به گزارش روابط عمومی شهرداری، یعقوب علایی با بیان این مطلب اظهار داشت: با توجه به فرصت محدود در دوره سرپرستی ، بیشترین تمرکز شهرداری نمین در حوزه خدمات شهری ، فضای سبز، رفع نواقصات و در نهایت جلب رضایت شهروندان است.
وی در ادامه گفت: به منظور ارائه خدمات کمی و کیفی بهتر و جلب مشارکت عمومی، توجه به نیازهای شهروندان از اولویت های اصلی این شهرداری قرار گرفته است.
وی با اشاره به تلاش پرسنل خدوم شهرداری در انجام وظایف و عملکرد مطلوب آنان، اظهار کرد: شهرداری نمین همواره با حضور نیروهای ستادی و خدماتی برای رفع مشکلات شهری اقدامات لازم را فراهم می کند تا بتوانیم رضایت شهروندان را جلب نماییم.