به گزارش واحد روابط عمومی شهرداری، مرتضی مقدم با اشاره به وضعیت نامناسب آسفالت خیابان وحدت گفت: این خیابان یکی از خیابانهای اصلی شهر نمین بطرف عنبران میباشد که در طول چند سال اخیر بدلیل تردد ماشینهای سنگین کیفیت خود را از دست داده است.
مقدم در ادامه افزود: اجرای عملیات آسفالت خیابان وحدت بزودی توسط واحد عمران شهرداری نمین آغاز خواهد شد تا شهروندان مشکلی از بابت تردد در این مسیر نداشته باشند.