به گزارش واحد روابط عمومی شهرداری ، جلسه هم اندیشی مرتضی مقدم شهردار نمین با هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی  در خصوص بررسی ابعاد تعامل بین سازمان نظام مهندسی و شهرداری نمین برگزار شد.

در راستای همکاری و تعامل بین شهرداری نمین و سازمان نظام مهندسی ساختمان ، جلسه ای به اتفاق شهردار نمین و اعضای هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی  در تاریخ سوم مرداد  در دفتر  شهردار نمین تشکیل گردید .

در ابتدای جلسه مرتضی مقدم شهردار نمین  با عرض خیر مقدم به مهندسین حاضر در جلسه از جامعه مهندسین در خدمات مطلوب فنی و جدیت  در نظارت بر ساخت وسازها در راستای بالا بردن کیفیت  تقدیر وتشکر نمودند و درخصوص مشکلات با توجه به ویژگی های شهر نمین در استان و اهمیت ساخت و ساز در چارچوب ضوابط و مقررات نکاتی را مطرح نمودند.