به گزارش واحد روابط عمومی ، عملیات آماده سازی بوستا محله امام حسین (گونی) شامل:کف سازی با بتن ، نصب و راه اندازی

وسایل بازی کودکان و نصب سیستم روشنایی (چراغ های LED) در محوطه بازی کودکان محله امام حسین (ع) توسط واحد عمران و واحد زیبا سازی شهرداری نمین انجام شد.