به گزارش روابط عمومی شهرداری، مقدم بیان کرد :  از برنامه های تدوین شده واحد زیباسازی شهرداری نمین در جهت ایجاد منظر زیبای شهری و رضایت شهروندان ؛ رنگ آمیزی نرده هاو تأسیسات شهری می باشد .

وی گفت : در این راستا واحد زیباسازی در خصوص رنگ آمیزی نرده ها و تأسیسات شهری  آغاز با استفاده از رنگ های پوشاننده و توسط اکیپ مجرب اقدام نموده است.