به گزارش خبرنگار شکوه فرهنگ، بازرگان مرسلی نائب رئیس شورای شهر نمین، در رابطه با انتخاب شهردار از سوی اعضای شورای شهر گفت: از علاقه مندان متخصص و متعهد انتظار است به عنوان نامزدهای شهرداری نمین رزومه خود را تا آخر این هفته به شورا تحویل بدهند.

مرسلی افزود: برای انتخاب شهردار، از میان افرادی که رزومه خود را به شورا تحویل داده اند و پس از کار کارشناسی و بررسی،  چند نفری را که حائز شرایط هستند شناسایی می شوند.
وی ادامه داد: بعد از شناسایی افراد، گزینه ها در شورا مطرح می شود و سپس برای انتخاب به رای گذاشته می شود.
نائب رئیس شورای شهر نمین و منتخب مردم در دور پنجم شورای اسلامی نمین گفت: اعضای شورای شهر نمین با بررسی دقیق رزومه افراد، نسبت به انتخاب شهرداری متخصص و متعهد برای این شهر اقدام خواهد کرد.
مرسلی در رابطه با زمان انتخاب شهردار  جدید بیان کرد: در حال حاضر اعضای شورا از عملکرد یعقوب علایی سرپرست شهرداری نمین رضایت دارند و چون فصل کاری رو به اتمام است از این رو برای انتخاب شهردار  عجله نخواهیم کرد.

اسباب کشی و باربری اردبیل