به گزارش واحد روابط عمومی ، نصب تابلو یادمان شهدای گرانقدر شهرستان نمین در سه راهی کمربندی خانلی توسط واحد روابط عمومی شهرداری نمین انجام شد.