به گزارش واحد روابط عمومی شهرداری ، عملیات تشتک زنی ، رفع علفهای هرز و پاکسازی بلوارهای سطح شهر توسط نیروهای فضای سبز شهرداری انجام شد.