به گزارش واحد روابط عمومی شهرداری، شهردار نمین در این باره افزود: به جهت آغاز عملیات احداث پروژه تجاری خدماتی شهرداری در خیابان امام خمینی(ره) که قبلاً به ایستگاه خودروهای خط نمین – اردبیل اختصاص داده شده بود، جهت سهولت و آسایش  شهروندان و همچنین رانندگان از مورخه ۱۹ اردیبهشت به میدان شهدا جنب بانک صادرات انتقال خواهد یافت.
مقدم در ادامه افزود : لازمه بذکر هست که محل کنونی ایستگاه خودروهای نمین – اردبیل چندین سال بصورت رایگان در اختیار این قشر زحمتکش از طرف شهرداری نمین اختصاص داده شده بود.

اسباب کشی و باربری اردبیل