شهردار نمین از اجرای خط کشی مکانیزه خیابانها و معابر سطح شهر نمین خبر داد.

به گزارش واحد روابط عمومی شهرداری، مرتضی مقدم ، شهردار نمین با اعلام خبر فوق گفت: برای ساماندهی ترافیک در معابر و خیابانهای سطح شهر  نمین در خیابانهای اصلی شهر مطابق اصول استاندارد خط کشی ترافیکی انجام گرفت.

وی در ادامه افزود: خط کشی های ترافیکی محوری ممتد و منقطع با هدف منظم کردن حرکت وسایل نقلیه و آگاهی دادن به استفاده کنندگان از راه و راهنمایی انجام می گیرد.

عملیات خط کشی مکانیزه خیابانها، خط کشی خیابان آیت اله طالقانی ، خیابان امام خمینی(ره) ، کمربندی خانلی تا شهرک سیمان و سایر خیابانهای سطح شهر بصورت شبانه توسط واحد زیبا سازی و ترافیکی شهرداری نمین انجام گرفت.