به گزارش واحد روابط عمومی،عملیات جانمایی و نصب  سطل زباله چدنی جدید در بوستان شهدای گمنام  انجام شد. استقرار و نصب سطل زباله چدنی با هدف تامین امکانات رفاهی در بوستان های محله ای و همچنین نگهداری از فضا و محیط پارک ها با حفظ و رعایت بهداشت عمومی،واحد زیباسازی شهرداری نمین به منظور رفاه حال شهروندان و زیبایی مبلمان شهری نمود.