به گزارش واحد روابط عمومی، مرتضی مقدم شهردار نمین با حضور سرزده در کوچه شهید چمران ، با اهالی در دیداری نزدیک و صمیمی و به منظور پیگیری و بررسی مشکلات محله مذکور حضور یافت.