کاندیداهای شورای اسلامی شهر با با احترام برای قوانین انتخاباتی، از نصب پوستر و تراکت در اماکن عمومی خودداری نمایند.

 

به گزارش روابط عمومی شهرداری شهردار نمین  در خصوص تبلیغات کاندیداهای شورای اسلامی شهر با تاکید براینکه همه ملزم به رعایت قوانین انتخاباتی هستند اظهار داشت: افرادی که برای تصدی مسند شورا ثبت نام کردند در جایگاه مهمی قرار دارند و باید بیشتر از سایرین به حفظ زیبایی و پاکیزگی شهر اهمیت بدهند و اجازه ندهند شهر با بی نظمی های زمان تبلیغات محیطی نامناسب به خود بگیرد. 

مرتضی  مقدم در ادامه با اشاره به برنامه ریزی شهرداری برای نصب بنرهای تبلیغاتی در بیشتر نقاط سطح شهر اظهار داشت:در ۲۰ نقطه مهم و پرتردد سطح شهر بنرهایی با الصاق تصاویر و مشخصات کاندیداها نصب با مشارکت روابط عمومی شهرداری نمین نصب شده است .

وی در پایان  تمام کاندیداها را به خویشتن داری برای حفظ نظم و زیبایی دعوت کرد و افزود: نباید اجازه داد عده ای برای رسیدن به اهداف خود باعث ایجاد آلودگیهای محیطی از طریق مجاری غیرقانونی شده و باعث رنجیدگی خاطر سایر شهروندان شوند.