به گزارش واحد روابط عمومی شهرداری ، عملیات آماده سای محوطه پارک جنب اداره برق سابق  جهت زیباسازی سیمای شهری و به منظور استفاده بهینه شهروندان از این پارک توسط نیروهای واحد فضای سبز شهرداری نمین انجام شد.

حذف زوائد بصری، نصب سطل چدنی مدرن ،  چمن کاری و گل کاری در طرح های متنوع با هدف ایجاد محیط زیبا و ایجاد نشاط و سرزندگی در میان شهروندان و مسافران عزیز از جمله اقداماتی است که انجام گرفته است.