به گزارش واحد روابط عمومی شهرداری ، عملیات ترمیم آسفالت و لکه گیری قسمتهای تخریب شده خیابان امام خمینی (ره) توسط واحد عمران شهرداری نمین  انجام شد.

این عملیات بدلیل  حفاری ایجاد شده جهت جاگذاری کابل شبکه فیبر نوری انجام گرفته است.