به گزارش واحد روابط عمومی شهرداری ، مرتضی مقدم با اعلام این خبر گفت: عملیات جمع آوری تابلوهای غیر مجاز واحد های صنفی و رفع زوائد بصری بزودی در سطح شهر نمین آغاز می شود.
مقدم در ادامه اظهار داشت: به منظور ساماندهی بصری معابر اصلی و رفع سد معبر و نازیبائی های بصری ، پس از ابلاغ مکتوب اخطاریه های قانونی به کسبه ، کار برچیدن تابلوهای غیر مجاز سطح شهر نمین آغاز خواهد شد.
مقدم با تاکید بر اینکه نصب تابلوهای مغازه ها و واحد های صنفی دارای قوانین و مقرراتی است که از سوی شهرداری ها و طبق آیین نامه های اجرائی وضع شده است ، ادامه داد : در صورت رعایت شهروندان و کسبه از قوانین وضع شده در نصب تابلوها و سر درب مغازه ها ، سیما و منظر شهری به صورت مطلوب حفظ می شود و عدم توجه به این قوانین ، علاوه بر سد معبر ، به چهره شهر آسیب رسانده و موجب ضایع نمودن حقوق سایر شهروندان است .
مرتضی مقدم همچنین اظهار کرد: با توجه به اینکه برخی از شهروندان بدون مجوز از شهرداری اقدام به نصب پلاکارد و تابلوی تبلیغاتی در شهر کرده‌اند، مغایر با آیین‌نامه مقررات مربوطه در حوزه شهرداری است و در صورت عدم مراجعه این افراد برای دریافت مجوز شهرداری بر اساس بند ۲۷ماده ۵۵ قانون شهرداری رفتار شده و نسبت به جمع‌آوری تابلوها اقدام خواهد شد.