فرم نظرسنجی همشهریان

به منظور تکریم ارباب رجوع و افزایش رضایت شهروندان و مراجعه کنندگان گرامی به شهرداری مناطق ، شهرداری نمین اقدام به جمع آوری نظرات ، پیشنهادات و انتقادات شهروندان گرامی پس از مراجعه به مناطق نموده است . لذا خواهشمندیم با پاسخگویی صادقانه به سوالات ذیل ، ما را در رفع ایرادها و نقاط ضعف احتمالی خدمات شهرداری یاری فرمایید .

به کدام واحد / اداره مراجعه نموده بودید ؟
جهت چه خدمتی به واحد مربوطه مراجعه نموده بودید ؟


نحوه برخورد ، ارائه اطلاعات و راهنمایی در زمان ورود به ساختمان چگونه بود ؟
فضا ، خدمات و امکانات رفاهی (صندلی ، سرویس بهداشتی و ... ) در زمان انتظار چگونه بود ؟
نحوه پاسخگویی مسوولینی که به آنها مراجعه داشتید چگونه بود ؟
زمان پاسخگویی به درخواست خود را چگونه ارزیابی می کنید ؟
آیا اطلاع رسانی در طبقات مناسب بوده و شما به راحتی محل مورد نظر خود را پیدا کردید ؟
آیا جزوات و بروشورهای موجود در شهرداری منطقه ، جهت راهنمایی شما مفید بود ؟
ارزیابی شما از متناسب بودن تعداد کارمندان واحد موردنظر در پاسخگویی به ارباب رجوع چیست ؟
ارزیابی شما از اعمال مدیریت صحیح و نظارت بر نحوه فعالیت کارمندان شهرداری چیست ؟
ارزیابی شما از تاثیرگذاری نظرسنجی های انجام شده در گذشته در بهبود امور شهرداری منطقه چیست ؟

در پایان ضمن تشکر از همکاری شما در تکمیل پرسشنامه ، اگر پشنهاد و یا انتقادی نسبت به وضعیت پاسخگویی به ارباب رجوع در شهرداری دارید ارائه بفرمایید .

در صورت داشتن نارضایتی و یا هرگونه شکایتی ، شرح ناراضی یا شکایت ، نام واحد و نام کارمند مربوطه را مرقوم فرمایید .