ه گزارش روابط عمومی شهرداری شهردار نمین از آغاز عملیات نصب تابلوهای نامگذاری کوچه ها در شهر نمین خبر داد و گفت : شهرداری نمین در جهت خدمت رسانی هرچه بیشتر به شهروندان و سهولت در شناسایی آدرس کوچه ها با توجه به مصوبه شورای نامگذاری اقدام به نامگذاری کوچه‌ها ی سطح شهر نموده است .

مرتضی مقدم گفت : در این طرح پس از ترسیم کروکی ،‌ انتخاب نام کوچه و ساخت تابلوها عملیات نصب را آغاز نمودیم و بدنبال آن نسبت به نامگذاری کوچه های دیگر و تعویض تابلوهای کهنه نیز اقدام خواهیم نمود .
مقدم در ادامه با بیان اینکه: این نام‌ها برگرفته از اسامی شهدا ، مشاهیر ، تاریخ ، وقایع و حوادث مهم شهر است و با توجه به آیین‌نامه نامگذاری معابر و اماکن شهر ، شورای نامگذاری سعی کرده است با انتخاب نام‌های دارای ریشه تاریخی ، سیاسی ، مذهبی ، فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی شهر و با در نظر گرفتن مقام فرهنگی شهر نمین و شهروندان و متناسب با ارزش‌ها در راستای حفظ و تقویت فرهنگ ملی و محلی گام بردارد .

مقدم خاطرنشان کرد : انتظار می‌رود شهروندان عزیز نیز به منظور تعامل بیشتر با شورای نامگذاری در موقع نصب تابلوها همکاری لازم را با همکاران شهرداری داشته باشند .