مراجعین و شهروندان محترم برای ارتباط با شهرداری نمین در صفحات فضای مجازی به  صفحات رسمی در  تلگرام ، اینستاگرام و و بسایت زیر رجوع نمایند.

*️⃣وب سایت :
www.namincity.ir
?آدرس کانال تلگرام:
https://t.me/namin_shahrdari
?آدرس صفحه اینستاگرام:
http://i.instagram.com/namincity.ir