فرهاد عبدالعلی‌پور امروز در  گفت‌وگو  با خبرنگار فارس در اردبیل  با اعلام مشارکت ۸۰ درصدی مردم برای انتخابات ریاست جمهوری و  شورای شهری و روستایی در شهرستان نمین  اظهار کرد: حضور، مشارکت و همکاری مردم شهرستان نمین در عرصه انتخابات بسیار پرشور و قابل تقدیر  و تشکر است.

وی با اشاره به اتمام شمارش آرا افزود: درشهر نمین بیشترین آرا به ترتیب ناصر روح‌اله زاده با ۲ هزار و ۱۲۶ رای ، عبداله احمدیان با ۲ هزار و ۳۰ رای، حمیدرضا مجیدی با یک هزار و ۹۶۸ رای، بازرگان مرسلی با یک هزار و ۸۰۶ رای، ندا مراد جو با یک هزار و ۸۰۴ رای به عنوان پنج نفر اصلی و ماریا جعفری با یک هزارو ۷۲۴ رای ،بهمن شاهمرای با یک هزار و ۶۹۳ رای و میثم تهی دست با یک هزار و ۵۹۵ رای به عنوان اعضای علی البدل شهر نمین انتخاب شدند.

وی با اشاره به رعایت فرهنگ تبلیغاتی در  شهرستان فرهنگی نمین گفت:  اسامی جمیع  کاندیداها در یک بنر مشترک در معابر شهری  استفاده شد و هیچ تبلیغی توسط کاندیداها  در در و دیوار شهری برای پیشگیری از  آسیب به چهره شهری نصب نگردید که این خود نیز جای تقدیر و تشکر را دارد.

اعضای منتخب پنجمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر نمین
۱- ناصر روح الله زاده                          ۲۱۲۶
۲- عبادالله احمدیان نمین                    ۲۰۳۰
۳- حمیدرضا مجیدی نمین                   ۱۹۶۸
۴- بازرگان مرسلی                           ۱۸۰۶
۵-ندا مرادجو                                   ۱۸۰۴

اعضای علی البدل
۱- ماریا جعفری نمین                        ۱۷۲۴
۲- بهمن شاهماری                          ۱۶۹۳
۳- میثم تهیدست                            ۱۵۹۵