به گزارش واحد روابط عمومی ، همزمان با آغاز هفته دولت، از بنر ” پروژه های قابل افتتاح و بهره برداری و آغاز عملیات اجرایی پروژه های شهرداری نمین” رونمایی شد.