به گزارش واحد روابط عمومی شهرداری ، مرتضی مقدم ، شهردار نمین با اعلام این خبر گفت: این اقدام شهرداری به منظور اجرای طرح تفکیک زباله و  مکانیزه کردن مدیریت پسماند در شهر نمین انجام گرفته است. وی در ادامه افزود: برای خرید این باکس ها مبلغ پانصد و هشتاد میلیون ریال هزینه و اختصاص داده شده  است.

وی تعداد این باکس های تازه خریداری شده را  ۸۰  عدد عنوان کرد و تصریح کرد: پیش ازاین نیز در مرحله نخست طرح مکانیزاسیون جمع آوری پسماندها، ۵۰ باکس زباله درسطح معابر اصلی نصب شده بودکه با اجرای این طرح بسیاری ازمشکلات شهری اعم از معضلات زیست محیطی و بهداشتی ناشی از جمع آوری و حمل پسماندها به شیوه سنتی مرتفع گردید.

وی در پایان خاطر نشان کرد: تمامی این مخازن به تناسب در خیابانها و معابر اصلی شهر نصب خواهد شد و در برخی نقاط شهر با باکس های فرسوده جایگزین شده و در نظر داریم در آینده تعداد این مخازن را بر اساس نیاز افزایش دهیم.