۱-میدان شهدا
۲-میدان امام خمینی (ره)
۳-میدان دانشگاه
۴-میدان جانبازان
۵-سه راه عنبران
۶-مسکن مهر
۷-روبروی مسجد سرهنگ
۸-میدان مادر
۹-شهرک سیمان
۱۰-محله اکرامی
۱۱-شهرک فرهنگیان
۱۲-شهرک بهداشت
۱۳-محله امام حسین (ع)
۱۴-جلوی شهرداری
۱۵-خیابان طالقانی
۱۶-محله سرهنگ
۱۷-پارک فرهنگیان
۱۸-خیابان تربیت
۱۹-جنب اداره ثبت اسناد