متر مربع

 

P    ۵۰
۲عوارض بر ارزش افزوده ناشی از کاربری جدید، از فضای سبز، اداری، و غیره به مسکونی و بالعکس قبل از سال ۹۳ هر متر مربع

 

P    ۲۰
۳عوارض بر ارزش افزوده ناشی از کاربری جدید، از فضای سبز، اداری، و غیره به مسکونی و بالعکس بعد از سال ۹۳ هر متر مربع

 

P    ۵۰
۴عوارض بر کسری مساحت تجاری از۲۰۰ متر مربع به پایین برای اسناد صادره بعد از سال۸۲ ، و املاک قولنامه ای هر متر مربعP   ۵۰
۵عوارض کسری حد نصاب قطعه بندی برای اراضی زیر حد نصاب قطعه بندی مصوب برای کلیه کاربریهاP   ۵۰
۶عوارض بر ارزش افزوده ناشی از کسری دهنه تجاری کمتر از حد نصاب هر متر عرض دهنهP   ۲۰۰۰
۷عوارض بر ارزش افزوده ناشی از تبدیل یک واحد تجاری به چند واحد در صورت رای منجر به جریمه ماده ۱۰۰ هر متر مربعP   ۵۰

 

توضیحات :

بند(۱ ) : املاکی که با درخواست مالک در کمیته ماده ۵ استان مطابق ردیف ۱ و ۲ و ۳ کاربری جدید یافته اند این عوارض اخذ خواهد شد و متقاضی نیز   بعد از تایید توافق در کمیته فوق حق انصراف نداشته و کلیه دیون شهرداری قابل وصول خواهد بود. ضمناً در صورتیکه کاربری ملک بدون اطلاع مالک خود به خود در طرحهای شهرداری از کاربری به کاربری دیگر تبدیل گردد مشمول پرداخت عواض فوق نخواهد بود.

 

 

بند (۲ ) : در ردیف ۶ جدول فوق اخذکسری دهنه تجاری منوط به تایید کمسیون ماده ۵ یا صدور منجر به رای جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰ برای واحدهای تجاری تازه تاسیس می باشد، ضمناً واحدهای دارای اسناد تفکیکی قدیم که قبلاً از شهرداری پروانه ساخت اخذ یا جریمه را واریز و به نحوی بلا مانع         اخذ نموده اند شامل نمی گردد.

 

بند(۳ ) : در صورت احداث ساختمان بدون پروانه یا مازاد بر پروانه در کاربریهای مغایر، صدور رأی جریمه و ابقاء برای آنها توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ به   منزله کاربری جدید نبوده و مالک مکلف است برابر مقررات نسبت به پرداخت هزینه های متعلقه اقدام نماید.

 

بند (۴ ) : شهرداری می تواند املاکی که با رعایت ضوابط مقرر در تبصره ۴ قانون تعیین وضعیت املاک، قبل از سال۹۳ وارد محدوده خدمات شهری گردیده ۱۰% و بعد از سال۹۳ مقدار۲۰% از ملک فوق را بابت عوارض از اشخاص دریافت و یا بر اساس قیمت روزکارشناس رسمی دادگستری نسبت به دریافت    مبلغ آن اقدام نماید.

ماده ۱۴

بهاء خدمات ناشی از کرایه حمل دام و گوشت :

ردیفعنوان تعرفه عوارضماخذ و نحوه محاسبه عوارض
۱کرایه حمل و نگهداری در سردخانه و عوارض کشتار هر راس گوسفند و بز۰۰۰/۲۵۰ ریال
۲کرایه حمل و نگهداری در   سردخانه وعوارض کشتارهرراس گاو و گوساله وگاومیش۰۰۰/۴۵۰ ریال

 

ماده ۱۵

عوارض بهاء خدمات به خودروهای بین شهری :

ردیفعنوان تعرفه عوارض

 

ماخذ و نحوه محاسبه عوارض
۱به منظور ساماندهی رانندگان بین شهری با تشکیل پرونده و صدور کارت حمل و نقل مسافر برای رانندگان با رعایت مقررات جاری، بابت حمل مسافر و اجاره محل پارک سوار و تنظیف محل، از رانندگان سواری شخصی سالانه۰۰۰/۲۰۰۰ ریال
۲بابت حمل مسافر و اجاره محل پارک سوار یا جایگاههای تعیین شده توسط شهرداری با اتوبوس سالانه۰۰۰/۲۵۰۰ ریال

 

ماده ۱۶

 

 

عوارض پیش آمدگی مشرف به معابر :

ردیفعنوان تعرفه عوارضماخذ و نحوه محاسبه عوارض
۱پیش آمدگی مشرف به معابر به ازای هر متر مربع در صورت تأییدکمیسیون ماده ۵ یا صدور رأی منجر به جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰ در واحدهای مسکونیp      ۱۲
۲پیش آمدگی مشرف به معابر به ازای هر متر مربع در صورت تأییدکمیسیون ماده ۵ یا صدور رأی منجر به جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰ در واحدهای تجاریP      ۱۵
۳پیش آمدگی مشرف به معابر به ازای هر متر مربع در صورت تأییدکمیسیون ماده ۵ یا صدور رأی منجر به جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰ در واحدهای صنعتیP     ۱۲
۴در سایر کاربریهاP     ۱۲

 

توضیحات :

بند ( ۱ ) : هر گونه پیش آمدگی به معبر بر اساس بخشنامه سیما و منظر شهری شورای عالی معماری و شهرسازی ممنوع می باشد.

 

 

 

بند (۲ ) : چنانچه پیش امدگی پس از ساخت بنا و خارج از درصد مجاز بوده باشد در صورت ابقا توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ وصول عوارض پیش آمدگی به صورت مازاد بر تراکم مجاز بر مبنای تعرفه مربوطه محاسبه خواهد شد.

 

بند (۳ ) : کلیه ضوابط مقرر در بخشنامه ۳۴/۳/۱/۲۵۷۹۸ مورخ ۸/۱۲/۷۲ وزیر محترم کشور به شرح ذیل لازم الرعایه است :

۱- در صورتیکه پیش آمدگی در معبر عمومی، به صورت رو بسته و زیر بنای مفید مورد استفاده واحد های مسکونی ، تجاری ، اداری ، صنعتی قرار گیرد       علاوه بر اینکه جزو زیربنای مفید محسوب و عوارض مربوطه وصول خواهد شد از هر متر مربع پیش آمدگی برابر این تعرفه مشروط بر اینکه از قیمت روز   زمین تجاوز ننماید، از متقاضیان وصول خواهد گردید.

۲-چنانچه پیش آمدگی به صورت روباز و فاقد دیوار های جانبی باشد (تراس ) فقط معادل ۵۰ درصد بند ۱ وصول خواهد شد .

 

ماده ۱۷

عوارض بر حق مشرفیت :

 

توضیحات :

بند (۱) : زمان وصول این عوارض به هنگام صدور پروانه ساخت و نقل و انتقال (انجام معامله ) و همچنین درخواست مالک می باشد.

بند (۲ ) : املاکی که در اثر تعریض، قسمتی از آن در تعریض قرار گیرد، شهرداری می تواند عوارض موضوع این تعرفه را در مقابل مطالبات مالک تهاتر نماید.

بند ( ۳ ) : برای املاکی که مقداری از عرصه آنها در طرح تعریض فرار گرفته اند و اجرای طرح تعریض باعث ارزش افزوده ملک شده است طبق نظریه کارشناسی روز ۲۰% ارزش افزوده ملک بعد از تعیین قیمت کارشناسی( قبل از طرح و بعد از طرح ) و املاکی که تعریض نداشته ولی پس از تعریض در بر معبر قرار می گیرد ۳۰% ارزش افزوده ملک به عنوان حق اشرافیت محاسبه و اخذ خواهد شد، ولی املاکی که در طرح تعریض قرار نگرفته ولی معبر مشرف به ملک آنها تعرض گردیده است ۵% ارزش افزوده ملک از مالک اخذ خواهد شد.

 

 

 

 

 

ماده ۱۸

عوارض غرفه ها و نمایشگاه های فروش فصلی و دائمی، بازار روز و میدان دواب و غیره :

ردیفعنوان تعرفه عوارض

 

ماخذ و نحوه محاسبه عوارض
۱بابت عوارض ناشی از ارائه خدمات در محل بازار روز هفتگی از هر فروشنده اجناس به صورت هفتگی

 

۳۰۰۰۰ ریال
۲بابت اجاره محل سالن فرهنگسرا برای اجرای هر تایم (جلسه) برنامه   از ادارات و نهادها روزانه۰۰۰/۳۰۰۰ریال
۳عوارض غرفه و نمایشگاه اعم از فروش فصلی و دایمی در حریم شهر   به استثناء نمایشگاههای صنایع دستی و فرشS40000 ریال
۴عوارض ورود احشام به محل بازار دواب هر راس گاو و گاومیش و گوساله۲۰۰۰۰ ریال
۵عوارض ورود احشام به محل بازار دواب هر راس گوسفند و بز۱۰۰۰۰ ریال

 

توضیحات :

بند( ۱ ) : متولیان برگزاری نمایشگاه موظفند به هنگام افتتاح، عوارض متعلقه را برای حداقل ۲۵ متر مربع فضای مورد نیاز برای ایجاد غرفه پرداخت نمایند.

بند(۲ ) : عوارض موضوع ردیف ۴ و۵ صرفاً در محلهای تعیین شده توسط شهرداری با ارائه خدمات سرویس بهداشتی و غیره، قابل وصول می باشد.

بند ( ۳ ) : منظور از S مساحت عرصه غرفه و نمایشگاه می باشد.

 

ماده ۱۹

جریمه قطع اشجار وتخریب چمن و هرس درختان در معابر :

ردیفعنوان تعرفه عوارضماخذ و نحوه محاسبه عوارض
۱انواع درخت با محیط بن ۱۵ تا ۵۰ سانتی متری از پایین ترین قسمت درخت هر اصله۰۰۰/۷۰۰ ریال
۲انواع درخت با محیط بن ۵۰ سانتی متر و به بالا از پایین ترین قسمت درخت هر اصله۰۰۰/۱۰۰۰ ریال
۳به ازاء هر متر مربع تخریب چمن و گل۰۰۰/۴۵۰ ریال
۴بابت سرزنی و هرس درختان در معابر شهری هر اصله درخت۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال

توضیحات :

بند( ۱ ) : به منظور استفهام واقعی از این تعرفه رعایت آیین نامه قانون، اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای شبز در شهرها مصوب ۱۳۵۹ شورای انقلاب     مصوب ۱۳۸۸ مجمع تشخیص مصلحت نظام الزامی است.

بند ( ۲ ) : شهرداری می تواند بابت کا شت وآبیاری و نگهداری درختان سطح معابر شهری عوارض بند ۴ را از ادارات دولتی و نهادهای خصوصی و سایر دستگاهها ی اجرایی وغیره … دریافت نماید.

 

ماده ۲۰

عوارض دکل های مخابراتی و ایرانسل :

ردیفعنوان تعرفه   عوارضماخذ و نحوه محاسبه عوارض
۱عوارض دکل های مخابراتی و ایرانسل واقع در اماکن شهرداری از تاریخ نصب سالانه  مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۶۰ ریال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ماده ۲۱

عوارض قطعه بندی عرصه املاک در اجرای تبصره ۳ اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها :

ردیفعنوان تعرفه عوارضماخذ و نحوه محاسبه عوارض
۱عوارض بر ارزش افزوده ناشی از قطعه بندی اعیانی یا آپارتمانی از طریق اداره ثبت اسناد و۴۰% ارزش معاملاتی
۲عوارض افراز عرصه و تفکیک کمتر از ۵۰۰ متر مربععوارضی ندارد.
۳عوارض کسری فضای آزاد در طبقاتعوارضی ندارد.

 

بند( ۱ ) : املاک دارای سند عادی و یا سند صادره از طریق هیئت حل اختلاف ماده ۱۴۸و۱۴۷ کمتر از پانصد متر مربع که عوارض بر ارزش افزوده ناشی از قطعه بندی ملک را پرداخت ننموده و دارای سند جداگانه شده اند، با رعایت ضوابط طرح جامع مشمول پرداخت۱۰% مازاد بر عوارض متعلقه پروانه ساختمانی و سایر عوارضات مورد محاسبه خواهد بود.

بند (۲ ) : املاکی که از طریق ماده ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت اسناد بعد از پایان کار صادره تفکیک می گردد، در صورت تفکیک مسکونی از تجاری و کمتر از مساحت قانونی تفکیک (کمتر از۲۰۰ مترمربع )، مشمول پرداخت عوارض کسری متراژ تجاری و غیره خواهد بود.

بند ( ۳ ) : املاکی که توسط اشخاص و سازمانها و ارگانهای دولتی مستقیماً و بدون طی مراحل تفکیک و بلامانع از شهرداری تفکیک می گردد و عوارض   تفکیک و سایر عوارض متلقه را پرداخت نمی نمایند، به هنگام مراجعه به شهرداری مستلزم پرداخت کلیه عوارض و حق و حقوق شهرداری خواهند بود.

 

بند( ۴ ) : شهرداری می تواند به منظور ایجاد وحدت رویه و عملکرد یکسان در زمینه اجرای تبصره ۳ اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها و دریافت سهم شهرداری از مالکین املاک و متقاضیان تفکیک با مساحت بیشتر از پانصد متر مربع،از صاحبان اسناد صادره از ماده ۱۴۷و۱۴۸ قانون ثبت، و اسناد قولنامه ای که از مساحت بالای ۵۰۰ متر مربع مجزا گردیده برابر جدول ذیل اقدام نماید.

تبصره: اشخاصیکه طبق پرونده قبلاً به شهرداری مراجعه و به نحوی پروانه ساختمانی – پایان کار – نقل و انتقال و یا بلامانع اخذ نموده اند شامل نمی گردد.

 

ردیفدرصد شوارع تأمین شده در کروکی های تفکیکی نسبت به مساحت کل زمیندرصد سهم شهرداری برای تأمین سرانه خدمات عمومیملاحظات
۱۲۵% و بالاتر۵% 

شوارع تأمین شده ، شامل عقب نشینی های املاک در چارچوب ضوابط و مقررات و همچنین گذرهای جدید پیش بینی شده برروی نقشه تفکیکی خواهد بود.

 

                  

۲۲۰% تا ۲۵%۷%
۳۱۵% تا ۲۰%۱۰%
۴۱۰% تا ۱۵%۱۲%
۵۵% تا ۱۰%۱۵%
۶۳% تا ۵%۱۸%
۷صفر تا ۳%۲۰%

 

ماده ۲۲

عوارض رفع سد معبر :

ردیفعنوان تعرفه عوارضماخذ و نحوه محاسبه عوارض
۱بابت انباشت نخاله های ساختمانی بیش از ۱۰روز بصورت راکد در معابر، بابت حمل هر سرویس با نیسان کمپرسی۰۰۰/۵۰۰ ریال
۲بابت انباشت نخاله های ساختمانی بیش از ۱۰روز بصورت راکد در معابر، برای حمل هر سرویس با لودر و کمپرسی۰۰۰/۲۰۰۰ ریال
۳به ازاء تحویل لوازم و وسائل جمع آوری شده از سد معبر عمومی۰۰۰/۵۰۰ ریال

 

 

 

 

ماده ۲۳

بهاء خدمات مدیریت پسماند ( خدمات شهری) :

هزینه های بهاء خدمات ذیل به استناد ماده ۷ و ۸ آیین نامه اجرایی قانون مدیریت پسماند ( جمع آوری ، حمل و دفع زباله ) و طبق بند ۳    ماده ۲۹ آیین نامه مالی شهرداریها و برابر بند ۲۶ ماده ۷۶ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و با توجه به اینکه شهرداری به عنوان نهاد عمومی غیر دولتی که بیش از ۵۰ درصد بودجه سالانه آن از محل منابع غیر دولتی تأمین شده و اقدام به ارائه خدمات مختلف شهری مینماید به قیمت روز محاسبه و وصول خواهد شد، ضمنا ً مبدا محاسبه و وصول عوارض فوق از سال ۱۳۸۷ خواهد بود.

ردیفعنوان تعرفه عوارضمبلغ به ریال
۱اماکن مسکونی سالانه۰۰۰/۳۰۰
۲واحدهای تجاری با ذباله کمتر( خواربار فروشی – بزازی –   خرازی – فروشندگان موبایل – لوازم برقی و … ) سالانه    ۰۰۰/۸۰۰
۲واحدهای تجاری با ذباله بیشتر ( تعمیرگاه و تعویض روغن ها – مرغ فروشی –   میوه و تره بار –   قصابی ها و …) سالانه    ۰۰۰/۵۰۰/۱
۳دفتر خانه ها ی رسمی سالانه    ۰۰۰/۲۰۰۰
۴دستگاههای دولتی و دانشگاه ها و ارگانهای وابسته به آن سالانه    ۰۰۰/۴۰۰۰
۵بانکهای خصوصی و دولتی و موسسات مالی اعتباری و قرض الحسنه ها سالانه    ۰۰۰/۴۰۰۰
 دفاتر و نمایندگی های بیمه سالانه  ۰۰۰/۰۰۰/۲
۶دفاتر و نمایندگیهای ایران خودرو سالانه    ۰۰۰/۰۰۰/۳
۷خدمات پستی و امور مشترکین سالانه    ۰۰۰/۱۵۰۰
۸نمایندگی های هواپیمایی در سطح شهر سالانه    ۰۰۰/۱۰۰۰
۹سالن های ورزشی ( باشگاه بدنسازی ، بیلیارد و نظایر آن ) سالانه    ۰۰۰/۵۰۰
۱۰تعاونیهای مصرف و توزیع و فروشگاههای زنجیره ای و رفاه سالانه      ۰۰۰/۳۰۰۰
۱۱مطب پزشکان ، دندان پزشکی ها و دندان سازها ؛ مطب مامایی و داروخانه ها سالانه      ۰۰۰/۰۰۰/۷
۱۲آزمایشگاه ها ، کلنیک ها ، رادیولوژی ها ، سونوگرافی ، بیمارستانهای دولتی و خصوصی و درمانگاه سالانه    ۰۰۰/۰۰۰/۲۰
۱۳* عوارض بهاء خدمات شهری کیوسکهای مطبوعاتی سطح شهر سالانه    ۰۰۰/۵۰۰
۱۴اجرای تبصره ۴ الحاقی به بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری ( اعم فک پلمپ ، سد معبر و … ) هر مورد  ۰۰۰/۱۰۰۰
۱۶تالارهای پذیرایی سالانه    ۰۰۰/۰۰۰/۵
۱۵چاپخانه حروفچینی کامپیوتری سالانه    ۰۰۰/۵۰۰
۱۶زمینهای بایر و فاقد اعیانی  عوارضی ندارد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ماده ۲۴

بهاء خدمات رفاهی سایت فندقلو :

ردیفعنوان تعرفه عوارضماخذ و نحوه محاسبه عوارض
۱بابت ورود هر خودروی سواری به داخل سایت فندقلو  ۰۰۰/۳۰ ریال
۲بابت ورود خودروهای سنگین ( مینی بوس و اتوبوس و غیره )۰۰۰/۶۰ ریال
۳اجاره آلاچیق از ساعت ۹ صبح الی ۷ عصر۰۰۰/۲۵۰ ریال
۴اجاره آلاچیق از ساعت۷ عصر الی ۹ صبح۰۰۰/۳۰۰ ریال
۵اجاره آلاچیق از ساعت ۹ صبح تا ۹ صبح فردا به صورت شبانه روزی (۲۴ ساعته)۰۰۰/۵۰۰ ریال

 

بند (۱): شهرداری می تواند برای مسافرینی که از اعضای درجه یک خانوده معظم شهدا و جانبازان گرامی هستند ۷۰% از خدمات فوق را دریافت نماید.

بند ( ۲ ) : شهرداری می تواند عوارض ورودیه خودرو به فندقلو را از مبدا ورودی سه راه پل فندقلو به ازاء هر خودرو ۲۰۰۰۰ ریال اخذ نماید.

 

ماده ۲۵

عوارض ساماندهی سیما و منظر شهری :

ردیفنوع تابلو یا پلاکارد و غیرهمبلغ متعلقه
۱تابلو بیل برد تبلیغاتی در جایگاه شهرداری برای ادارات و بخش خصوصی روزانه۰۰۰/۲۵۰ ریال
۲نصب هرگونه پلاکارد تبلیغاتی روزانه۵۰۰۰۰ ریال
۳دیوار نویسی با مجوز   شهرداری ماهانه۰۰۰/۱۲۰۰ ریال
۴مجوز نصب داربست تبلیغاتی روزانه۰۰۰/۳۰۰ ریال
۵اجازه فروش گل و گیاه در محلهای شهر به صورت ۳ ماهه۰۰۰/۲۵۰۰ ریال
۶نصب هرگونه تابلو به صورت مجتمع در یک پایه سالانه۰۰۰/۵۰۰/۲ ریال
۷نصب هرگونه تابلو به صورت انفرادی در معابر و پیاده رو با یک پایه سالانه۰۰۰/۶۰۰ ریال
۸تبلیغات بانکها و اسقرار خودروهای جوایز قرض الحسنه به منظور تبلیغات در معابر ماهانه۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال
۹اجاره محل هرگونه تابلو بیلبورد تبلیغاتی سه وجهی با پرداخت سپرده اولیه به صورت مزایده عمومی سالانه۰۰۰/۰۰۰/۵ ریال
۱۰اجاره محل نصب تابلو بیلبورد تبلیغاتی با پرداخت سپرده اولیه به صورت مزایده عمومی سالانه۰۰۰/۰۰۰/ ۸ ریال 
۱۱اجاره محل نصب تابلو بیلبورد تبلیغاتی لایت باکس با پرداخت سپرده اولیه به صورت مزایده عمومی سالانه۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال

 

توضیحات :

بند(۱ ) : به استناد بند ۲۷ ماده ۵۵ و ماده ۹۲ قانون شهرداری و بند ۲۵ ماده ۷۱ قانون شوراها و همچنین دادنامه شماره ۵۵۱ مورخ ۲۰/۸/۹۲ هیات عمومی   دیوان عدالت اداری عوارض تابلوهای تبلیغاتی قابل وصول است.

بند( ۲ ) : کلیه مالکین تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر موظفند نسبت به اخذ مجوز لازم از شهرداری اقدام نمایند در غیر اینصورت شهرداری راساً نسبت به       جمع آوری تابلوهای فاقد مجوز با اعلام کتبی اقدام خواهد نمود. در صورت ورود خسارت به اموال آنان مسئولیتی بر عهده شهرداری نخواهد بود.

بند( ۴) : تابلوهایی که صرفاً برای معرفی اماکن مربوطه و برای اطلاع رسانی بر روی سردرب مغازه ها می باشد از پرداخت عوارض سالیانه معاف است.

 

 

 

 

 

ماده ۲۶

عوارض بهاء خدمات آماده سازی :

ردیفعنوان تعرفه عوارض

 

ماخذ و نحوه محاسبه عوارض
۱عوارض بهاء خدمات آماده سازی۲ ÷ ۳۰۰۰۰۰ریال × عرض ملک  ×  برملک

توضیحات :

بند( ۱ ) : عوارض بهاء خدمات آماده سازی به هنگام تفکیک و نقل و انتقال و غیره …. از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی دریافت خواهد شد.

بند(۲ ) : کلیه اسنادی که برابر ماده ۱۴۷و ۱۴۸ قانون ثبت به نوعی از سند مادر تفکیک شده و سند جداگانه صادر شده باشد، وکلیه اراضی و املاک دارای اسناد قولنامه ای یا نسق زراعی مشمول پرداخت تعرفه فوق برای یک بار خواهند بود، ولی اسناد تفکیکی رسمی قدیمی مشمول پرداخت عوارض فوق الذکر نمی باشند.

بند( ۳ ) : زمینهای کشاورزی دارای نسق زراعی و قولنامه ای که شرایط خاص جغرافیایی داشته برمبنای محاسبات انجام یافته از طریق واحد عمران       شهرداری محاسبه و به واحد درآمد جهت وصول ارجاع خواهد شد.

ضمناً کلیه اراضی و املاکی واقع در شهرک های سیمان– فرهنگیان – بهداشت و مسکن مهر و غیره …که آماده سازی آنها به عهده تعاونی های مربوط بوده، ولی در صورت تاییدواحد عمران یا شهرسازی از طریق شهرداری نسبت به آماده سازی آنها اقدام شده باشد، مشمول این بند برای یک بار خواهند بود.

 

ماده ۲۷

بهاء خدمات ناشی از کرایه ماشین آلات شهرداری :

ردیفعنوان تعرفه عوارضماخذ و نحوه محاسبه عوارض
۱کرایه یک ساعت لودر۰۰۰/۱۰۰۰ ریال
۲کرایه کمپرسی ۶ چرخ برای حمل بار۰۰۰/۷۰۰ ریال
۳برای هر سرویس خاکریزی از مصالح شهرداری۰۰۰/۴۰۰ ریال
۴فروش آب خام هر لیتر۲۰۰ ریال
۵کرایه حمل آب با تانکر۷۰۰۰ لیتری برای داخل شهر۰۰۰/۵۰۰ ریال
۶کرایه حمل آب با تانکر۷۰۰۰ لیتری برای خارج   شهر۰۰۰/۸۰۰ ریال

 

ماده ۲۸

آئین نامه تقسیط بدهی متقاضی :

در اجرای ماده ۳۲ اصلاحی آئین نامه مالی شهرداری ها مصوب ۲۶/۱۰/۸۰ مجلس شورای اسلامی، مطالبات شهرداری برای یک بار، با اقساط                     حداکثر تا ۱۲ ماه، بنا به درخواست متقاضی با تشخیص و دستور آقای شهردار برای اشخاص بی بضاعت که توانایی پرداخت به صورت یکجا را ندارند و همچنین افرادی که تحت پوشش سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام (ره) می باشند، با پرداخت ۲۵% از کل بدهی با اخذ چک معتبرکارمندی، قابل     تقسیط می باشد.

بند( ۲ ) : صدور مفاصا حساب بالاخص نقل و انتقال– تفکیک– پایان کار، موکول به تأدیه کلیه بدهی و تسویه حساب کامل خواهد بود.

 

 

 

 

 

 

ماده ۲۹

بهاء خدمات غسالخانه :

ردیفعنوان تعرفه عوارضماخذ و نحوه محاسبه عوارض
۱هزینه سردخانه روزانه۰۰۰/۱۵۰ ریال
۲غسل۰۰۰/۳۰۰ ریال
۳کفن۰۰۰/۲۵۰ ریال
۴قبرو سنگ لحد۰۰۰/۱۲۰۰ ریال
۵نصب سنگ قبر۰۰۰/ ۱۵۰ریال
۶هزینه آمبولانس در داخل شهر نمین۰۰۰/۲۵۰ ریال
۷هزینه رفت و برگشت آمبولانس تا روستاهای گرده و سولا و خانکندی۰۰۰/۵۰۰ ریال
۸هزینه رفت و برگشت آمبولانس از روستای گرده و سولا و خانکندی به بعد و همچنین اردبیل۰۰۰/۸۰۰ ریال
۹هزینه رفت و برگشت آمبولانس در سایر شهرستانها ی همجوار  ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال 
۱۰پیش فروش قبر۰۰۰/۵۰۰۰ ریال

 

 

ماده ۳۰

هزینه مرمت و عوارض نظارت بر حفاریها :

ردیفعنوان تعرفه عوارضماخذ و نحوه محاسبه عوارض
۱ترمیم وبازسازی نوار حفاری با پوشش آسفالت در سواره رو و پیاده رو ها ، از قرار هر متر طول۰۰۰/۹۰۰ ریال
۲ترمیم و بازسازی نوارحفاری‌ در پیاده روها ، با پوشش قطعات بتنی و سنگی و پازل از قرار هر متر طول۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال
۳ترمیم و بازسازی نوار حفاری مسیر خاکی از قرار هر متر طول۰۰۰/ ۲۰۰ ریال

توضیحات :

بند( ۱ ) : کلیه حفاریهای فوق در عرض تا ۶۰سانتی متر و عمق تا یک متر بوده ولی به ازای بیشتر از هر ۶۰ سانتی متر اضافه قبلی یک برابر اضافه محاسبه         و اخذ خواهد شد، ولی اگر از سوی کمیسیون حفاری شهرستان و استانداری بخشنامه ای در خصوص حفاریها صادر و به شهرداری ارسال گردد ملاک عمل خواهد بود.

ماده ۳۱

عوارض خدمات شهری :

ردیفعنوان تعرفه عوارض

 

ماخذ و نحوه محاسبه عوارض
۱عوارض آتش نشانی۵% عوارض زیربنا و پذیره
۲عوارض فضای سبز۵% عوارض زیربنا و پذیره

توضیحات :

بند (۱) : این عوارض هنگام صدور پروانه ، اصلاح و یا پایان کار ساختمانی و بناهایی که توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ ابقا شود، توسط شهرداری وصول و صرفاً بایستی در ارتباط با توسعه و تجهیز آتش نشانی و یا فضای سبز هزینه گردد.

 

 

.

 

 

ماده ۳۲

اخذ عوارض از شرکتهای تعاونی مسافربری و تاکسیرانی:

ردیفعنوان عوارضماخذ و نحوه محاسبه عوارض
۱عوارض صدور پروانه تاکسیرانی۵۰۰۰۰۰ ریال
۲عوارض انتقال تاکسی شهری از طرفین ( خریدار و فروشنده )۶۰۰۰۰۰ ریال
۳جریمه خروج غیر قانونی از حوزه خدمات شهر نمین روزانه  ۲۰۰۰۰۰ ریال
۴تعطیلی خودسرانه و عدم کارکرد روزانه۱۰۰۰۰۰ ریال
۵حق پارکبان به ازاء هر ساعت توقف خودرو در مسیر تعیین شده۵۰۰۰ ریال
۶اخذ عوارض از شرکتهای تعاونی مسافربری معادل۵% بهاء بلیط
۷عوارض تمدید پروانه تاکسیرانی۲۵۰۰۰۰ ریال
۸هزینه صدور کارت شهری و صدور پروانه فعالیت باربری و مسافر و هزینه تشکیل پرونده و غیره۰۰۰/۵۰۰/۱ ریال

 

ماده ۳۳

آئین نامه ارزش معاملاتی ساختمان :

دراجرای تبصره۱۱ ماده صد قانون شهرداری ها آئین نامه ارزش معاملاتی ساختمان پس از تهیه توسط شهرداری و تصویب شورای محترم شهر در مورد اخذ جرائم ماده صد قابل اجراست.این ارزش معاملاتی سالی یکبار قابل تجدید نظر خواهد بودکه برای اجرا در سال ۹۸ به شرح ذیل خواهد بود.

                                                            نوع اسکلت ساختمانمصوبه اجرا در سال ۹۸ برای احداثی های مازاد و مغایر با پروانه و مازاد بر تراکممصوبه اجرا در سال ۹۸ برای احداثی های بدون پروانه در چاچوب تراکم
۱- ساختمان اسکلت بتنی با هر نوع سقف تا ۵ طبقه برای هر متر مربع۷۰۰۰۰۰ ریال۲۲۰۰۰۰۰ریال
۲- ساختمان اسکلت بتنی با هر نوع سقف از ۵ طبقه به بالا برای هر متر مربع۶۰۰۰۰۰ ریال۱۷۰۰۰۰۰ ریال
۳- ساختمان فلزی با هر نوع سقف تا ۵ طبقه برای هر متر مربع۶۰۰۰۰۰ ریال۲۰۰۰۰۰۰ ریال
۴- ساختمان فلزی با هر نوع سقف از ۵ طبقه به بالا برای هر متر مربع۷۰۰۰۰۰ ریال۲۵۰۰۰۰۰ ریال
۵- اسکلت مختلط بنایی با ستون های فلزی یا بتنی (نیمه اسکلت) برای هر متر مربع۶۰۰۰۰۰ ریال۲۰۰۰۰۰۰ ریال
۶- اسکلت آجری برای هر متر مربع۶۰۰۰۰۰ ریال۲۰۰۰۰۰۰ ریال
۷- اسکلت مختلط خشت و گل و سنگ وچوب برای هر متر مربع۳۰۰۰۰۰ ریال۱۵۰۰۰۰۰ ریال
۸- ساختمان های تمام چوب معمولی برای هر متر مربع۲۰۰۰۰۰ ریال۱۰۰۰۰۰۰ ریال
۹- ساختمان های تمام صنعتی (پیش ساخته از پوب های صنعتی و اشباع شده ) برای هر متر مربع۷۰۰۰۰۰ ریال۲۵۰۰۰۰۰ ریال
۱۰- انبار های اسکلت آجری یا بلوک سیمانی یا سنگی یا هر نوع سقف برای هر مار مربع۲۰۰۰۰۰ ریال۱۲۰۰۰۰۰ ریال
۱۱- اسکلت فلزی یا سوله های پیش ساخته با هر نوع سقف برای هرمتر مربع۲۵۰۰۰۰ ریال۱۶۰۰۰۰۰ ریال
۱۲- گلخانه با هر نوع سقف و مصالح۱۵۰۰۰۰ ریال۸۰۰۰۰۰ ریال
۱۳۴- از بابت حصارکشی ملک در کاربری مجاز هر متر طول با مصالح آجر ی۴۵۰۰۰۰ ریال۱۵۰۰۰۰۰ ریال
۱۴- از بابت حصارکشی ملک در کاربری مجاز هر متر طول با مصالح بلوک به غیر از آجری۵۰۰۰۰۰ ریال۱۲۰۰۰۰۰ ریال

 

 

 

 

 

ماده ۳۴

عوارض سالیانه موتورسیکلت و سابر وسایط نقلیه :

به استناد تبصره بند۱ ماده۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده، عوارض سالیانه موتورسیکلت و سایر وسایط نقلیه مندرج در جدول ذیل که تکلیف آنها در قانون فوق مشخص نشده است تا پایان سال ۹۸ به شرح جدول ذیل محاسبه و اخذ خواهد شد.

نوع خودروعنوان تعرفه عوارضمبلغ مصوب  
موتورسیکلتعوارض سالیانه خودرو به صورت سالانه۰۰۰/۲۰ ریال
وانت تک کابینعوارض سالیانه خودرو به صورت سالانه۰۰۰/۸۰ ریال
مینی بوسعوارض سالیانه خودرو به صورت سالانه۰۰۰/۱۲۰ ریال
اتوبوسعوارض سالیانه خودرو به صورت سالانه۰۰۰/۳۰۰ ریال
کامیون ۶ چرخعوارض سالیانه خودرو به صورت سالانه۰۰۰/۳۵۰ ریال
کامیون ۱۰ چرخعوارض سالیانه خودرو به صورت سالانه۰۰۰/۴۰۰ ریال
کشندهعوارض سالیانه خودرو به صورت سالانه۰۰۰/۴۵۰ ریال

 

ماده ۳۵

عوارض سالیانه بانکها و موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه :

ردیفعنوان تعرفه   عوارضماخذ و نحوه محاسبه عوارض
۱عوارض سالیانه محل فعالیت بانکها و موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنهP  × مساحت اعیانی × ۵/۲

توضیحات :

عوارض موضوع این تعرفه به استثناء بند ۱۱ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد.

 

ماده ۳۶

ارزش منطقه ای شهرداری نمین ( P ) :

ردیفآدرس ملکارزش عرصه
۱جاده اردبیل نمین از سه راهی تا میدان دادگستری۱۳۵۰۰ ریال
۲میدان دادگستری تا بیمارستان امام۱۷۵۰۰ ریال
۳از بیمارستان امام تا سه راهی عنبران ( تا خیابان وحدت )۲۴۰۰۰ ریال
۴از سه راهی عنبران تا مسجد میر بابا۲۸۰۰۰ ریال
۵از مسجد میر بابا تا میدان امام۳۵۰۰۰ ریال
۶از میدان امام تا تقاطع مفتح ( اداره ثبت اسناد نمین)۳۵۰۰۰ ریال
۷از تقاطع خ طالقانی ومفتح سه راه اداره ثبت نمین تا تقاطع خ چمران۲۵۰۰۰ ریال
۸از تقاطع خیابان چمران و طالقانی تا انتهای بلوار نمین ( تقاطع خانلی )۲۲۰۰۰ ریال
۹از تقاطع خ طالقانی و خانلی تا تقاطع خ تربیت ( میدان هفت تیر ) شرقاً۲۰۰۰۰ ریال
۱۰از اول تقاطع کمربندی خانلی تا سه راهی اصلی جاده اردبیل- آستارا۱۳۰۰۰ ریال
۱۱از اول میدان جانبازان (کمربندی خانلی) تا تقاطع طالقانی شرقاً۲۲۰۰۰ ریال
۱۲از اول راسته بازار(میدان امام) تا چهارراه بازار شرقا۲۴۰۰۰ ریال
۱۳از اول راسته بازار(میدان امام) تا چهارراه بازار غربا۲۷۰۰۰ ریال
۱۴از چهارراه بازار تا انتهای نان فانتزی شرقا۲۰۰۰۰ ریال
۱۵از چهارراه بازار تا انتهای سوبر مارکت اکرامی غربا۲۸۰۰۰ ریال
۱۶خیابان معلم از انتهاب نان فانتزی تا انتهای پل دوم۲۰۰۰۰ ریال
۱۷خیابان معلم از انتهای پل دوم تا انتهای خیابان معلم( سه راهی میناباد)۱۶۰۰۰ ریال
۱۸خیابان شهید مطهری از اول پل تا انتهای دبیرستان مطهری۱۵۰۰۰ ریال
۱۹خ تربیت بدنی از اول میدان ولیعصرتا نبش دبستان مطلعی۱۳۰۰۰ ریال
۲۰خ تربیت بدنی از نبش دبستان مطلعی تا تقاطع خ طالقانی۱۳۰۰۰ ریال
۲۱خ چمران از اول تقاطع طالقانی تا کوچه مقداد ۲۱۷۰۰۰ ریال
۲۲خ چمران از کوچه مقداد۲تا سه راه اول کوچه بهمن۱۵۰۰۰ ریال
۲۳از اول کوچه بهمن تا انتهای آن۱۲۰۰۰ریال
۲۴ادامه خ چمران از اول سه راه ک بهمن تا انتهای خ چمران۱۶۰۰۰ ریال
۲۵از میدان جانبازان تا جاده اصلی اردبیل-آستارا۱۴۰۰۰ ریال
۲۶خیابان مفتح از اول خ طالقانی تا تقاطع خ دراج محمدیان۲۸۰۰۰ ریال
۲۷خ مفتح از ابتدا تقاطع تا میدان جانبازان۲۵۰۰۰ ریال
۲۸از تقاطع خ دراج محمدیان تا انتهای خیابان کشاورز ۲۱۳۰۰۰ ریال
۲۹کوچه های واقع در مابین میدان جانبازان تا کشتارگاه۸۰۰۰ ریال
۳۰خ دراج محمدیان از ایستگاه عنبران تا مسجد سرهنگ۲۴۰۰۰ ریال
۳۱ک ساحل از اول خ طالقانی تا تقاطع خ محمدیان۲۳۰۰۰ ریال
۳۲خ مطهری از اول خ طالقانی تا اول خانه سازمانی آموزش و پرورش۲۴۰۰۰ ریال
۳۳خ مطهری از اول خانه سازمانی آموزش وپرورش تا نبش دبیرستان مطهری۱۴۰۰۰ ریال
۳۴خ امام حسین   از اول چهارراه بازار تا تقاطع باهنر۲۵۰۰۰ ریال
۳۵خ باهنر از مسجد گونی تا انتهای ساختمان هلال احمر۱۴۰۰۰ ریال
۳۶راه عنبران از تقاطع امام تا ساختمان هلال احمر۱۷۰۰۰ ریال
۳۷راه عنبران از تقاطع خ وحدت تا سه راهی قشلاق چای۱۲۰۰۰ ریال
۳۸از میدان شهدا تا تقاطع خ هلال احمر۱۵۰۰۰ ریال
۳۹از اول خ بهشتی تا تکیه برات۱۳۰۰۰ ریال
۴۰از تکیه برات تا درمانگاه نمین میدان ولیعصر۱۱۰۰۰ ریال
۴۱خ مدرس از سه راهی روبروی اداره گاز رسانی تا پشت درمانگاه۱۳۰۰۰ ریال
۴۲سایر کوچه های میربابا – تازه مسجد- تکیه برات- بهداشت- سرهنگ- عباسیه۸۰۰۰ ریال
۴۳کوچه های واقع در محله گونئی- معلم(عباسیه)۸۰۰۰ ریال
۴۴کوچه های واقع در محله تکیه برات۸۰۰۰ ریال
۴۵کوچه های واقع در محله سرهنگ۸۰۰۰ ریال
۴۶کوچه های واقع در محله فرهنگیان۷۰۰۰ریال
۴۷کوچه های واقع در شهرک کارخانه سیمان۱۱۰۰۰ ریال
۴۸کوچه های واقع در خ تربیت – طالقانی  معلم ( عباسیه )۸۰۰۰ ریال
۴۹کوچه های واقع در خیابان معلم تا مسجد امام حسین۸۰۰۰ ریال
۵۰کوچه های واقع در محله تازه مسجد ( خ طالقانی– مدرس– بهشتی )۸۰۰۰ ریال
۵۱کوچه های واقع در محله چای قوشان– میدان تیر– محدوده کشتارگاه۶۰۰۰ ریال
۵۲املاک واقع در کوچه های شهرک در دستCNG- پشت دامپزشکی۶۰۰۰ریال
۵۳خیابانهای واقع در شهرک ولیعصر(مسکن و شهرسازی)۱۲۰۰۰ریال
۵۴ارزش کوچه های منتهی به بن بست
۵۵خیابانهای واقع در محله میر بابا۸۰۰۰ ریال
۵۶میدان دادگستری تا تقاطع هلال احمر ( شهید رجایی )۱۱۰۰۰ ریال
۵۷کوچه های واقع در پشت خیابان خانلی ( از میدان جانبازان تا ابتدای شهرک سیمان )۸۰۰۰ ریال
۵۸از انتهای معلم ( سه راهی میناباد ) تا اخر املاک اکرامی۱۱۰۰۰ ریال
۵۹از میدان ولی عصر تا انتهای جاده خشه حیران۸۰۰۰ ریال
۶۰املاک واقع در جاده میناباد شرقاً و غرباً۶۰۰۰ ریال
۶۱امتداد خ   امام حسین از چهار راه امام حسین به طرف زری بلاغی۹۰۰۰ریال
۶۲خیابان وحدت از ابتدای تقاطع خ امام تا تقاطع بنیاد شهید۲۵۰۰۰ ریال
۶۳کوچه های واقع در دست طراحی پشت سی ان جی-دامپزشکی-دادگستری۷۰۰۰ ریال
۶۴خیابانهای واقع در شهرک بهداشت۱۰۰۰۰ ریال
۶۶کوچه های واقع در محدوده سه راهی اردبیل نمین تا سه راهی نمین آستارا۶۰۰۰ریال
۶۷راه عنبران از سه راهی قشلاق چای تا سه راهی جید۸۰۰۰ ریال
۶۸از ساختمان هلال احمر تا تقاطع خیابان وحدت۹۰۰۰ ریال
۶۹ارزش کوچه های ۱۰ تا ۱۶ متری واقع در شهرک مسکن و شهرسازی۱۲۰۰۰ ریال
۷۰ارزش کوچه های ۱۶ تا ۱۸ متری واقع در شهرک مسکن و شهرسازی۱۴۰۰۰ ریال
۷۱کوچه های مشرف به خیابان شهید رجایی۷۰۰۰ ریال
۷۲از تقاطع خ مفتح (جنب مدرسه دخترانه شرف)تا خیابان کشاورز۱۰۰۰۰ ریال
۷۳خیابان هفت تیر از میدان هفت تیر تا انتهای خیابان ( جاده خشه حیران )۸۵۰۰ ریال
۷۴از مسجد گونی تا خیابان معلم – جاده میناباد۸۵۰۰ ریال
۷۵کوچه های واقع در ضلع شرقی خیابان وحدت ( قبرستان قدیم )۸۵۰۰ ریال
۷۶کوچه های واقع در پشت مسجد جامع۲۲۰۰۰ ریال
۷۷ارزش اراضی واقع در خارج از محدوده خدماتی شهر۵۰۰۰ ریال
۷۸از چهار راه بازار تا انتهای مسجد تکیه برات    ۲۱۰۰۰ریال
۷۹محله میربابا از منزل پارسا تا انتهای ساختمان بسیج نمین۱۰۰۰۰ ریال
۸۰از تقاطع طالقانی و نیروی انتظامی تا کوچه شمس (خیابان قدس )۹۰۰۰ ریال
۸۱کوجه های واقع در ضلع غربی جاده خشه حیران تا نمین جای۶۰۰۰ ریال
۸۲کوچه های واقع در خیابان تربیت از ابتدای خیابان طالقانی تا درمانگاه۸۰۰۰ ریال
۸۳از اول میدان جانبازان ( کمربندی خانلی ) تا تقاطع طالقانی( طرفین بلوار و فضای سبز یا پیاده رو )   غرباً  ۲۰۰۰۰ ریال
۸۴از تقاطع خانلی و طالقانی تا میدان هفت تیر ( طرفین بلوار و فضای سبز یا پیاده رو   ) غرباً۱۵۰۰۰ ریال
۸۵کوچه های واقع در ضلع شرقی خیابان امام۹۰۰۰ ریال
۸۶کوچه های واقع در اطراف شهرک بهداشت و کشتارگاه شهرداری۹۰۰۰ ریال
۸۷از ابتدای تقاطع شهید رجایی و دادگستری تا شهرک مهر شرقاً و غرباً ( جاده قدیم سلوط )۱۲۰۰۰ ریال
۸۸کوچه های واقع در پشت کارگاه نورا… لطفی ( جاده قدیم سلوط )۱۰۰۰۰ ریال
۸۹خیابان بسیج از ابتدای خیابان شهید باهنر تا انتهای ساختمان سپاه۱۰۰۰۰ ریال
۹۰خیابان بهار   از ابتدای خیابان امام حسین تا خیابان وحدت۱۰۰۰۰ ریال
۹۱خیابان امین از تقاطع خ تربیت تا خیابان منتهی به مسجد از هر دو طرف۹۰۰۰ ریال
 نوع بنا    ارزش اعیانی
۱ساختمانهای بتن آرمه ( بتن مسطح)۱۳۰۰۰۰ ریال
۲ساختمانهای اسکلت فلزی و اسکلت بتونی۶۰۰۰۰ ریال
۳ساختمانهای آجری و نیمه اسکلت و مصالح بنایی۲۷۰۰۰ ریال
۴سوله۳۸۰۰۰ ریال
۵خشت و آجر با پوشش چوب یا طاق ضربی و ساختمانهای رو ستایی۱۷۰۰۰ ریال
۶سایر ساختمانها۲۰۰۰۰ ریال

 

بند(۱ ) : ارزش عرصه املاک واقع در پشت میادین و خیابانهایی که برای آنها ارزش خاص تعیین نگردیده برابر ۸۰% ارزش معبری است که از آن میدان یا خیابان منشعب گردیده است.

بند ( ۲ ) : در محاسبه ارزش ا ملاکی که دارای۲ بر، یا۲ ارزش منطقه ای باشد بالاترین ارزش معبر و منطقه ای ملاک عمل خواهد بود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ماده ۳۷

تعرفه عوارض کسب و پیشه:

در استعلام صدور یا تمدید پروانه های کسب، عوارض کسب به شرح جدول ذیل به صورت ماهانه و احتساب مدت یک سال محاسبه و از اشخاص اخذ خواهد شد.ضمناً در تمدید پروانه کسب ماه و سالهای گذشته که از صدور پروانه سپری شده است طی فرمول و محاسبات زمان پرداخت محاسبه و ضمناً محاسبه  عوارض صدور پروانه کسب، معادل ۵ برابر عوارض سالیانه شغل مورد نظر خواهد بود.

بند( ۱ ) : مبلغ ۰۰۰/۵۰۰ ریال در صورت تغییر در نوع صنف و محل فعالیت و یا فرد صنفی علاوه بر عوارض کسب از اشخاص اخذ خواهد شد.

ردیفنوع شغلمبلغ تصویبی به صورت ماهانه
۱گلگیر و رادیاتور و اگزوز ساز۵۰۰۰۰ ریال
۲فروشندگان لوازم یدکی اتومبیل۹۰۰۰۰ ریال
۳آهنگران اتومبیل۷۰۰۰۰ریال
۴نقاشی اتومبیل۷۰۰۰۰ ریال
۵فنر سازی- زیربندی – جلو بندی۷۰۰۰۰ ریال
۶سیم کشی اتومبیل۷۰۰۰۰ ریال
۷باطری ساز و باطری فروش۸۰۰۰۰ ریال
۸تعویض روغن – پنچر گیری – بالانس۶۰۰۰۰ ریال
۹کارواش۵۰۰۰۰ ریال
۱۰لنت کوبی۵۰۰۰۰ ریال
۱۱ریخته گری و قالب سازی۷۰۰۰۰ ریال
۱۲تراشکاری۸۰۰۰۰ ریال
۱۳سپر سا زا ن ا تومبیل و پرسکا را ن۷۰۰۰۰ ریال
۱۴تودوزی اتومبیل۶۰۰۰۰ ریال
۱۵تانکر سازان۵۰۰۰۰ ریال
۱۶فروشندگان اوراقی اتومبیل۵۰۰۰۰ ریال
۱۷فروشندگان شیشه اتومبیل۵۰۰۰۰ریال
۱۸فروشندگان لاستیک خودرو۱۵۰۰۰۰ ریال
۱۹مکانیک اتومبیل سنگین۹۰۰۰۰ ریال
۲۰مکانیک اتومبیل سبک۸۰۰۰۰ ریال
۲۱مکانیک ماشین آلات کشاورزی۸۰۰۰۰ ریال
۲۲چلنگر۴۰۰۰۰ ریال
۲۳فروشندگان روغن موتور خودرو۷۰۰۰۰ ریال
۲۴تعمیرکاران لوازم نفت سوز۴۰۰۰۰ ریال
۲۵تعمیر کاران لوازم گاز سوز۴۰۰۰۰ ر ریال
۲۶تعمیر کلر آبگرمکن- یخچال- لباسشویی۷۰۰۰۰ ریال
۲۷تعمیرالکتروموتورپمپ۵۰۰۰۰ ریال
۲۸فروش و تعمیر موتور سیکلت۵۰۰۰۰ریال
۲۹تعمیر کاران کفش و واکسیها۳۰۰۰۰ ریال
۳۰فروشندگان لوازم یدکی موتور سیکلت۴۰۰۰۰ ریال
۳۱فروش و تعمیر دوچرخه۴۰۰۰۰ ریال
۳۲بنگاه معاملاتی اتومبیل۱۵۰۰۰۰ ریال
۳۳آژانس تاکسی تلفنی۱۰۰۰۰۰ریال
۳۴دفتر بارکشی شهری۶۰۰۰۰ ریال
۳۵شومینه ساز و شومینه فروش۷۰۰۰۰ ریال
۳۶جایگاه پمپ بنزین اختصاصی و دولتی۱۵۰۰۰۰ ریال
۳۷شعب نفت فروشی۷۰۰۰۰ریال
۳۸کلید ساز و تعمیر قفل۵۰۰۰۰ ریال
۳۹سیم کشی و فروشندگان لوازم الکتریکی۷۰۰۰۰ ریال
۴۰سیم پیچی و نظایر آن۷۰۰۰۰ ریال
۴۱فروشندگان لوازم خانگی۹۰۰۰۰ ریال
۴۲کرایه دهندگان وسایل برقی۳۰۰۰۰ ریال
۴۳تعمیر رادیو و تلوزیون۷۰۰۰۰ ریال
۴۴تعمیرکاران ورفوگران فرش۵۰۰۰۰ ریال
۴۵فروشندگان گوشی موبایل۱۰۰۰۰۰ ریال
۴۶تعمیر کاران گوشی های همراه و تلفن معمولی۸۰۰۰۰ ریال
۴۷تعمیر و نصب آسانسور۷۰۰۰۰ ریال
۴۸تعمیر و فروش نقره۸۰۰۰۰ ریال
۴۹نجاری MDF۱۱۰۰۰۰ ریال
۵۰نجاری و درودگری۷۰۰۰۰ ریال
۵۱جوشکاری آهن آلات۷۰۰۰۰ ریال
۵۲طراحی و نصب تابلوهای برق صنعتی۸۰۰۰۰ ریال
۵۳سازندگان درب و پنجره آهنی و آلومینیومی۱۰۰۰۰۰ ریال
۵۴طلا و جواهر فروشی۲۷۰۰۰۰ ریال
۵۵طلا سازی۱۸۰۰۰۰ ریال
۵۶دکور سازی چوبی وفلزی۹۰۰۰۰ ریال
۵۷نمایشگاه و فروشندگان مبل۹۰۰۰۰ ریال
۵۸بزازیها۷۰۰۰۰ ریال
۵۹فروشندگان پنبه۴۰۰۰۰ ریال
۶۰البسه یا دوخته فروشی۸۰۰۰۰ ریال
۶۱عطار و سقط فروش۵۰۰۰۰ ریال
۶۲سازندگان کولر- بخاری – لوازم حلبی۵۰۰۰۰ ریال
۶۳فروشندگان جزء آهن و پروفیل۸۰۰۰۰ ریال
۶۴فروشندگان لوله و دستگیره۶۰۰۰۰ ریال
۶۵فروشندگان شیشه و شیشه گر۷۰۰۰۰ ریال
۶۶فروشندگان انواع رنگ و لوازم استخر۶۰۰۰۰ ریال
۶۷تولیدکنندگان اسفنج و پشم شیشه۴۰۰۰۰ ریال
۶۸سازندگان و فروشندگان موزائیک۸۰۰۰۰ ریال
۶۹کارگاه سنگ تراشی۷۰۰۰۰ ریال
۷۰فروشندگان مصالح ساختمانی۱۵۰۰۰۰ ریال
۷۱دفاتر آجر ماشینی۱۴۰۰۰۰ ریال
۷۲فروشندگان لوازم بنایی ساختمان۷۰۰۰۰ ریال
۷۳فروشندگان تهویه- فن کوئل- شوفاژ۵۰۰۰۰ ریال
۷۴فروشندگان لوازم اسقاطی ساختمان۵۰۰۰۰ ریال
۷۵دفاتر مهندسین و پیمانکاران۱۷۰۰۰۰ ریال
۷۶نقاش – تابلو نویس – خطاط۴۰۰۰۰ ریال
۷۷فروشندگان ایرانیت -پولیکا۵۰۰۰۰ ریال
۷۸فروشندگان ظروف آلومینیومی۴۰۰۰۰ ریال
۷۹فروشندگان سماور- چراغ خوراک پزی۴۰۰۰۰ ریال
۸۰فروشندگان وسایل پلاستیکی و ملا مین۵۰۰۰۰ ریال
۸۱فروشندگان مصنوعات فلزی۵۰۰۰۰ ریال
۸۲کارگاه چوب بری۷۰۰۰۰ریال
۸۳فروشندگان ماشین بافندگی وچرخ خیاطی۵۰۰۰۰ ریال
۸۴فروشندگان ابزار صنعتی۸۰۰۰۰ ریال
۸۵فروشندگان وتعمیر وسایل موسیقی۴۰۰۰۰ ریال
۸۶کرایه دهندگان ظروف۴۰۰۰۰ ریال
۸۷کرایه دهندگان داربست۶۰۰۰۰ ریال
۸۸آ بکا را ن فلزا ت۴۰۰۰۰ ریال
۸۹فروش لوازم گاز سوز۶۰۰۰۰ ریال
۹۰موسسه خدماتی منزل۵۰۰۰۰ ریال
۹۱گرمابه۴۰۰۰۰ ریال
۹۲صابون پزی۳۰۰۰۰ ریال
۹۳خیاطی مردانه۴۰۰۰۰ ریال
۹۴خیاطی زنانه۶۰۰۰۰ ریال
۹۵فروشندگان لوازم خیاطی۴۰۰۰۰ ریال
۹۶فروشندگان فرش ماشینی- موکت- کف پوش۹۰۰۰۰ ریال
۹۷فروشندگان پشم – مو- کرک۳۰۰۰۰ ریال
۹۸فروشندگان رو تختی- حوله- لحاف۴۰۰۰۰ ریال
۹۹فروشندگان چادر – سایبان۴۰۰۰۰ ریال
۱۰۰فروشندگان جوراب وزیر پوش ونظایرآن۴۰۰۰۰ ریال
۱۰۱سراجان کیف – چمدان و وسایل چرمی۴۰۰۰۰ ریال
۱۰۲فروشندگان کفش ماشینی۶۰۰۰۰ ریال
۱۰۳فروشندگان کفش دست دوز۶۰۰۰۰ ریال
۱۰۴فروشندگان فرش دست باف۸۰۰۰۰ ریال
۱۰۵تولید کنندگان و فروشندگان مبل۸۰۰۰۰ ریال
۱۰۶فروشندگان جاجیم و ذیلو۵۰۰۰۰ ریال
۱۰۷فروشندگان کشباف وتریکو- کاموا۴۰۰۰۰ ریال
۱۰۸فروشندگان الیاف شیمیایی۴۰۰۰۰ ریال
۱۰۹رنگرزی منسوجات۴۰۰۰۰ ریال
۱۱۰حصیر بافی وحصیر فروشی۴۰۰۰۰ ریال
۱۱۱فروشندگان وسایل و لباس ورزشی۵۰۰۰۰ ریال
۱۱۲فروشندگان گونی۴۰۰۰۰ ریال
۱۱۳فروشندگان چینی آلات۷۰۰۰۰ ریال
۱۱۴فروشندگان اجناس لوکس۱۰۰۰۰۰ ریال
۱۱۵فروشندگان لوازم نظافت۴۰۰۰۰ ریال
۱۱۶خرازی۹۰۰۰۰ ریال
۱۱۷گلدوزی و کاموا بافی۴۰۰۰۰ ریال
۱۱۸پرده فروشی۶۰۰۰۰ ریال
۱۱۹فروشندگان انواع نخ۴۰۰۰۰ ریال
۱۲۰سازندگان قالبهای چوبی۴۰۰۰۰ ریال
۱۲۱فروشندگان لوازم سفالی۴۰۰۰۰ ریال
۱۲۲فروشندگان ظروف مسی۳۰۰۰۰ ریال
۱۲۳حکاکی مهر فلزی و پلاستیکی۴۰۰۰۰ ریال
۱۲۴فروشندگان اسباب بازی۴۰۰۰۰ ریال
۱۲۵اغذیه فروشی۵۰۰۰۰ ریال
۱۲۶چلوکبابی۹۰۰۰۰ ریال
۱۲۷کافه قنادی۸۰۰۰۰ ریال
۱۲۸مسافر خانه۹۰۰۰۰ ریال
۱۲۹هتل۱۲۰۰۰۰ ریال
۱۳۰بستنی فروشی۴۰۰۰۰ریال
۱۳۱میوه فروشی۷۰۰۰۰ ریال
۱۳۲بار فروشان میدان تره بار۷۰۰۰۰ ریال
۱۳۳لبنیات فروش۶۰۰۰۰ ریال
۱۳۴خوار بار فروشان۶۰۰۰۰ ریال
۱۳۵فروشندگان آجیل و خشکبار۶۰۰۰۰ ریال
۱۳۶کباب- حلیم – آش فروشی – دیزی پزی۷۰۰۰۰ ریال
۱۳۷کله پزی و سیرابی فروشی۵۰۰۰۰ ریال
۱۳۸جگرکی۶۰۰۰۰ ریال
۱۳۹پیتزا فروشی۷۰۰۰۰ ریال
۱۴۰فروشندگان مرغ -تخم مرغ – ماهی۷۰۰۰۰ریال
۱۴۱فروشندگان چای داخله وخارجه۶۰۰۰۰ ریال
۱۴۲انبار پخش وتولید نوشابه غیر الکلی۶۰۰۰۰ ریال
۱۴۳قهوه خانه و چایخانه۴۰۰۰۰ ریال
۱۴۴تولید وفروشندگان ترشیجات۴۰۰۰۰ ریال
۱۴۵سوپر مارکت۹۰۰۰۰ ریال
۱۴۶سبزی فروشی۵۰۰۰۰ ریال
۱۴۷کیک پزی۵۰۰۰۰ ریال
۱۴۸آبمیوه گیریها۵۰۰۰۰ ریال
۱۴۹نان خشکی۴۰۰۰۰ ریال
۱۵۰حلواپزی و حلوافروشی۵۰۰۰۰ ریال
۱۵۱عسل فروشی۸۰۰۰۰ ریال
۱۵۲برنج فروشی۸۰۰۰۰ ریال
۱۵۳نبات پزی۷۰۰۰۰ ریال
۱۵۴تالار پذیرایی۲۴۰۰۰۰ ریال
۱۵۵تخمه فروشی۴۰۰۰۰ ریال
۱۵۶چاپخانه کامپیوتری۸۰۰۰۰ ریال
۱۵۷پلاکارد نویسی یا تابلو نویسی۵۰۰۰۰ ریال
۱۵۸چاپ ا وزا لید و زیراکس۷۰۰۰۰ ریال
۱۵۹صحافی۷۰۰۰۰ ریال
۱۶۰تحریرات حقوقی۶۰۰۰۰ ریال
۱۶۱ویدوئو کلوپ۶۰۰۰۰ ریال
۱۶۲عرضه محصولات فرهنگی۴۰۰۰۰ ریال
۱۶۳صرافی۸۰۰۰۰ ریال
۱۶۴دفاتر وکلا۱۷۰۰۰۰ ریال
۱۶۵دفتر نامه نگاری۴۰۰۰۰ ریال
۱۶۶باجه مخابرات۵۰۰۰۰ ریال
۱۶۷باجه پست۶۰۰۰۰ ریال
۱۶۸مهدکودک۷۰۰۰۰ ریال
۱۶۹باشگاه ورزشی۶۰۰۰۰ ریال
۱۷۰بازیهای آتاری۵۰۰۰۰ ریال
۱۷۱دفتر هواپیمایی۱۰۰۰۰۰ ریال
۱۷۲تکثیر و فروش انواع نوار سی دی و غیره۵۰۰۰۰ ریال
۱۷۳دفتر خدمات تلفن همراه۸۰۰۰۰ ریال
۱۷۴موسسات خدمات پستی۱۰۰۰۰۰ ریال
۱۷۵فروشندگان پرچم و علا ئم نظام۳۰۰۰۰ ریال
۱۷۶فروشندگان کتاب و لوازم التحریر۱۰۰۰۰۰ ریال
۱۷۷فتوکپی و پرسکاران گواهینامه۴۰۰۰۰ ریال
۱۷۸ایجاد انواع آموزشگاهها۵۰۰۰۰ ریال
۱۷۹تعلیم رانندگی۵۰۰۰۰ ریال
۱۸۰آرایشگاه مردانه۹۰۰۰۰ ریال
۱۸۱آرایشگاه زنانه۱۲۰۰۰۰ ریال
۱۸۲تعمیرات کامپیوتر و قطعات آن۶۰۰۰۰ ریال
۱۸۳فروشندگان کامپیوتر و لوازم جانبی آن۷۰۰۰۰ ریال
۱۸۴دباغی۳۰۰۰۰ ریال
۱۸۵علا ف وفروشندگان حبوبا ت۵۰۰۰۰ ریال
۱۸۶فروشندگان لوازم بهداشتی۶۰۰۰۰ ریال
۱۸۷فروشندگان سموم۵۰۰۰۰ ریال
۱۸۸فروشندگان عینک۴۰۰۰۰ ریال
۱۸۹داروخانه۲۸۰۰۰۰ ریال
۱۹۰پزشک متخصص۲۸۰۰۰۰
۱۹۱پزشک عمومی۲۴۰۰۰۰ ریال
۱۹۲دندانپزشکی وتکنسین دندانپزشکی۲۸۰۰۰۰ ریال
۱۹۳دندانسازی تجربی۱۵۰۰۰۰ ریال
۱۹۴تزریقات وپا نسمان۵۰۰۰۰ ریال
۱۹۵کلینک دامپزشکی۱۴۰۰۰۰ ریال
۱۹۶فروشندگان وسایل آزمایشگاهی و جراحی۵۰۰۰۰ ریال
۱۹۷فروشندگان لوازم بهداشتی و تزئینات ساختمان۸۰۰۰۰ ریال
۱۹۸لوله کشی آب و گاز ساختمان۸۰۰۰۰ ریال
۱۹۹توزیع گاز مایع و سیلندر پرکنی۴۰۰۰۰ ریال
۲۰۰نصب ایزوگام۵۰۰۰۰ ریال
۲۰۱عمده فروشان ذغال چوب و سنگ۳۰۰۰۰ ریال
۲۰۲فروشندگان لوازم دوربین و لوازم عکاسی۷۰۰۰۰ ریال
۲۰۳استودیو فیلمبرداری و عکاسی۷۰۰۰۰ ریال
۲۰۴سمساری و امانت فروشی۴۰۰۰۰ ریال
۲۰۵فروشندگان ظروف یکبار مصرف۴۰۰۰۰ ریال
۲۰۶پرنده وقناری فروش۴۰۰۰۰ ریال
۲۰۷فروشندگان وشارژ وسایل ا طفاء حریق۵۰۰۰۰ ریال
۲۰۸فروشندگان ماهیهای تزئینی وآکواریوم۵۰۰۰۰ ریال
۲۰۹فروشندگان طیور ودام۸۰۰۰۰ ریال
۲۱۰فروشندگان گلهای طبیعی وتزئینی۸۰۰۰۰ ریال
۲۱۱آئینه سازی و شمعدان فروشی۵۰۰۰۰ ریال
۲۱۲کارگاه قالیشوئی۷۰۰۰۰ ریال
۲۱۳کرایه دهندگان لباس عروس۴۰۰۰۰ ریال
۲۱۴مطب مامائی۱۷۰۰۰۰ ریال
۲۱۵تعمیرکاران ساعت۴۰۰۰۰ریال
۲۱۶فرو شندگان ساعت۴۰۰۰۰ ریال
۲۱۷روزنامه فروشی –   کیوسک مطبوعاتی۳۰۰۰۰ ریال
۲۱۸پارکینگ۴۰۰۰۰ریال
۲۱۹دفاتر فروش آجر۷۰۰۰۰ریال
۲۲۰جرثقیل داران۷۰۰۰۰ ریال
۲۲۱فروش لوازم زنبورداری۵۰۰۰۰ ریال
۲۲۲فروشندگان رنگ و ابزارآلات ساختمان۷۰۰۰۰ ریال
۲۲۳فروشندگان تیرچه و بلوک ساختمانی۱۰۰۰۰۰ ریال
۲۲۴فروشندگان سنگ قبر۴۰۰۰۰ ریال
۲۲۵سردخانه۶۰۰۰۰ ریال
۲۲۶فروشندگان نمک۴۰۰۰۰ ریال
۲۲۷فروشندگان کیف و چمدان و وسایل چرمی۶۰۰۰۰ریال
۲۲۸فروشندگان مواد شیمیایی۵۰۰۰۰ ریال
۲۲۹فروشندگان دوربین عکاسی۴۰۰۰۰ ریال
۲۳۰تولید کنندگان نان ماشینی۶۰۰۰۰ ریال
۲۳۱نانوائی سنتی۷۰۰۰۰ ریال
۲۳۲نانوایی (با دستگاههای برقی)۷۰۰۰۰ ریال
۲۳۳کارخانه تولید آرد۱۵۰۰۰۰ ریال
۲۳۴قصابی گاو و گوساله۱۲۰۰۰۰ ریال
۲۳۵قصابی گوسفندو بز۱۳۰۰۰۰ ریال
۲۳۶بنگاه معاملات و مشاور املاک۱۸۰۰۰۰ ریال
۲۳۷دفاتر حسابرسی –   مالی – حقوق و نظایر آن۹۰۰۰۰ ریال
۲۳۸انبار کالاهای بازرگانی۷۰۰۰۰ ریال
۲۳۹دفاتر اسناد رسمی۳۰۰۰۰۰ ریال
۲۴۰آهن فروشی کلی وعمده۱۲۰۰۰۰ ریال
۲۴۱مبلمان سازی۷۰۰۰۰ ریال
۲۴۲خشک شویی۵۰۰۰۰ ریال
۲۴۳سیگار فروشی۵۰۰۰۰ ریال
۲۴۴عتیقه فروشی۶۰۰۰۰ ریال
۲۴۵نمایندگی فروش خودرو۲۰۰۰۰۰ ریال
۲۴۶نمایندگی فروش لوازم یدکی خودرو۱۷۰۰۰۰ ریال
۲۴۷باشگاه بیلیارد۵۰۰۰۰ ریال