به گزارش واحد روابط عمومی شهرداری ، مرتضی مقدم شهردار نمین با حضور در محل احداث غرفه های بازارچه میوه و تره بار ، پارگ جنگلی فردوس و محل دفن زباله از محل های یاد شده بازدید کردند.