به گزارش واحد روابط عمومی شهرداری ، همزمان با آغاز هفته دولت، عبدالعلی پور فرماندار نمین با علایی سرپرست شهرداری دیدار کرد.

در این دیدار فرماندار ضمن تبریک انتصاب یعقوب علایی به سمت سرپرست شهرداری نمین ، از نزدیک در جریان اقدامات و عملکرد شهرداری نمین در هفته دولت قرار گرفت.