به گزارش واحد روابط عمومی شهرداری ، مرتضی مقدم با اشاره به اینکه در گذشته بازمانده ی تبلیغات نامزدهای انتخاباتی از در و دیوار معابر شهری آویزان می ماند و ضمن برهم زدن زیبایی بصری، آرامش روحی شهروندان را نیز بر هم می زد ، اما با تمهیدات صورت گرفته از سوی مجموعه ی شهرداری نمین، پاکیزگی معابر شهری و اظهار رضایت عموم نتیجه اقدامات صورت گرفته بوده است.

وی اقدامات شهرداری نمین برای جهت فضاسازی و تعبیه جایگاههای تبلیغات انتخاباتی در سطح شهر را ارزشمند خواند و تصریح کرد: طرح ساماندهی تبلیغات انتخاباتی توسط شهرداری نمین در حفظ زیبایی چهره شهر بسیار موثر بود و می توان با افتخار گفت هیچ یک از شهرهای استان اردبیل در این ایام به اندازه ی نمین منظم، مرتب و تمیز نبود. در این خصوص باید از همکاری ستادهای تبلیغاتی و فعالان انتخاباتی قدردانی کرد ،چرا که بدون همکاری آنها انجام این امر امکان پذیر نبود.

وی همچنین تاکید کرد: مردم و فعالان عرصه انتخابات با احترام به مقوله شهر و شهروندی و تولید زباله کم ناشی از تبلیغات انتخابات و سوق دادن بخش مهمی از تبلیغات خود به فضاهای مجازی فرهنگ بالای شهر نمین را به نمایش گذاشتند.

شهردار نمین همچنین با اشاره به طراحی مکان های ویژه برای تبلیغات انتخاباتی و نقش آنها در پاکیزگی سطح شهر گفت: در این دوره، جایگاههای ویژه برای تبلیغات کاندیداهای محترم تعبیه شده بود ضمن اینکه از نصب هرگونه پوستر و بنر بر روی در و دیوار معابر و درختان و … جلوگیری گردید و در روند برگزاری تبلیغات انتخابات ، شهرداری نمین با هماهنگی فرمانداری، بنرهایی با تصاویر کاندیداهای شورای اسلامی شهر بصورت یکجا و با هزینه شهرداری در سطح شهر نصب گردید.

مرتضی مقدم در پایان با اعلام اینکه شهر نمین یکی از  تمیز ترین شهر در ایام انتخابات بود خاطرنشان کرد:  در ایام انتخابات شهرداری سنگ تمام گذاشت و در کنار این مسئله، پاکیزگی و زیبایی شهر سطح بالای فرهنگ مردم نمین  را در ایام انتخابات به خوبی نشان داد.