تعرفه عوارض تصویبی

شهرداری نمین

( برای اجراء در سال ۱۳۹۸ )

 

 

 

( فهرست )

ماده ۱- عوارض زیر بنا مسکونی تک واحدی

ماده ۲ – عوارض زیربنا مجتمع و آپارتمان های مسکونی

ماده ۳- عوارض پذیره یک متر مربع از یک واحد تجاری

ماده ۴ – عوارض پذیره یک متر مربع از چند واحد تجاری

ماده ۵ – عوارض پذبره واحدهای صنعتی، اداری،آموزشی، ورزشی، بهداشتی درمانی و غیره

ماده ۶- عوارض اضافه ارتفاع مغایر با ضوابط طرحهای توسعه شهری و مفاد پروانه ساختمانی

ماده ۷- عوارض صدور پروانه ساختمانی واحدهای مطب پزشکان، دندانپزشکان،بینایی سنجی، رادیولوژی، سونوگرافی، داروخانه ها و حرف وابسته

 

ماده ۸- عوارض صدور مجوز احصار    

ماده ۹-    عوارض جبران کمبود پارکینگ برای واحدهای مسکونی،تجاری، اداری و غیره

ماده ۱۰- بهاء خدمات ناشی از کارشناسی املاک    

ماده ۱۱- عوارض نوسازی

ماده ۱۲– بهاء خدمات بازدید کارشناسی موقع نقل و انتقال ملک

ماده ۱۳- عوارض ارزش افزوده ناشی از کاربری جدید و غیره  

 

 

ماده ۱۴– بهاء خدمات ناشی از کرایه حمل دام و گوشت

ماده ۱۵  عوارض بهاء خدمات به خودروهای بین شهری

ماده ۱۶ – عوارض پیش آمدگی مشرف به معابر

ماده ۱۷ – عوارض حق مشرفیت

ماده ۱۸  عوارض غرفه ها و نمایشگاه های فروش فصلی و دائمی، بازار روز و میدان دواب و غیره

ماده ۱۹ – جریمه قطع اشجار وتخریب چمن در معابر  

ماده ۲۰ – عوارض دکل های مخابراتی و ایرانسل

ماده ۲۱  عوارض قطعه بندی عرصه املاک در اجرای تبصره ۳ اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها

ماده ۲۲ – عوارض رفع سد معبر

ماده ۲۳  بهاء خدمات مدیریت پسماند ( خدمات شهری)

ماده ۲۴ – بهاء خدمات رفاهی سایت فندقلو

ماده ۲۵– عوارض ساماندهی سیما و منظر شهری  

ماده ۲۶ – عوارض بهاء خدمات آماده سازی

ماده ۲۷- بهاء خدمات ناشی از کرایه ماشین آلات شهرداری

ماده ۲۸- آیین نامه تقسیط بدهی متقاضی        

ماده ۲۹ – بهاء خدمات غسالخانه

ماده ۳۰ – هزینه مرمت و عوارض نظارت بر حفاریها

ماده ۳۱- عوارض خدمات شهری

ماده ۳۲ – عوارض شرکتهای تعاونی مسافربری و تاکسیرانی

ماده ۳۳ – آیین نامه ارزش معاملاتی ساختمان

ماده ۳۴ –  عوارض سالیانه موتورسیکلت و وسایل نقلیه سنگین

ماده ۳۵- عوارض سالیانه بانکها و موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه

ماده ۳۶ – ارزش منطقه ای شهرداری نمین      

ماده ۳۷ – تعرفه عوارض کسب و پیشه

 

( مستندات قانونی وضع عوارض و سایر مستندات قانونی مرتبط با عوارض )

 

۱- همانگونه که در تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نو سازی آمده چنانچه مالک هر مرحله از ساختمان خویش را در طول سه سال نخست پروانه ساختمانی(یک       سال تجهیز کارگاه بعنوان مهلت شروع و دو سال عمر پروانه ساختمانی) به اتمام نرساند عوارض نو سازی ملک دو برابر اخذ خواهد شد.

 

۲- چنانچه مالک تا اتمام مهلت پروانه ساختمانی ( یکسال اول عمر پروانه ) شروع به احداث ساختمان ننماید پروانه مربوطه از درجه اعتبار ساقط بوده              و چنین پروانه ای قابل تمدید نیست و عوارض وصولی آن قابل استرداد نخواهد بود و باید مجدداً اقدام به درخواست پروانه ساختمانی برابر ضوابط شهر سازی و محاسبه عوارض طی تعرفه روز اقدام نماید، و شهرداری باید بابت اطلاع رسانی مراتب را در پروانه های صادره درج نماید.

 

۳-   مالکینی که قبل از اتمام مهلت مقرر در پروانه (سال اول) از احداث بنا صرف نظر نمایند و درخواست ابطال پروانه را داشته باشند شهرداری میبایست   نسبت به استرداد عوارض پرداختی پس از کسر۱۰% اقدام نماید، ولی در صورت شروع بکار و احداث قسمتی از بنا و غیره، غیرقابل عودت می باشد.

 

۴- طبق بخشنامه شماره ۵۸۷ مورخ ۲۵/۱۱/۸۳ و همچنین دادنامه شماره ۴۸ مورخ ۳/۲/۸۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مورد عوارض ابقاء بعد از جریمه ماده صد بوده و جرایم ساختمانی به نرخ زمان وقوع تخلف، و کلیه عوارضات متعلقه بر مبـنای محاسبات زمان پرداخت، احتساب و اخذ خواهد شد..

۵- هر گونه تخفیف، بخشودگی حقوق و عوارض شهرداریها توسط دولت و قوانین مصوب منوط به تامین آن از بودجه عمومی دولت میباشد، در غیر این صورت بخشودگی و تخفیف حقوق و عوارض شهرداری ممنوع است.

 

۶- چنانچه ملکی دارای چند بر باشد در محاسبه عوارض مربوط بالاترین قیمت منطقه ای بر ملک مشرف به معبر ملاک عمل خواهد بود.  

۷- این تعرفه در داخل محدوده و حریم شهر قابل وصول است.

۸- مدت اعتبار هر یک از پروانه های صادره در شهرداری نمین ۳ سال تمام از تاریخ صدور بوده و صرفاً در دو نوبت و هر نوبت به مدت یک سال قابل     تمدید می باشد پس از انقضای مدت مزبور در صورت عدم تکمیل ساختمان با اخذ عوارضات متعلقه به قیمت روز فقط صدور پروانه جدید امکان پذیر بوده       و پروانه قبلی قابل تمدید نخواهد بود.  

 

۹- در هر حال تعرفه عوارض سال ۱۳۹۸ از مجموع عوارض ۱۳۹۷ به اضافه ۱۰% بیشتر نخواهد بود به استثناء جریمه ماده صد.

۱۰- شهرداری موظف است در اولین مراجعه صاحبان ا ملاک جهت اخذ پروانه ساختمانی – تفکیک – نقل انتقال –   استعلام های بانکی و غیره کلیه عوارضات متعلقه مربوط به ملک را محاسبه و اخذ نماید.

۱۱ – شهرداری می تواند به جهت رعایت وقت اشخاص، املاکی که کمتر از ۱۰ متر مربع خلافی ساختمان دارند را بدون رای کمیسیون ماده ۱۰۰                   با ضریب۲ محاسبه و اخذ نماید.

 

۱۲-   K ضریبی است که در تعرفه های مختلف با توجه به مقتضیات هر شهر توسط شورای اسلامی تعیین می گردد.

 

۱۳-   S مساحت عرصه ملک می باشد.

 

۱۴ – p ارزش منطقه ای دارایی یا ارزش منطقه ای شهرسازی شهرداری نمین می باشد.

 

۱۴ –   A بر ملک مشرف بر خیابان تعریضی می باشد.

 

 

 

 

ماده ۱

عوارض زیر بنا مسکونی تک واحدی ( هر متر مربع ) :

ردیف عنوان تعرفه عوارض ماخذ و نحوه محاسبه عوارض

 

۱ تازیربنای ۶۰ مترمربع p  ۳
۲ تازیربنای ۱۰۰ مترمربع p    ۵/۳
۳ تازیربنای ۱۵۰ مترمربع p    ۵/۴
۴ تازیربنای ۲۰۰   مترمربع p  ۶
۵ تازیربنای ۳۰۰   مترمربع p    ۷
۶ تازیربنای ۴۰۰ مترمربع p      ۸
۷ تازیربنای ۵۰۰ مترمربع p    ۵/۹
۸ تازیربنای ۶۰۰ مترمربع p   ۵/۹

بند(۱) : منظور از واحد مسکونی تک واحدی، اعیانی است که در سطح و یا هر طبقه، بیش از یک واحد احداث نشود.

بند (۲ ) : در صورت احداث استخر، سونا، جکوزی ( خارج از اعیانی ) با رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی به ازای هر متر مربع p ۴ قابل وصول می باشد.

بند (۳ ) : مساحت پارکینگ، راه پله، آسانسور، شوتینگ زباله و خرپشته با رعایت ضوابط طرح تفصیلی شامل محاسبه عوارض نمی گردد.

بند( ۴ ) : در صورت صدور رأی کمیسیون ماده صد منجر به جریمه، سایر عوارضات متعلق به قسمت اعیانی آن (به غیر از عوارض متعلق به عرصه ملک )               ۵/۱ برابر محاسبه و اخذ خواهد شد.

بند ( ۵ ) : در محاسبه عوارض در حد تراکم برابر جدول فوق اقدام اما بالای تراکم ۱۲۰% تا ۲۴۰% با ضریب p ۱۱ محاسبه و از ۲۴۰% تا ۳۶۰% با ضریبp  ۱۳     عمل خواهد شد.                        فرمول محاسبه: عوارض مربوط  =   ضریب بند ۵ × درصد جدول ارزش منطقه ای بالا ×   ارزش منطقه ×   مساحت زیر بنا

۱- تراکم سطح اشغال ۶۰% و تراکم پایه ۱۲۰% می باشد.

۲- تراکم مازاد تا سقف پیش بینی شده در طرح ۲۴۰% می باشد.

۳- ولیتراکم پایه حداقل تراکمی است که در ضوابط طرح در هرمنطقه پیش بینی شده است .

۴- مازاد تراکم پیش بینی شده در طرح : تراکمی است که ضوابط طرح افزون بر تراکم پایه در هر شهر می باشد .

ماده ۲

عوارض زیربنا مجتمع و آپارتمان های مسکونی( هر متر مربع ) :

ردیف عنوان تعرفه عوارض ماخذ و نحوه محاسبه عوارض

 

۱ تازیربنای ۲۰۰   مترمربع P /100 ۵/۲ × میانگین سطح واحد
۲ تازیربنای ۴۰۰   مترمربع P /100 ۷۵/۲   میانگین سطح واحد
۳ تازیربنای ۶۰۰   مترمربع P /1003 × میانگین سطح واحد
۴ تازیربنای ۱۵۰۰ متر مربع P /100 ۵/۳ × میانگین سطح واحد
۵ تازیربنای ۳۰۰۰ متر مربع P /100 ۴ × میانگین سطح واحد
۶ بیش از ۳۰۰۰   متر مربع P /100 ۴ × میانگین سطح واحد

توضیحات :

بند ( ۱ ) : منظور از مجتمع ها و آپارتمان های مسکونی اعیانی است که در هر طبقه بیش از یک واحد مسکونی احداث گردد.

بند ( ۲ ) : منظور از میانگین سطح واحد، مساحت کل اعیانی ملک تقسیم بر تعداد واحدهای احداثی می باشد.

 

ماده ۳

عوارض پذیره یک متر مربع از یک واحد تجاری :

ردیف عنوان تعرفه عوارض

 

ماخذ و نحوه محاسبه عوارض

 

۱ عوارض پذیره در زیر زمین  

 

۲ عوارض پذیره در همکف
۳ عوارض پذیره در طبقه اول
۴ عوارض پذیره در طبقه دوم
۵ عوارض پذیره در طبقه سوم به بالا
۶ عوارض پذیره در نیم طبقه ( بالکن داخل مغازه )
L  = طول دهنه به متر             –             o L طول دهنه مجاز به متر ( ۵ )    

   h طول ارتفاع به متر      –           ho طول ارتفاع مجاز به متر ( ۵/۴ )

 

توضیحات :

بند ( ۱ ) : عوارض پذیره طبقات پایین تر از زیر زمین، به ازای هر طبقه پایین تر از زیر زمین ۱۰ % کمتر از عوارض پذیره زیر زمین محاسبه خواهد شد.

بند(۲ ): درصورت تجدید بناهای تجاری تا میزان مساحت قبل ۵۰ % عوارض پذیره ملاک محاسبه قرار می گیرد.

بند (۳ ) : مساحت پارکینگ، راه پله، آسانسور، شوتینگ زباله و خرپشته با رعایت ضوابط طرح تفصیلی شامل محاسبه عوارض نمی گردد.

ماده ۴

عوارض پذیره یک متر مربع از چند واحد تجاری :

ردیف عنوان تعرفه عوارض

 

ماخذ و نحوه محاسبه عوارض

 

۱ در زیر زمین  

 

۲ در همکف
۳ در طبقه اول
۴ در طبقه دوم
۵ در طبقه سوم به بالا
۶ نیم طبقه ( بالکن داخل مغازه )
L  = طول دهنه به متر                  –                           o L طول دهنه مجاز به متر ( ۵ )              

h  = طول ارتفاع به متر                 –                           o h طول ارتفاع مجاز به متر ( ۵/۴ )        

n   = تعداد واحد تجاری

 

بند ( ۱ ) : مساحت پارکینگ، راه پله، آسانسور، شوتینگ زباله و خرپشته با رعایت ضوابط طرح تفصیلی شامل محاسبه عوارض نمی گردد.

 

 

 

ماده ۵

عوارض پذیره واحدهای صنعتی، اداری،آموزشی، ورزشی، بهداشتی درمانی و غیره :

ردیف عنوان تعرفه عوارض ماخذ و نحوه محاسبه عوارض
۱ عوارض پذیره واحدهای صنعتی به ازای هر متر مربع P             ۱۵
۲ عوارض پذیره واحدهای اداری به ازای هر متر مربع P              ۱۷
۳ عوارض پذیره واحدهای خدماتی به ازای هر متر مربع P              ۳۰
۴ عوارض پذیره صدور پروانه یا مجوز برای هتل و اماکن گردشگری و مسافرخانه ها به ازای هر متر مربع P              ۱۷
۵ فضای تجاری خارج از ساختمان هتل P             ۱۲
۶ عوارض پذیره واحدهای آموزشی، ورزشی، فرهنگی، هنری، بهداشتی درمانی به ازای هر متر مربع P            ۷
۷ عوارض پذیره تاسیسات و تجهیزات شهری مانند منبع آب،پست ترانسفورماتور، پست گاز، پست مخابرات، تصفیه خانه های آب و فاضلاب، دکل های برق و مخابرات و کلیه دکلهای ارتباطی، کیوسک تلفن و غیره به ازای هر متر مربع P              ۱۶

توضیحات :

بند (۱): وصول عوارض مزبور درخصوص واحدهایی که کاربری واحد موردنظر صنعتی باشد و یا آنکه کاربری غیر مرتبط بوده که با طرح موضوع در کمیته فنی و یا کمیسیون ماده ۵ حسب مورد تغییر کاربری یافته باشد عوارض های متعلقه بابت واحدهای صنعتی مطابق با این تعرفه وصول خواهد شد.

بند(۲ ): چنانچه در قسمتی از کاربری مذکور، واحدهای مسکونی، تجاری یا اداری احداث شود، عوارض آن مطابق تعرفه های مربوطه وصول خواهد شد.

بند(۳ ): آموزشگاهها و مراکز آموزشی غیرانتفاعی برای اخذ پروانه ساختمانی براساس ماده ۱۹ قانون اصلاحی تأسیس و اداره مدارس، مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی مصوب ۱۳۸۷/۵/۱۶ در برخورداری از تخفیفات، ترجیحات و کلیه معافیت های مالیاتی و عوارض در حکم مدارس دولتی هستند.

 

بند(۴ ): طبق جزء۲ بند چ ماده ۸۰ قانون برنامه ششم توسعه کشور، افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام (ره) از عوارض پروانه ساختمانی در حد الگوی مصرف ( ۷۵ متر مربع )، و همچنین مساجد، تکایا، حسینیه ها، امامزاده ها، اماکن مقدسه با تأیید اوقاف (موضوع نامه شماره ۲۳۴۹۹۱/۸۹ مورخ ۲۵/۵/۱۳۸۹ رئیس ستاد پشتیبانی و هماهنگی امور مساجد کشور) در حد ضوابط طرح تفصیلی (مصوب) از پرداخت کلیه هزینه ها و عوارض پروانه ساختمانی برای یک بار معاف می باشند.

ماده ۶

عوارض اضافه ارتفاع مغایر با ضوابط طرحهای توسعه شهری و مفاد پروانه ساختمانی :

ردیف عنوان تعرفه عوارض

 

ماخذ و نحوه محاسبه عوارض
۱ مسکونی ارتفاع مجاز ÷ ( P ۸ × سطح بنا ×   اختلاف ارتفاع احداثی با ارتفاع مجاز )
۲ تجاری ارتفاع مجاز ÷ ( P ۷۰ × سطح بنا ×   اختلاف ارتفاع احداثی با ارتفاع مجاز )
۳ اداری و صنعتی ارتفاع مجاز ÷ ( P ۳۰ × سطح بنا ×   اختلاف ارتفاع احداثی با ارتفاع مجاز )
۴ آموزشی، ورزشی، فرهنگی، هنری، بهداشتی درمانی، پزشکی وغیره ارتفاع مجاز ÷ ( P ۳۰ × سطح بنا × اختلاف ارتفاع احداثی با ارتفاع مجاز )

توضیحات :

بند (۱) : وصول عوارض موضوع این تعرفه در موارد مغایر با مفاد پروانه ساختمانی ، صرفا در صورت ابقای بنا توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ ، مجاز می باشد .

بند (۲ ) : منظور از سطح بنا، سطح طبقه ای است که اضافه ارتفاع دارد.

بند (۳ ) : ارتفاع مجاز برای مسکونی ۸۰/۲ و برای تجاری ۵/۴ متر طبق طرح تفضیلی می باشد.

ماده ۷

عوارض صدور پروانه ساختمانی واحدهای مطب پزشکان، دندانپزشکان،بینایی سنجی، رادیولوژی، سونوگرافی، داروخانه ها و حرف وابسته :

ردیف عنوان تعرفه عوارض ماخذ و نحوه محاسبه عوارض
۱ در زیرزمین P     ۱۰
۲ در همکف P        ۱۲
۳ از طبقه اول به بالا P        ۱۵
۴ انباری در زیرزمین یا همکف و دیگر طبقات ۵۰% تعرفه مصوب

ماده ۸

عوارض صدور مجوز احصار :

ردیف عنوان تعرفه عوارض

 

ماخذ و نحوه محاسبه عوارض
۱

 

عوارض حصارکشی املاک واقع در حریم شهر به درخواست و توسط مالک به ازای هر متر طول P     ۶

 

 

توضیحات :

بند(۱): عوارض صدور مجوز احصار درخصوص ماده ۱۱۰ قانون شهرداری که مقرر می دارد: نسبت به زمین یا بناهای مخروبه و غیرمناسب با وضع محل و یا نیمه تمام واقع در محدوده شهر که در خیابان یا کوچه و یا میدان قرار گرفته و منافی با پاکی و پاکیزگی و زیبائی شهر یا موازین شهرسازی باشد، شهرداری     با تصویب شورای شهر می تواند به مالک اخطار دهد نهایت ظرف دو ماه به ایجاد نرده یا دیوار و یا مرمت آن که منطبق با نقشه مصوب طرح جامع باشد.           اقدام کند اگر مالک مسامحه و یا امتناع کرد شهرداری می تواند به منظور تأمین نظر و اجرای طرح مصوب شورا در زمینه زیبائی و پاکیزگی و شهرسازی و قانون ماده ۱۱۰ شهرداریها هرگونه اقدامی را که لازم بداند معمول و هزینه آن را به اضافه صدی ده از مالک یا متولی و یا متصدی موقوفه دریافت نماید در این مورد صورت حساب شهرداری بدواً به مالک ابلاغ می شود درصورتی که مالک ظرف پانزده روز از تاریخ ابلاغ به صورت حساب شهرداری اعتراض نکرد صورتی حساب قطعی تلقی می شود و هر گاه ظرف مهلت مقرره اعتراض کرد موضوع به کمیسیون مذکور در ماده ۷۷ ارجاع خواهد شد. صورت حساب هائی که مورد اعتراض واقع نشده و همچنین آرای کمیسیون رفع اختلاف مذکور در ماده ۷۷ در حکم سند قطعی و لازم الاجرا بوده و اجراء ثبت مکلف است بر طبق مقررات اجرای اسناد رسمی لازم الاجراء نسبت به وصول طلب شهرداری اجرائیه صادر و به مورد اجرا بگذارد. از شمول این تعرفه مستثنی است.

بند(۲ ): شهرداری مکلف به درج ارتفاع دیوار و فنس یا نرده مطابق ضوابط طرح تفصیلی شهر در مجور صادره می باشد.

باشد .

ماده ۹

عوارض جبران کمبود پارکینگ برای واحدهای مسکونی،تجاری، اداری و غیره :

ردیف عنوان تعرفه عوارض ماخذ و نحوه محاسبه عوارض
۱ عوارض جبران کمبود پارکینگ برای واحدهای مسکونی به ازای هر متر مربع P    ۳۰
۲ عوارض جبران کمبود پارکینگ برای واحدهای تجاری به ازای هر متر مربع P    ۳۵
۳ عوارض جبران کمبود پارکینگ برای واحدهای اداری به ازای هر متر مربع P   ۳۰
۴ عوارض جبران کمبود پارکینگ برای سایر کاربری ها به ازای هر متر مربع P   ۲۵

توضیحات :

بند (۱) : طبق آرای عمومی دیوان عدالت اداری عوارض حذف پارکینگ ممنوع بوده مگر در شرایط ذیل اخذ عوارض یادشده بلامانع بوده و قابل اخذ       می باشد.

۱- ساختمان در فاصله یکصد متری تقاطع خیابان های به عرض ۲۰ متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل را نداشته باشد .

۲- ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن باشد که شهرداری اجازه قطع آن را نداده است .

۳- ساختمان در بر کوچه هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه ، امکان عبور اتومبیل نباشد .

۴- ساختمان در بر معبر ی قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد ، احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد .

۵- در صورتی که وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود .

۶- شیب مقرر در بند ۵ بر اساس ضوابط فنی و شهرداری تعیین می گردد .

۷- ساختمان های منجر به رأی جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰ از پرداخت عوارض این تعرفه معاف و فقط مشمول پرداخت جرائم کمیسیون می باشند.

 

 

 

 

ماده ۱۰

بهاء خدمات ناشی از کارشناسی املاک :

ردیف عنوان عوارض

 

محاسبه عوارض
۱ بابت بازدید و کارشناسی املاک در داخل حریم شهر برای هر درخواست یا استعلام از شهرداری

 

۰۰۰/۱۷۰ریال
۲ بابت بازدید و کارشناسی املاک در خارج از حریم شهر برای هر درخواست یا استعلام از شهرداری

 

۰۰۰/۲۰۰ ریال
۳ بابت فروش نقشه کامل شهری به ادارات و سازمانها بر حسب تقاضای وارده و موافقت شهردار در فایل pd f ۰۰۰/۵۰۰۰ ریال
۴ بابت فروش نقشه به صورت موردی از نقاط مختلف شهر بر حسب تقاضای وارده و موافقت شهردار در فایل pd f ۰۰۰/۲۰۰ ریال

 

ماده ۱۱

عوارض نوسازی :

ردیف ماخذ و نحوه محاسبه عوارض نوسازی
۱ عوارض نوسازی اعیانی =   تعداد سال ×   ۵/۱% × ارزش معاملاتی ماده ۴ قانون نوسازی یا شهرسازی شهرداری نمین ×   مساحت اعیانی
۲ عوارض نوسازی عرصه دارای اعیانی تعداد سال × ۵ /۱% × ارزش منطقه ای دارایی یا شهرسازی شهرداری نمین × مساحت عرصه
۳ عوارض نوسازی عرصه فاقد اعیانی =   تعداد سال ×   ۳% × ارزش منطقه ای دارایی یا شهرسازی شهرداری نمین × مساحت عرصه

 

ماده ۱۲

بهاء خدمات بازدید کارشناسی موقع نقل و انتقال ملک:

ردیف عنوان تعرفه عوارض

 

ماخذ و نحوه محاسبه عوارض
۱ بهاء خدمات بازدید کارشناسی موقع نقل و انتقال ملک در معاملات تجاری برای ۶ دانگ واقع در داخل محدوده خدماتی در مساحت ۲۰ الی ۲۵ مترمربع     ۱۷۵۰۰۰۰۰ ریال
۲ بهاء خدمات بازدید کارشناسی موقع نقل و انتقال ملک در معاملات تجاری برای ۶ دانگ واقع در داخل محدوده خدماتی در مساحت ۲۵ الی ۳۵   مترمربع ۲۲۰۰۰۰۰۰ ریال
۳ بهاء خدمات بازدید کارشناسی موقع نقل و انتقال ملک در معاملات تجاری برای ۶ دانگ واقع در داخل محدوده خدماتی در مساحت ۳۵   الی ۴۵ مترمربع   ۳۰۰۰۰۰۰۰ ریال
۴ بهاء خدمات بازدید کارشناسی موقع نقل و انتقال ملک در معاملات تجاری برای ۶ دانگ واقع در داخل محدوده خدماتی از مساحت ۴۵ مترمربع به بالا   ۳۵۰۰۰۰۰۰ ریال
۵ عوارض بر تامین هزینه های خدمات عمومی و شهری برای املاک، مستغلات ، مستحدثات واقع در محدوده شهری و داخل حوزه استحفاظی ۳% ارزش عرصه و اعیان دارایی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ماده ۱۳

عوارض بر ارزش افزوده ناشی از کاربری جدید و غیره :

ردیف عنوان تعرفه عوارض

 

ماخذ و نحوه

محاسبه عوارض

۱ عوارض بر ارزش افزوده ناشی از کاربری جدید، از مسکونی و غیره به تجاری با درخواست کتبی متقاضی هر متر مربع

 

P    ۵۰
۲ عوارض بر ارزش افزوده ناشی از کاربری جدید، از فضای سبز، اداری، و غیره به مسکونی و بالعکس قبل از سال ۹۳ هر متر مربع

 

P    ۲۰
۳ عوارض بر ارزش افزوده ناشی از کاربری جدید، از فضای سبز، اداری، و غیره به مسکونی و بالعکس بعد از سال ۹۳ هر متر مربع

 

P    ۵۰
۴ عوارض بر کسری مساحت تجاری از۲۰۰ متر مربع به پایین برای اسناد صادره بعد از سال۸۲ ، و املاک قولنامه ای هر متر مربع P   ۵۰
۵ عوارض کسری حد نصاب قطعه بندی برای اراضی زیر حد نصاب قطعه بندی مصوب برای کلیه کاربریها P   ۵۰
۶ عوارض بر ارزش افزوده ناشی از کسری دهنه تجاری کمتر از حد نصاب هر متر عرض دهنه P   ۲۰۰۰
۷ عوارض بر ارزش افزوده ناشی از تبدیل یک واحد تجاری به چند واحد در صورت رای منجر به جریمه ماده ۱۰۰ هر متر مربع P   ۵۰

 

توضیحات :

بند(۱ ) : املاکی که با درخواست مالک در کمیته ماده ۵ استان مطابق ردیف ۱ و ۲ و ۳ کاربری جدید یافته اند این عوارض اخذ خواهد شد و متقاضی نیز   بعد از تایید توافق در کمیته فوق حق انصراف نداشته و کلیه دیون شهرداری قابل وصول خواهد بود. ضمناً در صورتیکه کاربری ملک بدون اطلاع مالک خود به خود در طرحهای شهرداری از کاربری به کاربری دیگر تبدیل گردد مشمول پرداخت عواض فوق نخواهد بود.

 

 

بند (۲ ) : در ردیف ۶ جدول فوق اخذکسری دهنه تجاری منوط به تایید کمسیون ماده ۵ یا صدور منجر به رای جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰ برای واحدهای تجاری تازه تاسیس می باشد، ضمناً واحدهای دارای اسناد تفکیکی قدیم که قبلاً از شهرداری پروانه ساخت اخذ یا جریمه را واریز و به نحوی بلا مانع         اخذ نموده اند شامل نمی گردد.

 

بند(۳ ) : در صورت احداث ساختمان بدون پروانه یا مازاد بر پروانه در کاربریهای مغایر، صدور رأی جریمه و ابقاء برای آنها توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ به   منزله کاربری جدید نبوده و مالک مکلف است برابر مقررات نسبت به پرداخت هزینه های متعلقه اقدام نماید.

 

بند (۴ ) : شهرداری می تواند املاکی که با رعایت ضوابط مقرر در تبصره ۴ قانون تعیین وضعیت املاک، قبل از سال۹۳ وارد محدوده خدمات شهری گردیده ۱۰% و بعد از سال۹۳ مقدار۲۰% از ملک فوق را بابت عوارض از اشخاص دریافت و یا بر اساس قیمت روزکارشناس رسمی دادگستری نسبت به دریافت    مبلغ آن اقدام نماید.

ماده ۱۴

بهاء خدمات ناشی از کرایه حمل دام و گوشت :

ردیف عنوان تعرفه عوارض ماخذ و نحوه محاسبه عوارض
۱ کرایه حمل و نگهداری در سردخانه و عوارض کشتار هر راس گوسفند و بز ۰۰۰/۲۵۰ ریال
۲ کرایه حمل و نگهداری در   سردخانه وعوارض کشتارهرراس گاو و گوساله وگاومیش ۰۰۰/۴۵۰ ریال

 

ماده ۱۵

عوارض بهاء خدمات به خودروهای بین شهری :

ردیف عنوان تعرفه عوارض

 

ماخذ و نحوه محاسبه عوارض
۱ به منظور ساماندهی رانندگان بین شهری با تشکیل پرونده و صدور کارت حمل و نقل مسافر برای رانندگان با رعایت مقررات جاری، بابت حمل مسافر و اجاره محل پارک سوار و تنظیف محل، از رانندگان سواری شخصی سالانه ۰۰۰/۲۰۰۰ ریال
۲ بابت حمل مسافر و اجاره محل پارک سوار یا جایگاههای تعیین شده توسط شهرداری با اتوبوس سالانه ۰۰۰/۲۵۰۰ ریال

 

ماده ۱۶

 

 

عوارض پیش آمدگی مشرف به معابر :

ردیف عنوان تعرفه عوارض ماخذ و نحوه محاسبه عوارض
۱ پیش آمدگی مشرف به معابر به ازای هر متر مربع در صورت تأییدکمیسیون ماده ۵ یا صدور رأی منجر به جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰ در واحدهای مسکونی p      ۱۲
۲ پیش آمدگی مشرف به معابر به ازای هر متر مربع در صورت تأییدکمیسیون ماده ۵ یا صدور رأی منجر به جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰ در واحدهای تجاری P      ۱۵
۳ پیش آمدگی مشرف به معابر به ازای هر متر مربع در صورت تأییدکمیسیون ماده ۵ یا صدور رأی منجر به جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰ در واحدهای صنعتی P     ۱۲
۴ در سایر کاربریها P     ۱۲

 

توضیحات :

بند ( ۱ ) : هر گونه پیش آمدگی به معبر بر اساس بخشنامه سیما و منظر شهری شورای عالی معماری و شهرسازی ممنوع می باشد.

 

 

 

بند (۲ ) : چنانچه پیش امدگی پس از ساخت بنا و خارج از درصد مجاز بوده باشد در صورت ابقا توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ وصول عوارض پیش آمدگی به صورت مازاد بر تراکم مجاز بر مبنای تعرفه مربوطه محاسبه خواهد شد.

 

بند (۳ ) : کلیه ضوابط مقرر در بخشنامه ۳۴/۳/۱/۲۵۷۹۸ مورخ ۸/۱۲/۷۲ وزیر محترم کشور به شرح ذیل لازم الرعایه است :

۱- در صورتیکه پیش آمدگی در معبر عمومی، به صورت رو بسته و زیر بنای مفید مورد استفاده واحد های مسکونی ، تجاری ، اداری ، صنعتی قرار گیرد       علاوه بر اینکه جزو زیربنای مفید محسوب و عوارض مربوطه وصول خواهد شد از هر متر مربع پیش آمدگی برابر این تعرفه مشروط بر اینکه از قیمت روز   زمین تجاوز ننماید، از متقاضیان وصول خواهد گردید.

۲-چنانچه پیش آمدگی به صورت روباز و فاقد دیوار های جانبی باشد (تراس ) فقط معادل ۵۰ درصد بند ۱ وصول خواهد شد .

 

ماده ۱۷

عوارض بر حق مشرفیت :

 

توضیحات :

بند (۱) : زمان وصول این عوارض به هنگام صدور پروانه ساخت و نقل و انتقال (انجام معامله ) و همچنین درخواست مالک می باشد.

بند (۲ ) : املاکی که در اثر تعریض، قسمتی از آن در تعریض قرار گیرد، شهرداری می تواند عوارض موضوع این تعرفه را در مقابل مطالبات مالک تهاتر نماید.

بند ( ۳ ) : برای املاکی که مقداری از عرصه آنها در طرح تعریض فرار گرفته اند و اجرای طرح تعریض باعث ارزش افزوده ملک شده است طبق نظریه کارشناسی روز ۲۰% ارزش افزوده ملک بعد از تعیین قیمت کارشناسی( قبل از طرح و بعد از طرح ) و املاکی که تعریض نداشته ولی پس از تعریض در بر معبر قرار می گیرد ۳۰% ارزش افزوده ملک به عنوان حق اشرافیت محاسبه و اخذ خواهد شد، ولی املاکی که در طرح تعریض قرار نگرفته ولی معبر مشرف به ملک آنها تعرض گردیده است ۵% ارزش افزوده ملک از مالک اخذ خواهد شد.

 

 

 

 

 

ماده ۱۸

عوارض غرفه ها و نمایشگاه های فروش فصلی و دائمی، بازار روز و میدان دواب و غیره :

ردیف عنوان تعرفه عوارض

 

ماخذ و نحوه محاسبه عوارض
۱ بابت عوارض ناشی از ارائه خدمات در محل بازار روز هفتگی از هر فروشنده اجناس به صورت هفتگی

 

۳۰۰۰۰ ریال
۲ بابت اجاره محل سالن فرهنگسرا برای اجرای هر تایم (جلسه) برنامه   از ادارات و نهادها روزانه ۰۰۰/۳۰۰۰ریال
۳ عوارض غرفه و نمایشگاه اعم از فروش فصلی و دایمی در حریم شهر   به استثناء نمایشگاههای صنایع دستی و فرش S40000 ریال
۴ عوارض ورود احشام به محل بازار دواب هر راس گاو و گاومیش و گوساله ۲۰۰۰۰ ریال
۵ عوارض ورود احشام به محل بازار دواب هر راس گوسفند و بز ۱۰۰۰۰ ریال

 

توضیحات :

بند( ۱ ) : متولیان برگزاری نمایشگاه موظفند به هنگام افتتاح، عوارض متعلقه را برای حداقل ۲۵ متر مربع فضای مورد نیاز برای ایجاد غرفه پرداخت نمایند.

بند(۲ ) : عوارض موضوع ردیف ۴ و۵ صرفاً در محلهای تعیین شده توسط شهرداری با ارائه خدمات سرویس بهداشتی و غیره، قابل وصول می باشد.

بند ( ۳ ) : منظور از S مساحت عرصه غرفه و نمایشگاه می باشد.

 

ماده ۱۹

جریمه قطع اشجار وتخریب چمن و هرس درختان در معابر :

ردیف عنوان تعرفه عوارض ماخذ و نحوه محاسبه عوارض
۱ انواع درخت با محیط بن ۱۵ تا ۵۰ سانتی متری از پایین ترین قسمت درخت هر اصله ۰۰۰/۷۰۰ ریال
۲ انواع درخت با محیط بن ۵۰ سانتی متر و به بالا از پایین ترین قسمت درخت هر اصله ۰۰۰/۱۰۰۰ ریال
۳ به ازاء هر متر مربع تخریب چمن و گل ۰۰۰/۴۵۰ ریال
۴ بابت سرزنی و هرس درختان در معابر شهری هر اصله درخت ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال

توضیحات :

بند( ۱ ) : به منظور استفهام واقعی از این تعرفه رعایت آیین نامه قانون، اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای شبز در شهرها مصوب ۱۳۵۹ شورای انقلاب     مصوب ۱۳۸۸ مجمع تشخیص مصلحت نظام الزامی است.

بند ( ۲ ) : شهرداری می تواند بابت کا شت وآبیاری و نگهداری درختان سطح معابر شهری عوارض بند ۴ را از ادارات دولتی و نهادهای خصوصی و سایر دستگاهها ی اجرایی وغیره … دریافت نماید.

 

ماده ۲۰

عوارض دکل های مخابراتی و ایرانسل :

ردیف عنوان تعرفه   عوارض ماخذ و نحوه محاسبه عوارض
۱ عوارض دکل های مخابراتی و ایرانسل واقع در اماکن شهرداری از تاریخ نصب سالانه   مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۶۰ ریال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ماده ۲۱

عوارض قطعه بندی عرصه املاک در اجرای تبصره ۳ اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها :

ردیف عنوان تعرفه عوارض ماخذ و نحوه محاسبه عوارض
۱ عوارض بر ارزش افزوده ناشی از قطعه بندی اعیانی یا آپارتمانی از طریق اداره ثبت اسناد و ۴۰% ارزش معاملاتی
۲ عوارض افراز عرصه و تفکیک کمتر از ۵۰۰ متر مربع عوارضی ندارد.
۳ عوارض کسری فضای آزاد در طبقات عوارضی ندارد.

 

بند( ۱ ) : املاک دارای سند عادی و یا سند صادره از طریق هیئت حل اختلاف ماده ۱۴۸و۱۴۷ کمتر از پانصد متر مربع که عوارض بر ارزش افزوده ناشی از قطعه بندی ملک را پرداخت ننموده و دارای سند جداگانه شده اند، با رعایت ضوابط طرح جامع مشمول پرداخت۱۰% مازاد بر عوارض متعلقه پروانه ساختمانی و سایر عوارضات مورد محاسبه خواهد بود.

بند (۲ ) : املاکی که از طریق ماده ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت اسناد بعد از پایان کار صادره تفکیک می گردد، در صورت تفکیک مسکونی از تجاری و کمتر از مساحت قانونی تفکیک (کمتر از۲۰۰ مترمربع )، مشمول پرداخت عوارض کسری متراژ تجاری و غیره خواهد بود.

بند ( ۳ ) : املاکی که توسط اشخاص و سازمانها و ارگانهای دولتی مستقیماً و بدون طی مراحل تفکیک و بلامانع از شهرداری تفکیک می گردد و عوارض   تفکیک و سایر عوارض متلقه را پرداخت نمی نمایند، به هنگام مراجعه به شهرداری مستلزم پرداخت کلیه عوارض و حق و حقوق شهرداری خواهند بود.

 

بند( ۴ ) : شهرداری می تواند به منظور ایجاد وحدت رویه و عملکرد یکسان در زمینه اجرای تبصره ۳ اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها و دریافت سهم شهرداری از مالکین املاک و متقاضیان تفکیک با مساحت بیشتر از پانصد متر مربع،از صاحبان اسناد صادره از ماده ۱۴۷و۱۴۸ قانون ثبت، و اسناد قولنامه ای که از مساحت بالای ۵۰۰ متر مربع مجزا گردیده برابر جدول ذیل اقدام نماید.

تبصره: اشخاصیکه طبق پرونده قبلاً به شهرداری مراجعه و به نحوی پروانه ساختمانی – پایان کار – نقل و انتقال و یا بلامانع اخذ نموده اند شامل نمی گردد.

 

ردیف درصد شوارع تأمین شده در کروکی های تفکیکی نسبت به مساحت کل زمین درصد سهم شهرداری برای تأمین سرانه خدمات عمومی ملاحظات
۱ ۲۵% و بالاتر ۵%  

شوارع تأمین شده ، شامل عقب نشینی های املاک در چارچوب ضوابط و مقررات و همچنین گذرهای جدید پیش بینی شده برروی نقشه تفکیکی خواهد بود.

 

                  

۲ ۲۰% تا ۲۵% ۷%
۳ ۱۵% تا ۲۰% ۱۰%
۴ ۱۰% تا ۱۵% ۱۲%
۵ ۵% تا ۱۰% ۱۵%
۶ ۳% تا ۵% ۱۸%
۷ صفر تا ۳% ۲۰%

 

ماده ۲۲

عوارض رفع سد معبر :

ردیف عنوان تعرفه عوارض ماخذ و نحوه محاسبه عوارض
۱ بابت انباشت نخاله های ساختمانی بیش از ۱۰روز بصورت راکد در معابر، بابت حمل هر سرویس با نیسان کمپرسی ۰۰۰/۵۰۰ ریال
۲ بابت انباشت نخاله های ساختمانی بیش از ۱۰روز بصورت راکد در معابر، برای حمل هر سرویس با لودر و کمپرسی ۰۰۰/۲۰۰۰ ریال
۳ به ازاء تحویل لوازم و وسائل جمع آوری شده از سد معبر عمومی ۰۰۰/۵۰۰ ریال

 

 

 

 

ماده ۲۳

بهاء خدمات مدیریت پسماند ( خدمات شهری) :

هزینه های بهاء خدمات ذیل به استناد ماده ۷ و ۸ آیین نامه اجرایی قانون مدیریت پسماند ( جمع آوری ، حمل و دفع زباله ) و طبق بند ۳    ماده ۲۹ آیین نامه مالی شهرداریها و برابر بند ۲۶ ماده ۷۶ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و با توجه به اینکه شهرداری به عنوان نهاد عمومی غیر دولتی که بیش از ۵۰ درصد بودجه سالانه آن از محل منابع غیر دولتی تأمین شده و اقدام به ارائه خدمات مختلف شهری مینماید به قیمت روز محاسبه و وصول خواهد شد، ضمنا ً مبدا محاسبه و وصول عوارض فوق از سال ۱۳۸۷ خواهد بود.

ردیف عنوان تعرفه عوارض مبلغ به ریال
۱ اماکن مسکونی سالانه ۰۰۰/۳۰۰
۲ واحدهای تجاری با ذباله کمتر( خواربار فروشی – بزازی –   خرازی – فروشندگان موبایل – لوازم برقی و … ) سالانه     ۰۰۰/۸۰۰
۲ واحدهای تجاری با ذباله بیشتر ( تعمیرگاه و تعویض روغن ها – مرغ فروشی –   میوه و تره بار –   قصابی ها و …) سالانه     ۰۰۰/۵۰۰/۱
۳ دفتر خانه ها ی رسمی سالانه     ۰۰۰/۲۰۰۰
۴ دستگاههای دولتی و دانشگاه ها و ارگانهای وابسته به آن سالانه     ۰۰۰/۴۰۰۰
۵ بانکهای خصوصی و دولتی و موسسات مالی اعتباری و قرض الحسنه ها سالانه     ۰۰۰/۴۰۰۰
  دفاتر و نمایندگی های بیمه سالانه   ۰۰۰/۰۰۰/۲
۶ دفاتر و نمایندگیهای ایران خودرو سالانه     ۰۰۰/۰۰۰/۳
۷ خدمات پستی و امور مشترکین سالانه     ۰۰۰/۱۵۰۰
۸ نمایندگی های هواپیمایی در سطح شهر سالانه     ۰۰۰/۱۰۰۰
۹ سالن های ورزشی ( باشگاه بدنسازی ، بیلیارد و نظایر آن ) سالانه     ۰۰۰/۵۰۰
۱۰ تعاونیهای مصرف و توزیع و فروشگاههای زنجیره ای و رفاه سالانه       ۰۰۰/۳۰۰۰
۱۱ مطب پزشکان ، دندان پزشکی ها و دندان سازها ؛ مطب مامایی و داروخانه ها سالانه       ۰۰۰/۰۰۰/۷
۱۲ آزمایشگاه ها ، کلنیک ها ، رادیولوژی ها ، سونوگرافی ، بیمارستانهای دولتی و خصوصی و درمانگاه سالانه     ۰۰۰/۰۰۰/۲۰
۱۳ * عوارض بهاء خدمات شهری کیوسکهای مطبوعاتی سطح شهر سالانه     ۰۰۰/۵۰۰
۱۴ اجرای تبصره ۴ الحاقی به بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری ( اعم فک پلمپ ، سد معبر و … ) هر مورد   ۰۰۰/۱۰۰۰
۱۶ تالارهای پذیرایی سالانه     ۰۰۰/۰۰۰/۵
۱۵ چاپخانه حروفچینی کامپیوتری سالانه     ۰۰۰/۵۰۰
۱۶ زمینهای بایر و فاقد اعیانی   عوارضی ندارد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ماده ۲۴

بهاء خدمات رفاهی سایت فندقلو :

ردیف عنوان تعرفه عوارض ماخذ و نحوه محاسبه عوارض
۱ بابت ورود هر خودروی سواری به داخل سایت فندقلو   ۰۰۰/۳۰ ریال
۲ بابت ورود خودروهای سنگین ( مینی بوس و اتوبوس و غیره ) ۰۰۰/۶۰ ریال
۳ اجاره آلاچیق از ساعت ۹ صبح الی ۷ عصر ۰۰۰/۲۵۰ ریال
۴ اجاره آلاچیق از ساعت۷ عصر الی ۹ صبح ۰۰۰/۳۰۰ ریال
۵ اجاره آلاچیق از ساعت ۹ صبح تا ۹ صبح فردا به صورت شبانه روزی (۲۴ ساعته) ۰۰۰/۵۰۰ ریال

 

بند (۱): شهرداری می تواند برای مسافرینی که از اعضای درجه یک خانوده معظم شهدا و جانبازان گرامی هستند ۷۰% از خدمات فوق را دریافت نماید.

بند ( ۲ ) : شهرداری می تواند عوارض ورودیه خودرو به فندقلو را از مبدا ورودی سه راه پل فندقلو به ازاء هر خودرو ۲۰۰۰۰ ریال اخذ نماید.

 

ماده ۲۵

عوارض ساماندهی سیما و منظر شهری :

ردیف نوع تابلو یا پلاکارد و غیره مبلغ متعلقه
۱ تابلو بیل برد تبلیغاتی در جایگاه شهرداری برای ادارات و بخش خصوصی روزانه ۰۰۰/۲۵۰ ریال
۲ نصب هرگونه پلاکارد تبلیغاتی روزانه ۵۰۰۰۰ ریال
۳ دیوار نویسی با مجوز   شهرداری ماهانه ۰۰۰/۱۲۰۰ ریال
۴ مجوز نصب داربست تبلیغاتی روزانه ۰۰۰/۳۰۰ ریال
۵ اجازه فروش گل و گیاه در محلهای شهر به صورت ۳ ماهه ۰۰۰/۲۵۰۰ ریال
۶ نصب هرگونه تابلو به صورت مجتمع در یک پایه سالانه ۰۰۰/۵۰۰/۲ ریال
۷ نصب هرگونه تابلو به صورت انفرادی در معابر و پیاده رو با یک پایه سالانه ۰۰۰/۶۰۰ ریال
۸ تبلیغات بانکها و اسقرار خودروهای جوایز قرض الحسنه به منظور تبلیغات در معابر ماهانه ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال
۹ اجاره محل هرگونه تابلو بیلبورد تبلیغاتی سه وجهی با پرداخت سپرده اولیه به صورت مزایده عمومی سالانه ۰۰۰/۰۰۰/۵ ریال
۱۰ اجاره محل نصب تابلو بیلبورد تبلیغاتی با پرداخت سپرده اولیه به صورت مزایده عمومی سالانه ۰۰۰/۰۰۰/ ۸ ریال 
۱۱ اجاره محل نصب تابلو بیلبورد تبلیغاتی لایت باکس با پرداخت سپرده اولیه به صورت مزایده عمومی سالانه ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال

 

توضیحات :

بند(۱ ) : به استناد بند ۲۷ ماده ۵۵ و ماده ۹۲ قانون شهرداری و بند ۲۵ ماده ۷۱ قانون شوراها و همچنین دادنامه شماره ۵۵۱ مورخ ۲۰/۸/۹۲ هیات عمومی   دیوان عدالت اداری عوارض تابلوهای تبلیغاتی قابل وصول است.

بند( ۲ ) : کلیه مالکین تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر موظفند نسبت به اخذ مجوز لازم از شهرداری اقدام نمایند در غیر اینصورت شهرداری راساً نسبت به       جمع آوری تابلوهای فاقد مجوز با اعلام کتبی اقدام خواهد نمود. در صورت ورود خسارت به اموال آنان مسئولیتی بر عهده شهرداری نخواهد بود.

بند( ۴) : تابلوهایی که صرفاً برای معرفی اماکن مربوطه و برای اطلاع رسانی بر روی سردرب مغازه ها می باشد از پرداخت عوارض سالیانه معاف است.

 

 

 

 

 

ماده ۲۶

عوارض بهاء خدمات آماده سازی :

ردیف عنوان تعرفه عوارض

 

ماخذ و نحوه محاسبه عوارض
۱ عوارض بهاء خدمات آماده سازی ۲ ÷ ۳۰۰۰۰۰ریال × عرض ملک  ×  برملک

توضیحات :

بند( ۱ ) : عوارض بهاء خدمات آماده سازی به هنگام تفکیک و نقل و انتقال و غیره …. از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی دریافت خواهد شد.

بند(۲ ) : کلیه اسنادی که برابر ماده ۱۴۷و ۱۴۸ قانون ثبت به نوعی از سند مادر تفکیک شده و سند جداگانه صادر شده باشد، وکلیه اراضی و املاک دارای اسناد قولنامه ای یا نسق زراعی مشمول پرداخت تعرفه فوق برای یک بار خواهند بود، ولی اسناد تفکیکی رسمی قدیمی مشمول پرداخت عوارض فوق الذکر نمی باشند.

بند( ۳ ) : زمینهای کشاورزی دارای نسق زراعی و قولنامه ای که شرایط خاص جغرافیایی داشته برمبنای محاسبات انجام یافته از طریق واحد عمران       شهرداری محاسبه و به واحد درآمد جهت وصول ارجاع خواهد شد.

ضمناً کلیه اراضی و املاکی واقع در شهرک های سیمان– فرهنگیان – بهداشت و مسکن مهر و غیره …که آماده سازی آنها به عهده تعاونی های مربوط بوده، ولی در صورت تاییدواحد عمران یا شهرسازی از طریق شهرداری نسبت به آماده سازی آنها اقدام شده باشد، مشمول این بند برای یک بار خواهند بود.

 

ماده ۲۷

بهاء خدمات ناشی از کرایه ماشین آلات شهرداری :

ردیف عنوان تعرفه عوارض ماخذ و نحوه محاسبه عوارض
۱ کرایه یک ساعت لودر ۰۰۰/۱۰۰۰ ریال
۲ کرایه کمپرسی ۶ چرخ برای حمل بار ۰۰۰/۷۰۰ ریال
۳ برای هر سرویس خاکریزی از مصالح شهرداری ۰۰۰/۴۰۰ ریال
۴ فروش آب خام هر لیتر ۲۰۰ ریال
۵ کرایه حمل آب با تانکر۷۰۰۰ لیتری برای داخل شهر ۰۰۰/۵۰۰ ریال
۶ کرایه حمل آب با تانکر۷۰۰۰ لیتری برای خارج   شهر ۰۰۰/۸۰۰ ریال

 

ماده ۲۸

آئین نامه تقسیط بدهی متقاضی :

در اجرای ماده ۳۲ اصلاحی آئین نامه مالی شهرداری ها مصوب ۲۶/۱۰/۸۰ مجلس شورای اسلامی، مطالبات شهرداری برای یک بار، با اقساط                     حداکثر تا ۱۲ ماه، بنا به درخواست متقاضی با تشخیص و دستور آقای شهردار برای اشخاص بی بضاعت که توانایی پرداخت به صورت یکجا را ندارند و همچنین افرادی که تحت پوشش سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام (ره) می باشند، با پرداخت ۲۵% از کل بدهی با اخذ چک معتبرکارمندی، قابل     تقسیط می باشد.

بند( ۲ ) : صدور مفاصا حساب بالاخص نقل و انتقال– تفکیک– پایان کار، موکول به تأدیه کلیه بدهی و تسویه حساب کامل خواهد بود.

 

 

 

 

 

 

ماده ۲۹

بهاء خدمات غسالخانه :

ردیف عنوان تعرفه عوارض ماخذ و نحوه محاسبه عوارض
۱ هزینه سردخانه روزانه ۰۰۰/۱۵۰ ریال
۲ غسل ۰۰۰/۳۰۰ ریال
۳ کفن ۰۰۰/۲۵۰ ریال
۴ قبرو سنگ لحد ۰۰۰/۱۲۰۰ ریال
۵ نصب سنگ قبر ۰۰۰/ ۱۵۰ریال
۶ هزینه آمبولانس در داخل شهر نمین ۰۰۰/۲۵۰ ریال
۷ هزینه رفت و برگشت آمبولانس تا روستاهای گرده و سولا و خانکندی ۰۰۰/۵۰۰ ریال
۸ هزینه رفت و برگشت آمبولانس از روستای گرده و سولا و خانکندی به بعد و همچنین اردبیل ۰۰۰/۸۰۰ ریال
۹ هزینه رفت و برگشت آمبولانس در سایر شهرستانها ی همجوار   ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال 
۱۰ پیش فروش قبر ۰۰۰/۵۰۰۰ ریال

 

 

ماده ۳۰

هزینه مرمت و عوارض نظارت بر حفاریها :

ردیف عنوان تعرفه عوارض ماخذ و نحوه محاسبه عوارض
۱ ترمیم وبازسازی نوار حفاری با پوشش آسفالت در سواره رو و پیاده رو ها ، از قرار هر متر طول ۰۰۰/۹۰۰ ریال
۲ ترمیم و بازسازی نوارحفاری‌ در پیاده روها ، با پوشش قطعات بتنی و سنگی و پازل از قرار هر متر طول ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال
۳ ترمیم و بازسازی نوار حفاری مسیر خاکی از قرار هر متر طول ۰۰۰/ ۲۰۰ ریال

توضیحات :

بند( ۱ ) : کلیه حفاریهای فوق در عرض تا ۶۰سانتی متر و عمق تا یک متر بوده ولی به ازای بیشتر از هر ۶۰ سانتی متر اضافه قبلی یک برابر اضافه محاسبه         و اخذ خواهد شد، ولی اگر از سوی کمیسیون حفاری شهرستان و استانداری بخشنامه ای در خصوص حفاریها صادر و به شهرداری ارسال گردد ملاک عمل خواهد بود.

ماده ۳۱

عوارض خدمات شهری :

ردیف عنوان تعرفه عوارض

 

ماخذ و نحوه محاسبه عوارض
۱ عوارض آتش نشانی ۵% عوارض زیربنا و پذیره
۲ عوارض فضای سبز ۵% عوارض زیربنا و پذیره

توضیحات :

بند (۱) : این عوارض هنگام صدور پروانه ، اصلاح و یا پایان کار ساختمانی و بناهایی که توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ ابقا شود، توسط شهرداری وصول و صرفاً بایستی در ارتباط با توسعه و تجهیز آتش نشانی و یا فضای سبز هزینه گردد.

 

 

.

 

 

ماده ۳۲

اخذ عوارض از شرکتهای تعاونی مسافربری و تاکسیرانی:

ردیف عنوان عوارض ماخذ و نحوه محاسبه عوارض
۱ عوارض صدور پروانه تاکسیرانی ۵۰۰۰۰۰ ریال
۲ عوارض انتقال تاکسی شهری از طرفین ( خریدار و فروشنده ) ۶۰۰۰۰۰ ریال
۳ جریمه خروج غیر قانونی از حوزه خدمات شهر نمین روزانه   ۲۰۰۰۰۰ ریال
۴ تعطیلی خودسرانه و عدم کارکرد روزانه ۱۰۰۰۰۰ ریال
۵ حق پارکبان به ازاء هر ساعت توقف خودرو در مسیر تعیین شده ۵۰۰۰ ریال
۶ اخذ عوارض از شرکتهای تعاونی مسافربری معادل ۵% بهاء بلیط
۷ عوارض تمدید پروانه تاکسیرانی ۲۵۰۰۰۰ ریال
۸ هزینه صدور کارت شهری و صدور پروانه فعالیت باربری و مسافر و هزینه تشکیل پرونده و غیره ۰۰۰/۵۰۰/۱ ریال

 

ماده ۳۳

آئین نامه ارزش معاملاتی ساختمان :

دراجرای تبصره۱۱ ماده صد قانون شهرداری ها آئین نامه ارزش معاملاتی ساختمان پس از تهیه توسط شهرداری و تصویب شورای محترم شهر در مورد اخذ جرائم ماده صد قابل اجراست.این ارزش معاملاتی سالی یکبار قابل تجدید نظر خواهد بودکه برای اجرا در سال ۹۸ به شرح ذیل خواهد بود.

                                                            نوع اسکلت ساختمان مصوبه اجرا در سال ۹۸ برای احداثی های مازاد و مغایر با پروانه و مازاد بر تراکم مصوبه اجرا در سال ۹۸ برای احداثی های بدون پروانه در چاچوب تراکم
۱- ساختمان اسکلت بتنی با هر نوع سقف تا ۵ طبقه برای هر متر مربع ۷۰۰۰۰۰ ریال ۲۲۰۰۰۰۰ریال
۲- ساختمان اسکلت بتنی با هر نوع سقف از ۵ طبقه به بالا برای هر متر مربع ۶۰۰۰۰۰ ریال ۱۷۰۰۰۰۰ ریال
۳- ساختمان فلزی با هر نوع سقف تا ۵ طبقه برای هر متر مربع ۶۰۰۰۰۰ ریال ۲۰۰۰۰۰۰ ریال
۴- ساختمان فلزی با هر نوع سقف از ۵ طبقه به بالا برای هر متر مربع ۷۰۰۰۰۰ ریال ۲۵۰۰۰۰۰ ریال
۵- اسکلت مختلط بنایی با ستون های فلزی یا بتنی (نیمه اسکلت) برای هر متر مربع ۶۰۰۰۰۰ ریال ۲۰۰۰۰۰۰ ریال
۶- اسکلت آجری برای هر متر مربع ۶۰۰۰۰۰ ریال ۲۰۰۰۰۰۰ ریال
۷- اسکلت مختلط خشت و گل و سنگ وچوب برای هر متر مربع ۳۰۰۰۰۰ ریال ۱۵۰۰۰۰۰ ریال
۸- ساختمان های تمام چوب معمولی برای هر متر مربع ۲۰۰۰۰۰ ریال ۱۰۰۰۰۰۰ ریال
۹- ساختمان های تمام صنعتی (پیش ساخته از پوب های صنعتی و اشباع شده ) برای هر متر مربع ۷۰۰۰۰۰ ریال ۲۵۰۰۰۰۰ ریال
۱۰- انبار های اسکلت آجری یا بلوک سیمانی یا سنگی یا هر نوع سقف برای هر مار مربع ۲۰۰۰۰۰ ریال ۱۲۰۰۰۰۰ ریال
۱۱- اسکلت فلزی یا سوله های پیش ساخته با هر نوع سقف برای هرمتر مربع ۲۵۰۰۰۰ ریال ۱۶۰۰۰۰۰ ریال
۱۲- گلخانه با هر نوع سقف و مصالح ۱۵۰۰۰۰ ریال ۸۰۰۰۰۰ ریال
۱۳۴- از بابت حصارکشی ملک در کاربری مجاز هر متر طول با مصالح آجر ی ۴۵۰۰۰۰ ریال ۱۵۰۰۰۰۰ ریال
۱۴- از بابت حصارکشی ملک در کاربری مجاز هر متر طول با مصالح بلوک به غیر از آجری ۵۰۰۰۰۰ ریال ۱۲۰۰۰۰۰ ریال

 

 

 

 

 

ماده ۳۴

عوارض سالیانه موتورسیکلت و سابر وسایط نقلیه :

به استناد تبصره بند۱ ماده۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده، عوارض سالیانه موتورسیکلت و سایر وسایط نقلیه مندرج در جدول ذیل که تکلیف آنها در قانون فوق مشخص نشده است تا پایان سال ۹۸ به شرح جدول ذیل محاسبه و اخذ خواهد شد.

نوع خودرو عنوان تعرفه عوارض مبلغ مصوب  
موتورسیکلت عوارض سالیانه خودرو به صورت سالانه ۰۰۰/۲۰ ریال
وانت تک کابین عوارض سالیانه خودرو به صورت سالانه ۰۰۰/۸۰ ریال
مینی بوس عوارض سالیانه خودرو به صورت سالانه ۰۰۰/۱۲۰ ریال
اتوبوس عوارض سالیانه خودرو به صورت سالانه ۰۰۰/۳۰۰ ریال
کامیون ۶ چرخ عوارض سالیانه خودرو به صورت سالانه ۰۰۰/۳۵۰ ریال
کامیون ۱۰ چرخ عوارض سالیانه خودرو به صورت سالانه ۰۰۰/۴۰۰ ریال
کشنده عوارض سالیانه خودرو به صورت سالانه ۰۰۰/۴۵۰ ریال

 

ماده ۳۵

عوارض سالیانه بانکها و موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه :

ردیف عنوان تعرفه   عوارض ماخذ و نحوه محاسبه عوارض
۱ عوارض سالیانه محل فعالیت بانکها و موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه P  × مساحت اعیانی × ۵/۲

توضیحات :

عوارض موضوع این تعرفه به استثناء بند ۱۱ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد.

 

ماده ۳۶

ارزش منطقه ای شهرداری نمین ( P ) :

ردیف آدرس ملک ارزش عرصه
۱ جاده اردبیل نمین از سه راهی تا میدان دادگستری ۱۳۵۰۰ ریال
۲ میدان دادگستری تا بیمارستان امام ۱۷۵۰۰ ریال
۳ از بیمارستان امام تا سه راهی عنبران ( تا خیابان وحدت ) ۲۴۰۰۰ ریال
۴ از سه راهی عنبران تا مسجد میر بابا ۲۸۰۰۰ ریال
۵ از مسجد میر بابا تا میدان امام ۳۵۰۰۰ ریال
۶ از میدان امام تا تقاطع مفتح ( اداره ثبت اسناد نمین) ۳۵۰۰۰ ریال
۷ از تقاطع خ طالقانی ومفتح سه راه اداره ثبت نمین تا تقاطع خ چمران ۲۵۰۰۰ ریال
۸ از تقاطع خیابان چمران و طالقانی تا انتهای بلوار نمین ( تقاطع خانلی ) ۲۲۰۰۰ ریال
۹ از تقاطع خ طالقانی و خانلی تا تقاطع خ تربیت ( میدان هفت تیر ) شرقاً ۲۰۰۰۰ ریال
۱۰ از اول تقاطع کمربندی خانلی تا سه راهی اصلی جاده اردبیل- آستارا ۱۳۰۰۰ ریال
۱۱ از اول میدان جانبازان (کمربندی خانلی) تا تقاطع طالقانی شرقاً ۲۲۰۰۰ ریال
۱۲ از اول راسته بازار(میدان امام) تا چهارراه بازار شرقا ۲۴۰۰۰ ریال
۱۳ از اول راسته بازار(میدان امام) تا چهارراه بازار غربا ۲۷۰۰۰ ریال
۱۴ از چهارراه بازار تا انتهای نان فانتزی شرقا ۲۰۰۰۰ ریال
۱۵ از چهارراه بازار تا انتهای سوبر مارکت اکرامی غربا ۲۸۰۰۰ ریال
۱۶ خیابان معلم از انتهاب نان فانتزی تا انتهای پل دوم ۲۰۰۰۰ ریال
۱۷ خیابان معلم از انتهای پل دوم تا انتهای خیابان معلم( سه راهی میناباد) ۱۶۰۰۰ ریال
۱۸ خیابان شهید مطهری از اول پل تا انتهای دبیرستان مطهری ۱۵۰۰۰ ریال
۱۹ خ تربیت بدنی از اول میدان ولیعصرتا نبش دبستان مطلعی ۱۳۰۰۰ ریال
۲۰ خ تربیت بدنی از نبش دبستان مطلعی تا تقاطع خ طالقانی ۱۳۰۰۰ ریال
۲۱ خ چمران از اول تقاطع طالقانی تا کوچه مقداد ۲ ۱۷۰۰۰ ریال
۲۲ خ چمران از کوچه مقداد۲تا سه راه اول کوچه بهمن ۱۵۰۰۰ ریال
۲۳ از اول کوچه بهمن تا انتهای آن ۱۲۰۰۰ریال
۲۴ ادامه خ چمران از اول سه راه ک بهمن تا انتهای خ چمران ۱۶۰۰۰ ریال
۲۵ از میدان جانبازان تا جاده اصلی اردبیل-آستارا ۱۴۰۰۰ ریال
۲۶ خیابان مفتح از اول خ طالقانی تا تقاطع خ دراج محمدیان ۲۸۰۰۰ ریال
۲۷ خ مفتح از ابتدا تقاطع تا میدان جانبازان ۲۵۰۰۰ ریال
۲۸ از تقاطع خ دراج محمدیان تا انتهای خیابان کشاورز ۲ ۱۳۰۰۰ ریال
۲۹ کوچه های واقع در مابین میدان جانبازان تا کشتارگاه ۸۰۰۰ ریال
۳۰ خ دراج محمدیان از ایستگاه عنبران تا مسجد سرهنگ ۲۴۰۰۰ ریال
۳۱ ک ساحل از اول خ طالقانی تا تقاطع خ محمدیان ۲۳۰۰۰ ریال
۳۲ خ مطهری از اول خ طالقانی تا اول خانه سازمانی آموزش و پرورش ۲۴۰۰۰ ریال
۳۳ خ مطهری از اول خانه سازمانی آموزش وپرورش تا نبش دبیرستان مطهری ۱۴۰۰۰ ریال
۳۴ خ امام حسین   از اول چهارراه بازار تا تقاطع باهنر ۲۵۰۰۰ ریال
۳۵ خ باهنر از مسجد گونی تا انتهای ساختمان هلال احمر ۱۴۰۰۰ ریال
۳۶ راه عنبران از تقاطع امام تا ساختمان هلال احمر ۱۷۰۰۰ ریال
۳۷ راه عنبران از تقاطع خ وحدت تا سه راهی قشلاق چای ۱۲۰۰۰ ریال
۳۸ از میدان شهدا تا تقاطع خ هلال احمر ۱۵۰۰۰ ریال
۳۹ از اول خ بهشتی تا تکیه برات ۱۳۰۰۰ ریال
۴۰ از تکیه برات تا درمانگاه نمین میدان ولیعصر ۱۱۰۰۰ ریال
۴۱ خ مدرس از سه راهی روبروی اداره گاز رسانی تا پشت درمانگاه ۱۳۰۰۰ ریال
۴۲ سایر کوچه های میربابا – تازه مسجد- تکیه برات- بهداشت- سرهنگ- عباسیه ۸۰۰۰ ریال
۴۳ کوچه های واقع در محله گونئی- معلم(عباسیه) ۸۰۰۰ ریال
۴۴ کوچه های واقع در محله تکیه برات ۸۰۰۰ ریال
۴۵ کوچه های واقع در محله سرهنگ ۸۰۰۰ ریال
۴۶ کوچه های واقع در محله فرهنگیان ۷۰۰۰ریال
۴۷ کوچه های واقع در شهرک کارخانه سیمان ۱۱۰۰۰ ریال
۴۸ کوچه های واقع در خ تربیت – طالقانی  معلم ( عباسیه ) ۸۰۰۰ ریال
۴۹ کوچه های واقع در خیابان معلم تا مسجد امام حسین ۸۰۰۰ ریال
۵۰ کوچه های واقع در محله تازه مسجد ( خ طالقانی– مدرس– بهشتی ) ۸۰۰۰ ریال
۵۱ کوچه های واقع در محله چای قوشان– میدان تیر– محدوده کشتارگاه ۶۰۰۰ ریال
۵۲ املاک واقع در کوچه های شهرک در دستCNG- پشت دامپزشکی ۶۰۰۰ریال
۵۳ خیابانهای واقع در شهرک ولیعصر(مسکن و شهرسازی) ۱۲۰۰۰ریال
۵۴ ارزش کوچه های منتهی به بن بست
۵۵ خیابانهای واقع در محله میر بابا ۸۰۰۰ ریال
۵۶ میدان دادگستری تا تقاطع هلال احمر ( شهید رجایی ) ۱۱۰۰۰ ریال
۵۷ کوچه های واقع در پشت خیابان خانلی ( از میدان جانبازان تا ابتدای شهرک سیمان ) ۸۰۰۰ ریال
۵۸ از انتهای معلم ( سه راهی میناباد ) تا اخر املاک اکرامی ۱۱۰۰۰ ریال
۵۹ از میدان ولی عصر تا انتهای جاده خشه حیران ۸۰۰۰ ریال
۶۰ املاک واقع در جاده میناباد شرقاً و غرباً ۶۰۰۰ ریال
۶۱ امتداد خ   امام حسین از چهار راه امام حسین به طرف زری بلاغی ۹۰۰۰ریال
۶۲ خیابان وحدت از ابتدای تقاطع خ امام تا تقاطع بنیاد شهید ۲۵۰۰۰ ریال
۶۳ کوچه های واقع در دست طراحی پشت سی ان جی-دامپزشکی-دادگستری ۷۰۰۰ ریال
۶۴ خیابانهای واقع در شهرک بهداشت ۱۰۰۰۰ ریال
۶۶ کوچه های واقع در محدوده سه راهی اردبیل نمین تا سه راهی نمین آستارا ۶۰۰۰ریال
۶۷ راه عنبران از سه راهی قشلاق چای تا سه راهی جید ۸۰۰۰ ریال
۶۸ از ساختمان هلال احمر تا تقاطع خیابان وحدت ۹۰۰۰ ریال
۶۹ ارزش کوچه های ۱۰ تا ۱۶ متری واقع در شهرک مسکن و شهرسازی ۱۲۰۰۰ ریال
۷۰ ارزش کوچه های ۱۶ تا ۱۸ متری واقع در شهرک مسکن و شهرسازی ۱۴۰۰۰ ریال
۷۱ کوچه های مشرف به خیابان شهید رجایی ۷۰۰۰ ریال
۷۲ از تقاطع خ مفتح (جنب مدرسه دخترانه شرف)تا خیابان کشاورز ۱۰۰۰۰ ریال
۷۳ خیابان هفت تیر از میدان هفت تیر تا انتهای خیابان ( جاده خشه حیران ) ۸۵۰۰ ریال
۷۴ از مسجد گونی تا خیابان معلم – جاده میناباد ۸۵۰۰ ریال
۷۵ کوچه های واقع در ضلع شرقی خیابان وحدت ( قبرستان قدیم ) ۸۵۰۰ ریال
۷۶ کوچه های واقع در پشت مسجد جامع ۲۲۰۰۰ ریال
۷۷ ارزش اراضی واقع در خارج از محدوده خدماتی شهر ۵۰۰۰ ریال
۷۸ از چهار راه بازار تا انتهای مسجد تکیه برات     ۲۱۰۰۰ریال
۷۹ محله میربابا از منزل پارسا تا انتهای ساختمان بسیج نمین ۱۰۰۰۰ ریال
۸۰ از تقاطع طالقانی و نیروی انتظامی تا کوچه شمس (خیابان قدس ) ۹۰۰۰ ریال
۸۱ کوجه های واقع در ضلع غربی جاده خشه حیران تا نمین جای ۶۰۰۰ ریال
۸۲ کوچه های واقع در خیابان تربیت از ابتدای خیابان طالقانی تا درمانگاه ۸۰۰۰ ریال
۸۳ از اول میدان جانبازان ( کمربندی خانلی ) تا تقاطع طالقانی( طرفین بلوار و فضای سبز یا پیاده رو )   غرباً   ۲۰۰۰۰ ریال
۸۴ از تقاطع خانلی و طالقانی تا میدان هفت تیر ( طرفین بلوار و فضای سبز یا پیاده رو   ) غرباً ۱۵۰۰۰ ریال
۸۵ کوچه های واقع در ضلع شرقی خیابان امام ۹۰۰۰ ریال
۸۶ کوچه های واقع در اطراف شهرک بهداشت و کشتارگاه شهرداری ۹۰۰۰ ریال
۸۷ از ابتدای تقاطع شهید رجایی و دادگستری تا شهرک مهر شرقاً و غرباً ( جاده قدیم سلوط ) ۱۲۰۰۰ ریال
۸۸ کوچه های واقع در پشت کارگاه نورا… لطفی ( جاده قدیم سلوط ) ۱۰۰۰۰ ریال
۸۹ خیابان بسیج از ابتدای خیابان شهید باهنر تا انتهای ساختمان سپاه ۱۰۰۰۰ ریال
۹۰ خیابان بهار   از ابتدای خیابان امام حسین تا خیابان وحدت ۱۰۰۰۰ ریال
۹۱ خیابان امین از تقاطع خ تربیت تا خیابان منتهی به مسجد از هر دو طرف ۹۰۰۰ ریال
  نوع بنا     ارزش اعیانی
۱ ساختمانهای بتن آرمه ( بتن مسطح) ۱۳۰۰۰۰ ریال
۲ ساختمانهای اسکلت فلزی و اسکلت بتونی ۶۰۰۰۰ ریال
۳ ساختمانهای آجری و نیمه اسکلت و مصالح بنایی ۲۷۰۰۰ ریال
۴ سوله ۳۸۰۰۰ ریال
۵ خشت و آجر با پوشش چوب یا طاق ضربی و ساختمانهای رو ستایی ۱۷۰۰۰ ریال
۶ سایر ساختمانها ۲۰۰۰۰ ریال

 

بند(۱ ) : ارزش عرصه املاک واقع در پشت میادین و خیابانهایی که برای آنها ارزش خاص تعیین نگردیده برابر ۸۰% ارزش معبری است که از آن میدان یا خیابان منشعب گردیده است.

بند ( ۲ ) : در محاسبه ارزش ا ملاکی که دارای۲ بر، یا۲ ارزش منطقه ای باشد بالاترین ارزش معبر و منطقه ای ملاک عمل خواهد بود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ماده ۳۷

تعرفه عوارض کسب و پیشه:

در استعلام صدور یا تمدید پروانه های کسب، عوارض کسب به شرح جدول ذیل به صورت ماهانه و احتساب مدت یک سال محاسبه و از اشخاص اخذ خواهد شد.ضمناً در تمدید پروانه کسب ماه و سالهای گذشته که از صدور پروانه سپری شده است طی فرمول و محاسبات زمان پرداخت محاسبه و ضمناً محاسبه  عوارض صدور پروانه کسب، معادل ۵ برابر عوارض سالیانه شغل مورد نظر خواهد بود.

بند( ۱ ) : مبلغ ۰۰۰/۵۰۰ ریال در صورت تغییر در نوع صنف و محل فعالیت و یا فرد صنفی علاوه بر عوارض کسب از اشخاص اخذ خواهد شد.

ردیف نوع شغل مبلغ تصویبی به صورت ماهانه
۱ گلگیر و رادیاتور و اگزوز ساز ۵۰۰۰۰ ریال
۲ فروشندگان لوازم یدکی اتومبیل ۹۰۰۰۰ ریال
۳ آهنگران اتومبیل ۷۰۰۰۰ریال
۴ نقاشی اتومبیل ۷۰۰۰۰ ریال
۵ فنر سازی- زیربندی – جلو بندی ۷۰۰۰۰ ریال
۶ سیم کشی اتومبیل ۷۰۰۰۰ ریال
۷ باطری ساز و باطری فروش ۸۰۰۰۰ ریال
۸ تعویض روغن – پنچر گیری – بالانس ۶۰۰۰۰ ریال
۹ کارواش ۵۰۰۰۰ ریال
۱۰ لنت کوبی ۵۰۰۰۰ ریال
۱۱ ریخته گری و قالب سازی ۷۰۰۰۰ ریال
۱۲ تراشکاری ۸۰۰۰۰ ریال
۱۳ سپر سا زا ن ا تومبیل و پرسکا را ن ۷۰۰۰۰ ریال
۱۴ تودوزی اتومبیل ۶۰۰۰۰ ریال
۱۵ تانکر سازان ۵۰۰۰۰ ریال
۱۶ فروشندگان اوراقی اتومبیل ۵۰۰۰۰ ریال
۱۷ فروشندگان شیشه اتومبیل ۵۰۰۰۰ریال
۱۸ فروشندگان لاستیک خودرو ۱۵۰۰۰۰ ریال
۱۹ مکانیک اتومبیل سنگین ۹۰۰۰۰ ریال
۲۰ مکانیک اتومبیل سبک ۸۰۰۰۰ ریال
۲۱ مکانیک ماشین آلات کشاورزی ۸۰۰۰۰ ریال
۲۲ چلنگر ۴۰۰۰۰ ریال
۲۳ فروشندگان روغن موتور خودرو ۷۰۰۰۰ ریال
۲۴ تعمیرکاران لوازم نفت سوز ۴۰۰۰۰ ریال
۲۵ تعمیر کاران لوازم گاز سوز ۴۰۰۰۰ ر ریال
۲۶ تعمیر کلر آبگرمکن- یخچال- لباسشویی ۷۰۰۰۰ ریال
۲۷ تعمیرالکتروموتورپمپ ۵۰۰۰۰ ریال
۲۸ فروش و تعمیر موتور سیکلت ۵۰۰۰۰ریال
۲۹ تعمیر کاران کفش و واکسیها ۳۰۰۰۰ ریال
۳۰ فروشندگان لوازم یدکی موتور سیکلت ۴۰۰۰۰ ریال
۳۱ فروش و تعمیر دوچرخه ۴۰۰۰۰ ریال
۳۲ بنگاه معاملاتی اتومبیل ۱۵۰۰۰۰ ریال
۳۳ آژانس تاکسی تلفنی ۱۰۰۰۰۰ریال
۳۴ دفتر بارکشی شهری ۶۰۰۰۰ ریال
۳۵ شومینه ساز و شومینه فروش ۷۰۰۰۰ ریال
۳۶ جایگاه پمپ بنزین اختصاصی و دولتی ۱۵۰۰۰۰ ریال
۳۷ شعب نفت فروشی ۷۰۰۰۰ریال
۳۸ کلید ساز و تعمیر قفل ۵۰۰۰۰ ریال
۳۹ سیم کشی و فروشندگان لوازم الکتریکی ۷۰۰۰۰ ریال
۴۰ سیم پیچی و نظایر آن ۷۰۰۰۰ ریال
۴۱ فروشندگان لوازم خانگی ۹۰۰۰۰ ریال
۴۲ کرایه دهندگان وسایل برقی ۳۰۰۰۰ ریال
۴۳ تعمیر رادیو و تلوزیون ۷۰۰۰۰ ریال
۴۴ تعمیرکاران ورفوگران فرش ۵۰۰۰۰ ریال
۴۵ فروشندگان گوشی موبایل ۱۰۰۰۰۰ ریال
۴۶ تعمیر کاران گوشی های همراه و تلفن معمولی ۸۰۰۰۰ ریال
۴۷ تعمیر و نصب آسانسور ۷۰۰۰۰ ریال
۴۸ تعمیر و فروش نقره ۸۰۰۰۰ ریال
۴۹ نجاری MDF ۱۱۰۰۰۰ ریال
۵۰ نجاری و درودگری ۷۰۰۰۰ ریال
۵۱ جوشکاری آهن آلات ۷۰۰۰۰ ریال
۵۲ طراحی و نصب تابلوهای برق صنعتی ۸۰۰۰۰ ریال
۵۳ سازندگان درب و پنجره آهنی و آلومینیومی ۱۰۰۰۰۰ ریال
۵۴ طلا و جواهر فروشی ۲۷۰۰۰۰ ریال
۵۵ طلا سازی ۱۸۰۰۰۰ ریال
۵۶ دکور سازی چوبی وفلزی ۹۰۰۰۰ ریال
۵۷ نمایشگاه و فروشندگان مبل ۹۰۰۰۰ ریال
۵۸ بزازیها ۷۰۰۰۰ ریال
۵۹ فروشندگان پنبه ۴۰۰۰۰ ریال
۶۰ البسه یا دوخته فروشی ۸۰۰۰۰ ریال
۶۱ عطار و سقط فروش ۵۰۰۰۰ ریال
۶۲ سازندگان کولر- بخاری – لوازم حلبی ۵۰۰۰۰ ریال
۶۳ فروشندگان جزء آهن و پروفیل ۸۰۰۰۰ ریال
۶۴ فروشندگان لوله و دستگیره ۶۰۰۰۰ ریال
۶۵ فروشندگان شیشه و شیشه گر ۷۰۰۰۰ ریال
۶۶ فروشندگان انواع رنگ و لوازم استخر ۶۰۰۰۰ ریال
۶۷ تولیدکنندگان اسفنج و پشم شیشه ۴۰۰۰۰ ریال
۶۸ سازندگان و فروشندگان موزائیک ۸۰۰۰۰ ریال
۶۹ کارگاه سنگ تراشی ۷۰۰۰۰ ریال
۷۰ فروشندگان مصالح ساختمانی ۱۵۰۰۰۰ ریال
۷۱ دفاتر آجر ماشینی ۱۴۰۰۰۰ ریال
۷۲ فروشندگان لوازم بنایی ساختمان ۷۰۰۰۰ ریال
۷۳ فروشندگان تهویه- فن کوئل- شوفاژ ۵۰۰۰۰ ریال
۷۴ فروشندگان لوازم اسقاطی ساختمان ۵۰۰۰۰ ریال
۷۵ دفاتر مهندسین و پیمانکاران ۱۷۰۰۰۰ ریال
۷۶ نقاش – تابلو نویس – خطاط ۴۰۰۰۰ ریال
۷۷ فروشندگان ایرانیت -پولیکا ۵۰۰۰۰ ریال
۷۸ فروشندگان ظروف آلومینیومی ۴۰۰۰۰ ریال
۷۹ فروشندگان سماور- چراغ خوراک پزی ۴۰۰۰۰ ریال
۸۰ فروشندگان وسایل پلاستیکی و ملا مین ۵۰۰۰۰ ریال
۸۱ فروشندگان مصنوعات فلزی ۵۰۰۰۰ ریال
۸۲ کارگاه چوب بری ۷۰۰۰۰ریال
۸۳ فروشندگان ماشین بافندگی وچرخ خیاطی ۵۰۰۰۰ ریال
۸۴ فروشندگان ابزار صنعتی ۸۰۰۰۰ ریال
۸۵ فروشندگان وتعمیر وسایل موسیقی ۴۰۰۰۰ ریال
۸۶ کرایه دهندگان ظروف ۴۰۰۰۰ ریال
۸۷ کرایه دهندگان داربست ۶۰۰۰۰ ریال
۸۸ آ بکا را ن فلزا ت ۴۰۰۰۰ ریال
۸۹ فروش لوازم گاز سوز ۶۰۰۰۰ ریال
۹۰ موسسه خدماتی منزل ۵۰۰۰۰ ریال
۹۱ گرمابه ۴۰۰۰۰ ریال
۹۲ صابون پزی ۳۰۰۰۰ ریال
۹۳ خیاطی مردانه ۴۰۰۰۰ ریال
۹۴ خیاطی زنانه ۶۰۰۰۰ ریال
۹۵ فروشندگان لوازم خیاطی ۴۰۰۰۰ ریال
۹۶ فروشندگان فرش ماشینی- موکت- کف پوش ۹۰۰۰۰ ریال
۹۷ فروشندگان پشم – مو- کرک ۳۰۰۰۰ ریال
۹۸ فروشندگان رو تختی- حوله- لحاف ۴۰۰۰۰ ریال
۹۹ فروشندگان چادر – سایبان ۴۰۰۰۰ ریال
۱۰۰ فروشندگان جوراب وزیر پوش ونظایرآن ۴۰۰۰۰ ریال
۱۰۱ سراجان کیف – چمدان و وسایل چرمی ۴۰۰۰۰ ریال
۱۰۲ فروشندگان کفش ماشینی ۶۰۰۰۰ ریال
۱۰۳ فروشندگان کفش دست دوز ۶۰۰۰۰ ریال
۱۰۴ فروشندگان فرش دست باف ۸۰۰۰۰ ریال
۱۰۵ تولید کنندگان و فروشندگان مبل ۸۰۰۰۰ ریال
۱۰۶ فروشندگان جاجیم و ذیلو ۵۰۰۰۰ ریال
۱۰۷ فروشندگان کشباف وتریکو- کاموا ۴۰۰۰۰ ریال
۱۰۸ فروشندگان الیاف شیمیایی ۴۰۰۰۰ ریال
۱۰۹ رنگرزی منسوجات ۴۰۰۰۰ ریال
۱۱۰ حصیر بافی وحصیر فروشی ۴۰۰۰۰ ریال
۱۱۱ فروشندگان وسایل و لباس ورزشی ۵۰۰۰۰ ریال
۱۱۲ فروشندگان گونی ۴۰۰۰۰ ریال
۱۱۳ فروشندگان چینی آلات ۷۰۰۰۰ ریال
۱۱۴ فروشندگان اجناس لوکس ۱۰۰۰۰۰ ریال
۱۱۵ فروشندگان لوازم نظافت ۴۰۰۰۰ ریال
۱۱۶ خرازی ۹۰۰۰۰ ریال
۱۱۷ گلدوزی و کاموا بافی ۴۰۰۰۰ ریال
۱۱۸ پرده فروشی ۶۰۰۰۰ ریال
۱۱۹ فروشندگان انواع نخ ۴۰۰۰۰ ریال
۱۲۰ سازندگان قالبهای چوبی ۴۰۰۰۰ ریال
۱۲۱ فروشندگان لوازم سفالی ۴۰۰۰۰ ریال
۱۲۲ فروشندگان ظروف مسی ۳۰۰۰۰ ریال
۱۲۳ حکاکی مهر فلزی و پلاستیکی ۴۰۰۰۰ ریال
۱۲۴ فروشندگان اسباب بازی ۴۰۰۰۰ ریال
۱۲۵ اغذیه فروشی ۵۰۰۰۰ ریال
۱۲۶ چلوکبابی ۹۰۰۰۰ ریال
۱۲۷ کافه قنادی ۸۰۰۰۰ ریال
۱۲۸ مسافر خانه ۹۰۰۰۰ ریال
۱۲۹ هتل ۱۲۰۰۰۰ ریال
۱۳۰ بستنی فروشی ۴۰۰۰۰ریال
۱۳۱ میوه فروشی ۷۰۰۰۰ ریال
۱۳۲ بار فروشان میدان تره بار ۷۰۰۰۰ ریال
۱۳۳ لبنیات فروش ۶۰۰۰۰ ریال
۱۳۴ خوار بار فروشان ۶۰۰۰۰ ریال
۱۳۵ فروشندگان آجیل و خشکبار ۶۰۰۰۰ ریال
۱۳۶ کباب- حلیم – آش فروشی – دیزی پزی ۷۰۰۰۰ ریال
۱۳۷ کله پزی و سیرابی فروشی ۵۰۰۰۰ ریال
۱۳۸ جگرکی ۶۰۰۰۰ ریال
۱۳۹ پیتزا فروشی ۷۰۰۰۰ ریال
۱۴۰ فروشندگان مرغ -تخم مرغ – ماهی ۷۰۰۰۰ریال
۱۴۱ فروشندگان چای داخله وخارجه ۶۰۰۰۰ ریال
۱۴۲ انبار پخش وتولید نوشابه غیر الکلی ۶۰۰۰۰ ریال
۱۴۳ قهوه خانه و چایخانه ۴۰۰۰۰ ریال
۱۴۴ تولید وفروشندگان ترشیجات ۴۰۰۰۰ ریال
۱۴۵ سوپر مارکت ۹۰۰۰۰ ریال
۱۴۶ سبزی فروشی ۵۰۰۰۰ ریال
۱۴۷ کیک پزی ۵۰۰۰۰ ریال
۱۴۸ آبمیوه گیریها ۵۰۰۰۰ ریال
۱۴۹ نان خشکی ۴۰۰۰۰ ریال
۱۵۰ حلواپزی و حلوافروشی ۵۰۰۰۰ ریال
۱۵۱ عسل فروشی ۸۰۰۰۰ ریال
۱۵۲ برنج فروشی ۸۰۰۰۰ ریال
۱۵۳ نبات پزی ۷۰۰۰۰ ریال
۱۵۴ تالار پذیرایی ۲۴۰۰۰۰ ریال
۱۵۵ تخمه فروشی ۴۰۰۰۰ ریال
۱۵۶ چاپخانه کامپیوتری ۸۰۰۰۰ ریال
۱۵۷ پلاکارد نویسی یا تابلو نویسی ۵۰۰۰۰ ریال
۱۵۸ چاپ ا وزا لید و زیراکس ۷۰۰۰۰ ریال
۱۵۹ صحافی ۷۰۰۰۰ ریال
۱۶۰ تحریرات حقوقی ۶۰۰۰۰ ریال
۱۶۱ ویدوئو کلوپ ۶۰۰۰۰ ریال
۱۶۲ عرضه محصولات فرهنگی ۴۰۰۰۰ ریال
۱۶۳ صرافی ۸۰۰۰۰ ریال
۱۶۴ دفاتر وکلا ۱۷۰۰۰۰ ریال
۱۶۵ دفتر نامه نگاری ۴۰۰۰۰ ریال
۱۶۶ باجه مخابرات ۵۰۰۰۰ ریال
۱۶۷ باجه پست ۶۰۰۰۰ ریال
۱۶۸ مهدکودک ۷۰۰۰۰ ریال
۱۶۹ باشگاه ورزشی ۶۰۰۰۰ ریال
۱۷۰ بازیهای آتاری ۵۰۰۰۰ ریال
۱۷۱ دفتر هواپیمایی ۱۰۰۰۰۰ ریال
۱۷۲ تکثیر و فروش انواع نوار سی دی و غیره ۵۰۰۰۰ ریال
۱۷۳ دفتر خدمات تلفن همراه ۸۰۰۰۰ ریال
۱۷۴ موسسات خدمات پستی ۱۰۰۰۰۰ ریال
۱۷۵ فروشندگان پرچم و علا ئم نظام ۳۰۰۰۰ ریال
۱۷۶ فروشندگان کتاب و لوازم التحریر ۱۰۰۰۰۰ ریال
۱۷۷ فتوکپی و پرسکاران گواهینامه ۴۰۰۰۰ ریال
۱۷۸ ایجاد انواع آموزشگاهها ۵۰۰۰۰ ریال
۱۷۹ تعلیم رانندگی ۵۰۰۰۰ ریال
۱۸۰ آرایشگاه مردانه ۹۰۰۰۰ ریال
۱۸۱ آرایشگاه زنانه ۱۲۰۰۰۰ ریال
۱۸۲ تعمیرات کامپیوتر و قطعات آن ۶۰۰۰۰ ریال
۱۸۳ فروشندگان کامپیوتر و لوازم جانبی آن ۷۰۰۰۰ ریال
۱۸۴ دباغی ۳۰۰۰۰ ریال
۱۸۵ علا ف وفروشندگان حبوبا ت ۵۰۰۰۰ ریال
۱۸۶ فروشندگان لوازم بهداشتی ۶۰۰۰۰ ریال
۱۸۷ فروشندگان سموم ۵۰۰۰۰ ریال
۱۸۸ فروشندگان عینک ۴۰۰۰۰ ریال
۱۸۹ داروخانه ۲۸۰۰۰۰ ریال
۱۹۰ پزشک متخصص ۲۸۰۰۰۰
۱۹۱ پزشک عمومی ۲۴۰۰۰۰ ریال
۱۹۲ دندانپزشکی وتکنسین دندانپزشکی ۲۸۰۰۰۰ ریال
۱۹۳ دندانسازی تجربی ۱۵۰۰۰۰ ریال
۱۹۴ تزریقات وپا نسمان ۵۰۰۰۰ ریال
۱۹۵ کلینک دامپزشکی ۱۴۰۰۰۰ ریال
۱۹۶ فروشندگان وسایل آزمایشگاهی و جراحی ۵۰۰۰۰ ریال
۱۹۷ فروشندگان لوازم بهداشتی و تزئینات ساختمان ۸۰۰۰۰ ریال
۱۹۸ لوله کشی آب و گاز ساختمان ۸۰۰۰۰ ریال
۱۹۹ توزیع گاز مایع و سیلندر پرکنی ۴۰۰۰۰ ریال
۲۰۰ نصب ایزوگام ۵۰۰۰۰ ریال
۲۰۱ عمده فروشان ذغال چوب و سنگ ۳۰۰۰۰ ریال
۲۰۲ فروشندگان لوازم دوربین و لوازم عکاسی ۷۰۰۰۰ ریال
۲۰۳ استودیو فیلمبرداری و عکاسی ۷۰۰۰۰ ریال
۲۰۴ سمساری و امانت فروشی ۴۰۰۰۰ ریال
۲۰۵ فروشندگان ظروف یکبار مصرف ۴۰۰۰۰ ریال
۲۰۶ پرنده وقناری فروش ۴۰۰۰۰ ریال
۲۰۷ فروشندگان وشارژ وسایل ا طفاء حریق ۵۰۰۰۰ ریال
۲۰۸ فروشندگان ماهیهای تزئینی وآکواریوم ۵۰۰۰۰ ریال
۲۰۹ فروشندگان طیور ودام ۸۰۰۰۰ ریال
۲۱۰ فروشندگان گلهای طبیعی وتزئینی ۸۰۰۰۰ ریال
۲۱۱ آئینه سازی و شمعدان فروشی ۵۰۰۰۰ ریال
۲۱۲ کارگاه قالیشوئی ۷۰۰۰۰ ریال
۲۱۳ کرایه دهندگان لباس عروس ۴۰۰۰۰ ریال
۲۱۴ مطب مامائی ۱۷۰۰۰۰ ریال
۲۱۵ تعمیرکاران ساعت ۴۰۰۰۰ریال
۲۱۶ فرو شندگان ساعت ۴۰۰۰۰ ریال
۲۱۷ روزنامه فروشی –   کیوسک مطبوعاتی ۳۰۰۰۰ ریال
۲۱۸ پارکینگ ۴۰۰۰۰ریال
۲۱۹ دفاتر فروش آجر ۷۰۰۰۰ریال
۲۲۰ جرثقیل داران ۷۰۰۰۰ ریال
۲۲۱ فروش لوازم زنبورداری ۵۰۰۰۰ ریال
۲۲۲ فروشندگان رنگ و ابزارآلات ساختمان ۷۰۰۰۰ ریال
۲۲۳ فروشندگان تیرچه و بلوک ساختمانی ۱۰۰۰۰۰ ریال
۲۲۴ فروشندگان سنگ قبر ۴۰۰۰۰ ریال
۲۲۵ سردخانه ۶۰۰۰۰ ریال
۲۲۶ فروشندگان نمک ۴۰۰۰۰ ریال
۲۲۷ فروشندگان کیف و چمدان و وسایل چرمی ۶۰۰۰۰ریال
۲۲۸ فروشندگان مواد شیمیایی ۵۰۰۰۰ ریال
۲۲۹ فروشندگان دوربین عکاسی ۴۰۰۰۰ ریال
۲۳۰ تولید کنندگان نان ماشینی ۶۰۰۰۰ ریال
۲۳۱ نانوائی سنتی ۷۰۰۰۰ ریال
۲۳۲ نانوایی (با دستگاههای برقی) ۷۰۰۰۰ ریال
۲۳۳ کارخانه تولید آرد ۱۵۰۰۰۰ ریال
۲۳۴ قصابی گاو و گوساله ۱۲۰۰۰۰ ریال
۲۳۵ قصابی گوسفندو بز ۱۳۰۰۰۰ ریال
۲۳۶ بنگاه معاملات و مشاور املاک ۱۸۰۰۰۰ ریال
۲۳۷ دفاتر حسابرسی –   مالی – حقوق و نظایر آن ۹۰۰۰۰ ریال
۲۳۸ انبار کالاهای بازرگانی ۷۰۰۰۰ ریال
۲۳۹ دفاتر اسناد رسمی ۳۰۰۰۰۰ ریال
۲۴۰ آهن فروشی کلی وعمده ۱۲۰۰۰۰ ریال
۲۴۱ مبلمان سازی ۷۰۰۰۰ ریال
۲۴۲ خشک شویی ۵۰۰۰۰ ریال
۲۴۳ سیگار فروشی ۵۰۰۰۰ ریال
۲۴۴ عتیقه فروشی ۶۰۰۰۰ ریال
۲۴۵ نمایندگی فروش خودرو ۲۰۰۰۰۰ ریال
۲۴۶ نمایندگی فروش لوازم یدکی خودرو ۱۷۰۰۰۰ ریال
۲۴۷ باشگاه بیلیارد ۵۰۰۰۰ ریال