به گزارش واحد روابط عمومی ، مرتضی مقدم شهردار نمین با حضور سرزده در خیابان امام خمینی (ره) از نزدیک در جریان مشکلات شهروندان این ناحیه قرار گرفتند و دستورات لازم جهت رفع آنها، به واحدهای مرتبط صادر نمود.