علایی سرپرست شهرداری نمین از انجام عملیات بهسازی و کانیو گذاری کوچه های منتهی به خیابان امین خبر داد.

به گزارش واحد روابط عمومی شهرداری، یعقوب علایی سرپرست شهرداری نمین در حاشیه بازدید از عملیات ترمیم، بهسازی و کانیو گذاری دو کوچه از کوچه های منتهی به مسیر خیابان امین اظهار داشت: این عملیات به منظور جهت هدایت آبهای سطحی و همچنین جلوگیری از تخریب بیشتر این کوچه ها انجام می شود.