به گزارش واحد روابط عمومی شهرداری، همزمان با شرایط مساعد آب و هوایی و نیز فصل عمرانی شهرداری، عملیات پروژه تجاری خدماتی شهرداری نمین آغاز شد.

اولین پروژه تجاری خدماتی شهرداری در بهترین نقطه شهر واقع در خیابان امام خمینی (ره) و با قابلیت دسترسی آسان، به مساحت ۴۴۸۳متر مربع و با اعتبار ۳۳/۶۷۵/۴۴۲/۰۱۰ ریال با کاربری تجاری، خدماتی و پزشکی توسط شهرداری نمین اجرایی می شود.