به گزارش واحد روابط عمومی شهرداری ، نمایندگان وزارت کشور و کارشناسان استانداری اردبیل در محل شهرداری نمین حضور یافتند.

در این دیدار مرتضی مقدم شهردار نمین به همراه نمایندگان وزارت کشور و استاناری ادربیل از محل دفن زباله و محل احداث ساختمان آتش نشانی بازدید کردند.

در پایان مقدم  از نحوه عملکرد شهرداری نمین در خصوص بند (و) تبصره ۶  گزارشی ارائه داد.