براتعلی شوقی شهردار نمین گفت : با توجه به مشکلات پارکینگ مجتمع تفریحی و گردشگری منطقه فندقلو هنگام بارش باران ، هموار سازی و شن ریزی در نقاط آبگیر و گل آلود این منطقه آغاز و سایر تمهیدات لازم برای ارائه خدمات بهینه به مسافران و گردشگران در ایام تعطیلات نوروزی و روز طبیعت فراهم شده است.