خدمات شهری

شرح وظایف مسئول خدمات شهری

 • اجرای دقیق آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
 • نظارت مستمر بر معابر عمومی و جمع آوری زباله، ضایعات، نخاله و همچنین لایروبی مسیل ها و کانال های واقع در محدوده منطقه.
 • نظارت بر برف روبی و بارندگی و مراقبت در پاک بودن مسیلها و اقدامات لازم و پیشگیرانه برای جلوگیری از جریان سیلاب ها در معابر عمومی و مساکن در محدوده منطقه.
 • نظارت بر نگهداری و تعمیر پل ها، جداول، روفوژهای وسط و ساختمانهای متعلق به منطقه.
 • همکاری با واحدهای ذیربط در امحاء حشرات و حیوانات موذی و ولگرد.
 • توسعه و گسترش فضای سبز باتوجه به ضوابط موجود در نقشه جامع و طرحهای تفصیلی.
 • نظارت بر حفظ و نگهداری فضای سبز موجود در منطقه شامل میادین، رفوژها، پارکهای محلی، اشجار و معابر عمومی با هماهنگی سازمان پارکها و فضای سبز برابر اختیارات تفویض شده.
 • نظارت بر نگهداری آسفالت معابر و اماکن عمومی و پیگیری انجام لکه گیری آسفالت معابر و اماکن عمومی در محدوده منطقه.
 • جلوگیری از کار اماکن آلاینده و خلاف بهداشت با هماهنگی و مشارکت دیگر ادارات و سازمان های ذی ربط.
 • جلوگیری از هرگونه سد معابر عمومی و مشاغل مزاحم، تکدی گری و جمع آوری آنها.
 • نظارت بر اجرای کلیه اقدامات در خصوص زیباسازی و بهسازی فضاهای شهری در چارچوب طرح های مصوب شهرداری.
 • برنامه ریزی در خصوص استفاده از ظرفیت های بالقوه منطقه در امور خدمات شهری.
 • برنامه ریزی جهت جذب بودجه های پیش بینی شده پروژه های زیباسازی محدوده منطقه.
 • مشارکت در تهیه کلیه طرح های مرتبط با محیط شهری با دیگر ادارات و سازمانهای ذی ربط.
 • تهیه گزارشات لازم در زمینه پیشرفت پروژه های خدمات شهری و اعلام آن به مقام مافوق.
 • انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق در چهارچوب وظایف.

 

شرح وظایف مسئول خدمات شهری (کنترل و رفع تخلفات)

 • اجرای دقیق آیین نامه ها، دستورالعمل ها ، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
 • پیگیری امور مربوط به کنترل و رفع تخلفات شهری با هماهنگی مقام مافوق در منطقه.
 • جلوگیری از هرگونه تخلف ساختمانی و تفکیک اراضی فاقد مجوز لازم در محدوده منطقه.
 • کنترل مجوز های ساختمانی و نقشه ها .
 • جلوگیری از هرگونه تخلیه ضایعات ساختمانی در معابر عمومی، خیابان ها و بلو ارها و در صورت بروز تخلف، اخطار کتبی به منظور جمع آوری.
 • پیگیری منظم گزارش های لازم جهت ارسال پرونده متخلفین ساختمانی به کمیسیون ماده صد منطقه و اجرای احکام.
 • جمع آوری و ثبت اطلاعات و آمار مورد نیاز ساختمان های با مجوز و فاقد مجوز.
 • رسیدگی به شکایت های مردمی در رابطه با تخلفات ساختمانی.
 • پیگیری گزارش های مهندسین ناظر در خصوص تخلفات ساختمانی تا حصول نتیجه نهایی.
 • نظارت بر جمع آوری و همچنین ترخیص اموال ضبط شده.
 • هماهنگی با کارشناس حقوقی منطقه در خصوص درخواست حکم ورود، تخلیه محل، شکستن قفل و … از طریق دستگاه قضایی و نیروی انتظامی.
 • تهیه و تنظیم گزارش هفتگی و ماهیانه جهت ارایه به مقام مافوق.
 • انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق در چهارچوب وظایف.

 

شرح وظایف مسئول تأسیسات

 • اجرای دقیق آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
 • تهیه و طراحی نقشه ها ی تأسیساتی مورد نیاز جهت پروژه های عمرانی و همچنین متره و برآورد تأسیسات بر اساس فهرست بها با استفاده از نرم افزارهای مربوطه.
 • نظارت مستمر از طرحها و پروژه های در حال اجرا به منظور شناسائی مسائل و مشکلات و ارائه راهکارهای اصلاحی مناسب.
 • اجرای استانداردهای تأسیساتی در فعالیت های عمرانی مجموعه و مراکز تحت سرپرستی بر اساس مقررات سازمان نظام مهندسی.
 • تهیه و تدوین آئین نامه ها، دستورالعمل ها، استانداردها و شاخص های فنی و تأسیساتی جهت بهره برداری.
 • نگهداری، تعمیر، تجهیز سیستم های تأسیساتی و نظارت بر اجرای دقیق آنها.
 • پیشنهاد و برآورد بودجه مورد نیاز سالیانه جهت پروژه ها به مسؤول مافوق.
 • شناسائی مؤسسات و شرکت های تأسیساتی و تلاش درجهت بهره مندی از خدمات آنان.
 • انجام امور فنی و مهندسی مربوط به نگهداری از ساختمان ها و تأسیسات ناحیه صنعتی از قبیل آب، برق، فاضلاب، آسانسور، تهویه و شوفاژ و …
 • هماهنگی با دستگاه نظارت عالیه در زمینه های تأسیسات اجرایی.
 • تهیه صورت جلسات موارد تأسیساتی از قبیل برقی و مکانیکی در حال اجرا در کلیه پروژه ها.
 • هماهنگی با ادارات آب، برق، گاز، مخابرات و مدیریت زیباسازی و تأسیسات جهت برقراری انشعابات جدید در پروژه های عمرانی.
 • بررسی و اجرا  در خصوص بهینه سازی انرژی در پروژه های عمرانی موجود و پروژه های در دست اجرا.
 • تهیه و تدوین برنامه زمان بندی پروژه های عمرانی در بخش تأسیسات و کنترل و نظارت بر حسن اجرای آن.
 • تهیه گزارشات لازم جهت ارائه به مقام مافوق.
 • انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق در چهارچوب وظایف.