مرتضی مقدم شهردار نمین از شهروندان خواست با پرداخت به موقع عوارض نوسازی در عمران و آبادانی شهر مشارکت داشته باشند.

به گزارش واحد روابط عمومی شهرداری ، مقدم با اشاره به اینکه شهروندان با پرداخت به موقع عوارض نوسازی، می توانند به شهرداری در اجرای پروژه ها و بهسازی شهری کمک کنند ،خاطر نشان کرد: شهرداری ها در مقام سازمانهای محلی ، مکلف و موظفند بودجه اداره شهر و انجام کارهای خدماتی را از محل درآمدهای عمومی و محلی تأمین کنند به همین دلیل جایگاه عوارض نوسازی به عنوان اقدامی در جهت تأمین نیازهای هزینه ای شهر بسیار مهم است و یکی از ارکان اصلی درآمد شهرداریها بشمار می رود.


مقدم اظهارداشت: با توجه به هزینه های مربوط به فعالیتهای عمرانی، مدیریت پسماند و خدمات شهری ، آسفالت، جدول گذاری و بهسازی معابر و پیاده روها، فضای سبز: زیبا سازی، مبلمان شهری، احداث پارک و بوستان، ساماندهی میادین و بلوارهای فضای سبز و … و همچنین رویکرد اجتماعی شهرداری ها در سال‌های اخیر‌، روز به روز نقش مردم در اداره شهر پررنگ‌تر شده و هزینه‌های نگهداشت و عمران شهری نیز افزایش یافته است.


وی یکی از مهمترین منابع درآمدی شهرداری را وصول عوارض تعیین شده از سوی شهروندان در قبال خدماتی که از شهرداری دریافت می‌کنند دانست و گفت: برغم تلاش‌های فراوان از سوی شهرداری ،پرداخت این عوارض و وجوه قانونی از سوی برخی از شهروندان نادیده گرفته می‌شود و در مواردی هم که این وجوه پرداخت می‌گردد، عمدتا از سر اجبار است.


وی تصریح کرد: شهرداری نمین با وصول عوارض نو سازی تلاش می‌کند تا درآمد حاصله را در شهر و برای شهروندان هزینه نماید و شهروندان حق دارند بدانند عوارض پرداختی آنها صرف چه اموری می‌شود. وی اضافه کرد:پرداخت به موقع عوارض توسط شهروندان می تواند علاوه بر افزایش خدمات به شهروندان ، مسیر توسعه را برای شهر فراهم کرده و همدلی و همراهی کلیه شهروندان را  در راستای تحقق اهداف و توسعه همه جانبه شهر به همراه خواهد داشت .