جلسه کمیته سرمایه گذاری شهرداری نمین با حضور مدیر کل امور شهری و شوراهای استانداری، شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر نمین برگزار شد.

در این جلسه طرح ایجاد هتل بزرگ نمین توسط سرمایه گذاران بخش خصوصی در محل پارک جنگلی نمین مورد بررسی قرار گرفت.

همچنین مدیر کل امور شهری و شوراهای استانداری اردبیل با همراهی شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر از پروژه های پارک جنگلی دودران،ساماندهی رودخانه نمین چایی، کمربندی بسیج و پارک حاشیه اتوبان شهرداری نمین بازدید کرد.